1 - 20 z 69
Zoradit podľa:
Riaditeľ / riaditeľka Základnej školy

náplň práce: riaditeľ / riaditeľka základnej školy, kežmarok

Kežmarok 15.06.2019
Dohodou
Učiteľ MŠ

Učiteľ MŠ

612,50 € za mesiac

náplň práce: príprava a vedenie výchovno-vzdelávacej činnosti detí vo veku 2 až 6 rokov. predprimárne vzdelávanie detí v materskej škole v zmysle štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách, a vnútorných smerníc a pokynov vedenia mš., prešov

Prešov 14.06.2019
612,50 € za mesiac
Lektor - inkluzívne vzdelávanie (Stropkov)

náplň práce: - lektor pre softskills (najmä komunikačné zručnosti) - prednášanie učebnej látky a následné aplikovanie teoretických poznatkov do praxe - kontrolovanie nadobudnutých vedomostí formou diskusií, testov, prípadne praktických ukážok - hodnotenie účastníkov vzdelávania výhody: k dispozícií vzdelávacie materiály a pomôcky určené k vzdelávaniu. zaučenie lektora. práca v...

Stropkov 14.06.2019
900 € za mesiac
Lektor - inkluzívne vzdelávanie (Svidník)

náplň práce: - lektor pre softskills (najmä komunikačné zručnosti) - prednášanie učebnej látky a následné aplikovanie teoretických poznatkov do praxe - kontrolovanie nadobudnutých vedomostí formou diskusií, testov, prípadne praktických ukážok - hodnotenie účastníkov vzdelávania výhody: k dispozícií vzdelávacie materiály a pomôcky určené k vzdelávaniu. zaučenie lektora. práca v...

Svidník 17.06.2019
900 € za mesiac
Špeciálny pedagóg

Špeciálny pedagóg

900 € za mesiac

náplň práce: práca s integrovanými žiakmi., stará ľubovňa

Stará Ľubovňa 10.06.2019
900 € za mesiac
Učiteľ Geografie a Telesnej výchovy

náplň práce: výchova a vzdelávanie žiakov na ii. stupni zš výhody: práca v dobrom kolektíve, stará ľubovňa

Stará Ľubovňa 10.06.2019
800 € za mesiac
Vychovávateľ

Vychovávateľ

693 € za mesiac

náplň práce: vychovávateľ v škd, poprad

Poprad 07.06.2019
693 € za mesiac
Učiteľ pre primárne vzdelávanie

náplň práce: učiteľ pre 1. stupeň zš, poprad

Poprad 07.06.2019
846 € za mesiac
Učiteľ pre nižšie sek. vzd. aprob. Anglický jazyk

kežmarok

Kežmarok 08.06.2019
850 € za mesiac
Učiteľ so špeciálnou pedagogikou mentálne postihnutých

kežmarok

Kežmarok 08.06.2019
900 € za mesiac
Odborný zamestnanec v materskej škole - špeciálny pedagóg

náplň práce: súbor pracovných činností pri poskytovaní špeciálno-pedagogickej činnosti alebo výchovného a sociálneho poradenstva a prevencie dieťaťu alebo skupine detí s osobitným zreteľom na proces výchovy a vzdelávania, kežmarok

Kežmarok 04.06.2019
700 € za mesiac
Učiteľ/učiteľka nemeckého jazyka pre nižšie stredné vzd.

sabinov

Sabinov 30.05.2019
828,50 € za mesiac
Učiteľ špeciálnej školy

Učiteľ špeciálnej školy

810,50 € za mesiac

náplň práce: učiteľ špeciálnej školy, kežmarok

Kežmarok 27.05.2019
810,50 € za mesiac
Učiteľ odborných strojárskych predmetov

náplň práce: výchovno-vzdelávacia činnosť žiakov na strednej škole., poprad

Poprad 24.05.2019
Dohodou
Učiteľ matematiky

náplň práce: výchovno-vzdelávacia činnosť žiakov na strednej škole., poprad

Poprad 24.05.2019
Dohodou
Správca registratúry a podateľne

náplň práce: samostatná práca na úseku správy registratúry a podateľne, zverejňovanie zmlúv v centrálnom registri výhody: 10 dní dovolenky nad zákonník práce, doplnkové dôchodkové sporenie, prešov

Prešov 23.05.2019
440 € za mesiac
Riaditeľ Súkromnej praktickej školy

náplň práce: riadenie súkromnej praktickej školy výhody: zabezpečenie stravovania, prešov

Prešov 22.05.2019
1040 € za mesiac
Učiteľ pre predprimárne vzdelávanie

náplň práce: podieľať sa na uskutočňovaní školského výchovno-vzdelávacieho programu materskej školy. podieľať sa na utváraní rovnosti príležitostí vo výchove a vzdelávaní, na prekonávaní architektonických, informačných, jazykových, zdravotných, sociálnych alebo kultúrnych bariér detí., stará ľubovňa

Stará Ľubovňa 22.05.2019
678,50 € za mesiac
Riaditeľ základnej školy

náplň práce: riadenie základnej školy, prešov

Prešov 20.05.2019
Dohodou
Školník

Školník

530,50 € za mesiac

náplň práce: školnícka práca: otváranie a zatváranie školských budov, upratovanie a udržiavanie vonkajších priestorov školy, dozor nad dodržiavaním poriadku, drobná údržbárska práca vrátane jednoduchej remeselnej údržby objektov (napr. oprava zámkov, rôznych uzáverov), bežná oprava a údržba elektrických, kúrenárskych, vodovodných inštalácií a armatúr, drobná stolárska a murárska...

Prešov 17.05.2019
530,50 € za mesiac
1 - 20 z 69
1 - 20 z 69