1 - 20 z 20
Zoradit podľa:
Učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie

náplň práce: edukácia žiakov., kežmarok

Kežmarok 13.09.2019
907,50 € za mesiac
Učiteľ na 1. supeň ZŠ

Učiteľ na 1. supeň ZŠ

950 € za mesiac

kežmarok

Kežmarok 10.09.2019
950 € za mesiac
Vychovávateľka

náplň práce: min. maturita, spolupracuje pri výchove a vzdelávaní žiakov v čase mimo vyučovania a zameriava sa na efektívne využívanie voľného času, !!! kontaktovanie len e-mailom : riaditel@grundschule.sk, nie telefonicky... poslať žiadosť a životopis, výkon : kežmarok, nástup september 2019.

Kežmarok 09.09.2019
Dohodou
učiteľ/-ka v MŠ

učiteľ/-ka v MŠ

746,50 € mesačne

náplň práce: min. maturita, odbor pedagogický, učiteľ/-ka v predškolskom zariadení (mš), vpm bude vytvorené podľa § 50j zákona č. 5/2004 z.z. osz, vpm je vhodné pre uchádzačov o zamestnanie (uoz) nad 50 rokov veku evidovaných najmenej 3 mesiace na úrade práce alebo pre dlhodobo evidovaných uoz - najmenej 12 po sebe nasledujúcich mesiacov v evidencii na úrade práce - podmienka, nástup : september 2019, výkon : kežmarok.

Kežmarok 09.09.2019
746,50 € mesačne
Asistent

Asistent

750 € za mesiac

náplň práce: pomoc žiakom so špeciálno-pedagogickými potrebami., kežmarok

Kežmarok 08.09.2019
750 € za mesiac
Učiteľ so špeciálnou pedagogikou mentálne postihnutých

kežmarok

Kežmarok 22.08.2019
900 € za mesiac
Majster odbornej výchovy- mechanik stavebnoinštalačných zar.

náplň práce: majster odbornej výchovy - mechanik stavebnoinštalačných zariadení. výchovno-vzdelávacia činnosť vykonávaná pedagogickým zamestnancom, ktorým je majster odbornej výchovy. výhody: základná zložka mzdy stanovená od dosiahnutého stupňa vzdelania (uso, resp. vš 1 st.)., kežmarok

Kežmarok 20.08.2019
612,50 € za mesiac
Asistent učiteľa

Asistent učiteľa

680 € za mesiac

kežmarok

Kežmarok 21.08.2019
680 € za mesiac
Učiteľ v materskej škole

Učiteľ v materskej škole

700 € za mesiac

náplň práce: 1. chrániť a rešpektovať práva dieťaťa a jeho zákonného zástupcu. 2. zachovávať mlčanlivosť a chrániť pred zneužitím osobné údaje, informácie o zdravotnom stave dieťaťa. 3. zodpovedať za morálny duševný vývoj a bezpečnosť zverených detí predškolského veku. 4. vymýšľať tvorivé činnosti, hry, súťaže a pod. 5. asistovať deťom pri obliekaní, česaní ako aj s...

Kežmarok 16.08.2019
700 € za mesiac
Pedagogický asistent/asistentka učiteľa

kežmarok

Kežmarok 30.07.2019
612 € za mesiac
Špeciálny pedagóg

Špeciálny pedagóg

800 € za mesiac

náplň práce: úloha špeciálneho pedagóga v rámci np prim v materských školách, kežmarok

Kežmarok 23.07.2019
800 € za mesiac
Učiteľ/ka ZŠ (1. stupeň)

náplň práce: učiteľ zš na 1. stupni., kežmarok

Kežmarok 19.07.2019
Dohodou
Riaditeľ MŠ

Riaditeľ MŠ

Dohodou

náplň práce: kompetencie riaditeľa mš ukladá zákon č. 596/2003 z.z.o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súlade so zákonom nr sr 245/2008 z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v súlade so zákonom nr sr 317/2009 z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných...

Kežmarok 18.07.2019
Dohodou
vychovávateľ v ŠKD

vychovávateľ v ŠKD

746,50 € mesačne

náplň práce: min. maturita, odbor pedagogický, práca s deťmi v škd, vpm bude vytvorené podľa § 50j zákona č. 5/2004 z.z. osz, vpm je vhodné pre uchádzačov o zamestnanie (uoz) nad 50 rokov veku evidovaných najmenej 3 mesiace na úrade práce alebo pre dlhodobo evidovaných uoz - najmenej 12 po sebe nasledujúcich mesiacov v evidencii na úrade práce - podmienka, nástup : september 2019, výkon : kežmarok.

Kežmarok 16.07.2019
746,50 € mesačne
Učiteľ pre nižšie sek. vzd. aprob. Anglický jazyk

kežmarok

Kežmarok 10.07.2019
850 € za mesiac
Učiteľ pre nižšie sek. vzd. aprob. Matematika

kežmarok

Kežmarok 13.07.2019
900 € za mesiac
Učiteľ hudobného odboru ZUŠ

Učiteľ hudobného odboru ZUŠ

678,50 € za mesiac

náplň práce: výchovno-vzdelávacia činnosť, kežmarok

Kežmarok 08.07.2019
678,50 € za mesiac
Učiteľ v materskej škole

Učiteľ v materskej škole

700 € za mesiac

náplň práce: 1. chrániť a rešpektovať práva dieťaťa a jeho zákonného zástupcu. 2. zachovávať mlčanlivosť a chrániť pred zneužitím osobné údaje, informácie o zdravotnom stave dieťaťa. 3. zodpovedať za morálny duševný vývoj a bezpečnosť zverených detí predškolského veku. 4. vymýšľať tvorivé činnosti, hry, súťaže a pod. 5. asistovať deťom pri obliekaní, česaní ako aj s...

Kežmarok 02.07.2019
700 € za mesiac
Učiteľ ZUŠ, hudobný odbor - klavír

kežmarok

Kežmarok 26.06.2019
Dohodou
Učiteľ pre nižšie sek. vzd. aprob. Ruský jazyk

kežmarok

Kežmarok 19.06.2019
500 € za mesiac
1 - 20 z 20
1 - 20 z 20