1 - 20 z 39
Zoradit podľa:
Majster odbornej výchovy-mechanik stavebnoinštalačných zar.

náplň práce: majster odbornej výchovy - mechanik stavebnoinštalačných zariadení. výchovno-vzdelávacia činnosť vykonávaná pedagogickým zamestnancom, ktorým je majster odbornej výchovy. výhody: základná zložka mzdy stanovená od dosiahnutého stupňa vzdelania (uso, resp. vš 1 st.)., kežmarok

Kežmarok 21.11.2019
671 € za mesiac
Učiteľ II. stupňa ZŠ - slovenský jazyk a dejepis

náplň práce: zastupovanie počas md, poprad

Poprad 22.11.2019
907,50 € za mesiac
Vysokoškolský učiteľ

Vysokoškolský učiteľ

100 € za mesiac

náplň práce: prednášky, vedenie záverečných prác, levoča

Levoča 21.11.2019
100 € za mesiac
Pedagogický asistent

Pedagogický asistent

580 € za mesiac

náplň práce: - pomoc deťom pri stravovacích a hygienických návykoch - sprevádzanie pri pobyte vonku , do knižnice, na výstavy, na divadielko - pomoc pri edukačných aktivitách - maľovanie, modelovanie, strihanie, výstavka detských prác - pomoc pri vytváraní učebných pomôcok , výzdoba tried, chodieb, svidník

Svidník 21.11.2019
580 € za mesiac
Plavčík hotela Hutník Tatranské Matliare

náplň práce: • udržiavanie nezávadného prostredia, ktoré má na starosti (bazén, a pod.) • starostlivosť o zverené zariadenia podľa prevádzkových poriadkov • dodržiavanie prevádzkového poriadku v bazéne, poskytuje prvú pomoc topiacim sa, dbá o kompletnosť lekárničiek • podľa predpisu kontrolu hygienické zabezpečenie vody podľa hygienických predpisov, kontrolu teploty vody a výsledky...

Poprad 20.11.2019
624 € za mesiac
Mentor pre murárov

Mentor pre murárov

624 € za mesiac

náplň práce: mentorská činnosť, ktorá je realizovaná za účelom aktívnej podpory a pomoci pri adaptácii uchádzačov o zamestnanie, pomoci pri vykonávaní pracovných činností, pomoci pri rozvíjaní vedomostí a pracovných zručností osôb z cieľovej skupiny uchádzačov o zamestnanie., poprad

Poprad 20.11.2019
624 € za mesiac
Učiteľ pre II. stupeň ZŠ - anglický jazyk, dejepis

náplň práce: učiteľ ii. stupňa - anglický jazyk a dejepis, zastupovanie počas md., poprad

Poprad 20.11.2019
907,50 € za mesiac
Učiteľka v materskej škole

náplň práce: práca s deťmi, výchovno - vzdelávacia činnosť, plánovanie, vedenie triednej agendy. vhodní uoz na np praxou k zamestnaniu 2 (minimálne 1 mesiac v evidencii na úp, do 29 rokov veku). výberové konanie sa uskutoční dňa 16. 12. 2019 o 09:00 hod., na úpsvar prešov, v miestnosti č. 64 na i. poschodí. priniesť životopis.

Prešov 18.11.2019
Dohodou
Lektor jazyka AJ, NJ, FJ, ŠJ, MJ

náplň práce: - pripravovanie obsahovej stránky náplne kurzov jazyka, - obstarávanie študijných materiálov a didaktických pomôcok, - prednášanie učebnej látky, neúradné preklady, - kontrolovanie nadobudnutých vedomostí formou diskusií, testov, prípadne praktických ukážok., prešov

Prešov 18.11.2019
5 € za hodinu
Majster odborného výcviku

Majster odborného výcviku

841 € za mesiac

náplň práce: - majster odborného výcviku v odbornom učilišti v odbore stavebná výroba - murárske práce, - zastupovanie počas práceneschopnosti majstra odborného výcviku., stará ľubovňa

Stará Ľubovňa 14.11.2019
841 € za mesiac
Učiteľka materskej školy

Učiteľka materskej školy

671 € za mesiac

stará ľubovňa

Stará Ľubovňa 13.11.2019
671 € za mesiac
Učiteľ/ka

Učiteľ/ka

850 € za mesiac

náplň práce: učiteľ/ka pre 1. stupeň základnej školy., poprad

Poprad 14.11.2019
850 € za mesiac
Učiteľ MŠ

Učiteľ MŠ

Dohodou

náplň práce: učiteľ predprimárneho vzdelávania, prešov

Prešov 13.11.2019
Dohodou
Školský psychológ

Školský psychológ

1235 € za mesiac

náplň práce: - odborná činnosť v oblasti psychologickej diagnostiky, individuálneho, skupinového poradenstva - psychologické služby v procese výchovy a vzdelávania deťom, žiakom a rodičom, inkluzívnému tímu v zš - odborná psych. starostlivosť žiakom s ťažkosťami v učení a v správaní, zdravotne znevýhodneným žiakom a žiakom so szp - účasť na preventívnych aktivitách v mš, zš ...

Stará Ľubovňa 12.11.2019
1235 € za mesiac
Sociálny pedagóg

Sociálny pedagóg

967 € mesačne

náplň práce: vš, odbor pedagogika, odborné poradenstvo pre deti žiakov ohrozených soc.- patologickými javmi, plní úlohu sociálnej výchovy, etického správania, diagnostiky prostredia, ... výkon : jurské. , kežmarok

Kežmarok 11.11.2019
967 € mesačne
Kurič - údržbár

kežmarok

Kežmarok 11.11.2019
Dohodou
Učiteľ pre druhý stupeň základnej školy - SJ

náplň práce: učiteľ pre druhý stupeň základnej školy - sj., levoča

Levoča 12.11.2019
500 € za mesiac
učiteľ/-ka v MŠ

učiteľ/-ka v MŠ

746,50 € mesačne

náplň práce: min. maturita, odbor pedagogický, učiteľ/-ka v predškolskom zariadení (mš), vpm bude vytvorené podľa § 50j zákona č. 5/2004 z.z. osz, vpm je vhodné pre uchádzačov o zamestnanie (uoz) nad 50 rokov veku evidovaných najmenej 3 mesiace na úrade práce alebo pre dlhodobo evidovaných uoz - najmenej 12 po sebe nasledujúcich mesiacov v evidencii na úrade práce - podmienka, nástup : september 2019, výkon : kežmarok.

Kežmarok 11.11.2019
746,50 € mesačne
Učiteľka MŠ

Učiteľka MŠ

759 € za mesiac

náplň práce: učiteľka v materskej škole, bardejov

Bardejov 11.11.2019
759 € za mesiac
Špeciálny pedagóg

Špeciálny pedagóg

967 € mesačne

náplň práce: vš, odbor pedagogika, odborný pracovník, ktorý sa priamo podieľa na výchove a vzdelávaní žiakov so špeciálnymi vzdelávacími potrebami, ... výkon : jurské., kežmarok

Kežmarok 11.11.2019
967 € mesačne
1 - 20 z 39
1 - 20 z 39