1 - 15 z 15
Zoradit podľa:
Učiteľ výtvarného odboru ZUŠ

náplň práce: výučba vo výtvarnom odbore zuš - prípravné a základné štúdium, prezentácia žiakov zuš, zapojenie žiakov do súťaží, organizovanie tvorivých dielní, vernisáží, plenerov a výtvarných táborov výhody: príspevok na cestovné náklady, služobný tablet - elektronické vedenie dokumentácie, prešov

Prešov 20.06.2019
700 € za mesiac
Učiteľ ANJ

Učiteľ ANJ

350 € za mesiac

náplň práce: učiteľ anj, prešov

Prešov 19.06.2019
350 € za mesiac
Učiteľ primárneho vzdelávania

náplň práce: učiteľ pre primárne vzdelávanie., prešov

Prešov 19.06.2019
759 € za mesiac
Učiteľ SJL / D

Učiteľ SJL / D

759 € za mesiac

náplň práce: učiteľ s aprobáciou sjl / d, prešov

Prešov 19.06.2019
759 € za mesiac
Učiteľ MŠ

Učiteľ MŠ

612,50 € za mesiac

náplň práce: príprava a vedenie výchovno-vzdelávacej činnosti detí vo veku 2 až 6 rokov. predprimárne vzdelávanie detí v materskej škole v zmysle štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách, a vnútorných smerníc a pokynov vedenia mš., prešov

Prešov 14.06.2019
612,50 € za mesiac
Riaditeľ Súkromnej praktickej školy

náplň práce: riadenie súkromnej praktickej školy výhody: zabezpečenie stravovania, prešov

Prešov 22.05.2019
1040 € za mesiac
Správca registratúry a podateľne

náplň práce: samostatná práca na úseku správy registratúry a podateľne, zverejňovanie zmlúv v centrálnom registri výhody: 10 dní dovolenky nad zákonník práce, doplnkové dôchodkové sporenie, prešov

Prešov 23.05.2019
440 € za mesiac
Riaditeľ základnej školy

náplň práce: riadenie základnej školy, prešov

Prešov 20.05.2019
Dohodou
Školník

Školník

530,50 € za mesiac

náplň práce: školnícka práca: otváranie a zatváranie školských budov, upratovanie a udržiavanie vonkajších priestorov školy, dozor nad dodržiavaním poriadku, drobná údržbárska práca vrátane jednoduchej remeselnej údržby objektov (napr. oprava zámkov, rôznych uzáverov), bežná oprava a údržba elektrických, kúrenárskych, vodovodných inštalácií a armatúr, drobná stolárska a murárska...

Prešov 17.05.2019
530,50 € za mesiac
Pedagogický asistent

Pedagogický asistent

624 € mesačne

náplň práce: práca s deťmi, výchova a vzdelávanie detí preškolského veku. uoz vhodní na §51a) a §54nppz., prešov

Prešov 13.05.2019
624 € mesačne
Učiteľ v materskej škole

Učiteľ v materskej škole

624 € mesačne

náplň práce: práca s deťmi, výchova a vzdelávanie detí preškolského veku. uoz vhodní na §51a) a §54nppz., prešov

Prešov 13.05.2019
624 € mesačne
Učiteľ všeobecnovzd. predmetov Matematika-Chémia-Fyzika

náplň práce: výchovno vzdelávacia činnosť, prešov

Prešov 10.05.2019
805 € za mesiac
Učiteľ všeobecnovzd. predmetov Anglický jazyk-Nemecký jazyk

náplň práce: učiteľ všeobecnovzdelávacích predmetov, prešov

Prešov 29.04.2019
759 € za mesiac
Správca viacúčelového športového areálu PU v Prešove

náplň práce: zabezpečovanie agendy spojenej so správou budovy, hnuteľného majetku a nehnuteľného majetku alebo všetkého nepriemyselného hospodárstva vo vymedzenej oblasti (napr. zabezpečovanie údržby a opráv). vykonávanie činností súvisiacich s činnosťou informátora a kontrolou pohybu osôb v objektoch na verejných priestranstvách. podávanie základných informácií o prevádzkovom poriadku...

Prešov 24.04.2019
Dohodou
Učiteľ hudobného odboru ZUŠ

náplň práce: zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu v zuš v hudobnom odbore - klávesové a dychovné nástroje výhody: plne elektronické vedenie pedagogickej dokumentácie (systém izus), tablet s pripojením na internet, príspevok na cestovné výdavky, podpora vlastných umeleckých aktivít učiteľov, podpora účasti na školeniach, workshopoch, umeleckých a kultúrnych podujatiach (organizačná...

Prešov 22.04.2019
550 € za mesiac
1 - 15 z 15
1 - 15 z 15