1 - 20 z 98
Zoradit podľa:
Vedúci rehabilitačného strediska (Plaváreň Svit)

náplň práce: - odborné špecializované práce vo vymedzenej oblasti s vysokými nárokmi na myslenie a rozhodovanie o voľbe správneho postupu na základe metodických usmernení a zákona č. 355/2007 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v platnom znení a vyhlášky č. 308/2012 vyhláška ministerstva zdravotníctva slovenskej republiky o požiadavkách na kvalitu vody, kontrolu kvality vody a o...

Poprad 23.08.2019
1076 € za mesiac
Učiteľ I. stupeň ZŠ

Učiteľ I. stupeň ZŠ

828,50 € za mesiac

poprad

Poprad 24.08.2019
828,50 € za mesiac
Asistent učiteľa v Súkromnej praktickej škole

náplň práce: práca pedagogického asistenta so žiakmi so zdravotným znevýhodnením. výhody: zabezpečenie stravovania., prešov

Prešov 22.08.2019
650 € za mesiac
Učiteľ so špeciálnou pedagogikou mentálne postihnutých

kežmarok

Kežmarok 22.08.2019
900 € za mesiac
Pedagogický asistent

sabinov

Sabinov 21.08.2019
Dohodou
Učiteľ predprimárneho vzdelávania (učiteľ materskej školy)

sabinov

Sabinov 21.08.2019
Dohodou
Učiteľ v materskej škole

Učiteľ v materskej škole

630 € za mesiac

náplň práce: predprimárne vzdelávanie v predškolskom zariadení, prešov

Prešov 21.08.2019
630 € za mesiac
Majster odbornej výchovy pre SOŠ

náplň práce: výchovno-vzdelávacia činnosť žiakov na strednej odbornej škole., stará ľubovňa

Stará Ľubovňa 21.08.2019
Dohodou
Lektor anglického jazyka

Lektor anglického jazyka

3,50 € za hodinu

náplň práce: výučba anglického jazyka, poprad

Poprad 21.08.2019
3,50 € za hodinu
Asistent učiteľa

Asistent učiteľa

680 € za mesiac

kežmarok

Kežmarok 21.08.2019
680 € za mesiac
Učiteľ/učiteľka

Učiteľ/učiteľka

759 € za mesiac

levoča

Levoča 21.08.2019
759 € za mesiac
Majster odbornej výchovy so zamer. na silnoprúdovú techniku

náplň práce: výchovno-vzdelávacia činnosť žiakov na strednej škole., poprad

Poprad 19.08.2019
Dohodou
Špeciálny pedagóg - asistent

náplň práce: starostlivosť o zverených klientov denného stacionára, poprad

Poprad 19.08.2019
580 € za mesiac
Učiteľ výtvarného odboru ZUŠ

náplň práce: výchovno-vzdelávacia činnosť výhody: plne elektronické vedenie dokumentácie (systém izuš), tablet s pripojením na internet, účasť na školeniach, workshopoch, umeleckých a kultúrnych podujatiach, stará ľubovňa

Stará Ľubovňa 19.08.2019
753 € za mesiac
Školský logopéd

Školský logopéd

200 € za mesiac

náplň práce: 1. práca so žiakmi s narušenou komunikačnou schopnosťou /nks/ vykonanie depistáže základné diagnostické vyšetrenie nks zostavenie terapeutického plánu individuálna práca s deťmi s nks, zadávanie domácich úloh rozvíjanie sluchového vnímania a fonematickej diferenciácie (schopnosť rozlišovať hlásky) rozvíjanie motoriky artikulačných orgánov a jemnej motoriky korekcia...

Sabinov 17.08.2019
200 € za mesiac
Učiteľ/ka pre predprimárne vzdelávanie

náplň práce: v prípade záujmu nás prosím kontaktujte: - prostredníctvom mailu msdravce73@gmail.com, - pevnej linky 053 /45 98 216, - mobilu 0903 581 299, - alebo priamo na adresu materská škola dravce č.73, 053 14 dravce. pozícia: učiteľ pre predprimárne vzdelávanie dátum nástupu: 1.9.2019 pracovný pomer na dobu určitú : do 31.08.2020 kvalifikačné predpoklady: odborná a pedagogická...

Levoča 16.08.2019
678,50 € za mesiac
Učiteľ v materskej škole

Učiteľ v materskej škole

700 € za mesiac

náplň práce: 1. chrániť a rešpektovať práva dieťaťa a jeho zákonného zástupcu. 2. zachovávať mlčanlivosť a chrániť pred zneužitím osobné údaje, informácie o zdravotnom stave dieťaťa. 3. zodpovedať za morálny duševný vývoj a bezpečnosť zverených detí predškolského veku. 4. vymýšľať tvorivé činnosti, hry, súťaže a pod. 5. asistovať deťom pri obliekaní, česaní ako aj s...

Kežmarok 16.08.2019
700 € za mesiac
Učiteľ hudobného odboru ZUŠ

náplň práce: práca učiteľa hudobného odboru v zuš: vyučovanie hudobnej teórie, vyučovanie nástoja keyboard, alebo klavír, akordeón, vedenie pedagogickej dokumentácie pre zuš v zmysle platných predpisov., bardejov

Bardejov 15.08.2019
630 € za mesiac
Lektor - inkluzívne vzdelávanie (Stropkov)

náplň práce: - lektor pre softskills (najmä komunikačné zručnosti) - prednášanie učebnej látky a následné aplikovanie teoretických poznatkov do praxe - kontrolovanie nadobudnutých vedomostí formou diskusií, testov, prípadne praktických ukážok - hodnotenie účastníkov vzdelávania výhody: k dispozícií vzdelávacie materiály a pomôcky určené k vzdelávaniu. zaučenie lektora. práca v...

Stropkov 15.08.2019
900 € za mesiac
Lektor - inkluzívne vzdelávanie (Svidník)

náplň práce: - lektor pre softskills (najmä komunikačné zručnosti) - prednášanie učebnej látky a následné aplikovanie teoretických poznatkov do praxe - kontrolovanie nadobudnutých vedomostí formou diskusií, testov, prípadne praktických ukážok - hodnotenie účastníkov vzdelávania výhody: k dispozícií vzdelávacie materiály a pomôcky určené k vzdelávaniu. zaučenie lektora. práca v...

Svidník 15.08.2019
900 € za mesiac
1 - 20 z 98
1 - 20 z 98