1 - 13 z 13
Zoradit podľa:
Pedagogický asistent

Pedagogický asistent

743 € za mesiac

levoča

Levoča 06.09.2019
743 € za mesiac
Učiteľ prvého stupňa základnej školy

náplň práce: učiteľ pre 1-4 stupeň- špeciálna trieda, levoča

Levoča 04.09.2019
992 € za mesiac
Odborný zamestnanec - logopéd a školský logopéd

náplň práce: práca v centre špeciálno-pedagogického poradenstva. pracovný pomer na kratší pracovný čas: logopéd 35 % školský logopéd 40 % počet hodín za týždeň: 15 logopéd a školský logopéd: vykonáva logopedickú diagnostiku a poskytuje intervenciu a poradenstvo deťom a žiakom s narušenou komunikačnou schopnosťou...

Levoča 28.08.2019
400 € za mesiac
Zdravotnícky pracovník v škole + pomocný vychovávateľ

náplň práce: delený pracovný pomer zdravotnícky pracovník 40% + pomocný vychovávateľ 60%. zdravotnícky pracovník: zabezpečenie dennej preventívnej zdravotníckej starostlivosti detí, žiakov školy a školského zariadenia. pomocný vychovávateľ: pomocná práca vykonávaná pomocným vychovávateľom pri zabezpečovaní výchovy a vzdelávania v škole a školskom zariadení vrátane špeciálnej...

Levoča 28.08.2019
615 € za mesiac
Pedagogický asistent + Špeciálny pedagóg

náplň práce: delený pracovný pomer odborný zamestnanec - špeciálny pedagóg 50% + pedagogický asistent 50%. odborný zamestnanec v cšpp: špeciálny pedagóg v centre špeciálno-pedagogického poradenstva vykonáva špeciálno-pedagogickú diagnostiku a poskytuje individuálne, skupinové alebo hromadné poradenstvo a intervenciu deťom a žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a deťom s...

Levoča 28.08.2019
793 € za mesiac
Pomocný vychovávateľ

Pomocný vychovávateľ

615 € za mesiac

náplň práce: pomocná práca vykonávaná pomocným vychovávateľom pri zabezpečovaní výchovy a vzdelávania v škole a školskom zariadení vrátane špeciálnej školy, zabezpečovanie dozoru v noci a pomoc pri samoobslužných činnostiach detí., levoča

Levoča 27.08.2019
615 € za mesiac
Vychovávateľ ŠKD + Pedagogický asistent

náplň práce: delený pracovný pomer vychovávateľ škd 80% + pedagogický asistent 20%. vychovávateľ škd: vychovávateľ v školách a v školských zariadeniach pre žiakov so zdravotným znevýhodnením vychováva a vzdeláva žiakov s telesným, zmyslovým alebo mentálnym postihnutím a zameriava sa na efektívne využívanie ich voľného času. pedagogický asistent: výchovno-vzdelávacia činnosť...

Levoča 28.08.2019
793 € za mesiac
Učiteľ/učiteľka

Učiteľ/učiteľka

759 € za mesiac

levoča

Levoča 21.08.2019
759 € za mesiac
Učiteľ/ka pre predprimárne vzdelávanie

náplň práce: v prípade záujmu nás prosím kontaktujte: - prostredníctvom mailu msdravce73@gmail.com, - pevnej linky 053 /45 98 216, - mobilu 0903 581 299, - alebo priamo na adresu materská škola dravce č.73, 053 14 dravce. pozícia: učiteľ pre predprimárne vzdelávanie dátum nástupu: 1.9.2019 pracovný pomer na dobu určitú : do 31.08.2020 kvalifikačné predpoklady: odborná a pedagogická...

Levoča 16.08.2019
678,50 € za mesiac
Kuchár/kuchárka

Kuchár/kuchárka

637 € za mesiac

levoča

Levoča 01.09.2019
637 € za mesiac
Projektový manžér

Projektový manžér

4,18 € za hodinu

náplň práce: zodpovednosť za finančné riadenie projektov zamestnávateľa, komunikácia s poskytovateľmi v oblasti finančných vzťahov, levoča

Levoča 14.08.2019
4,18 € za hodinu
Finančný manžér

Finančný manžér

4,18 € za hodinu

náplň práce: zodpovednosť za finančné riadenie projektov zamestnávateľa, komunikácia s poskytovateľmi v oblasti finančných vzťahov, levoča

Levoča 14.08.2019
4,18 € za hodinu
Špeciálny pedagóg

Špeciálny pedagóg

810,50 € za mesiac

náplň práce: špeciálno-pedagogické poradenstvo, levoča

Levoča 18.07.2019
810,50 € za mesiac
1 - 13 z 13
1 - 13 z 13