1 - 20 z 22
Zoradit podľa:
Špeciálny pedagóg v MŠ

poprad

Poprad 16.09.2019
Dohodou
Pedagogický asistent učiteľa v MŠ

poprad

Poprad 16.09.2019
Dohodou
Pedagogický asistent

náplň práce: asistent učiteľa - pomáha skvalitniť prácu žiaka. 1 pracovné miesto na celý pracovný úväzok ( 37,5 hod. / týždenne ) a 1 pracovné miesto na 0,68 úväzok ( 25,5 hod. / týždenne ). , poprad

Poprad 07.09.2019
Dohodou
Pomocný vychovávateľ

náplň práce: zabezpečenie dohľadu v noci v školskom zariadení., poprad

Poprad 31.08.2019
Dohodou
Učiteľ I. stupeň ZŠ

Učiteľ I. stupeň ZŠ

828,50 € za mesiac

poprad

Poprad 26.08.2019
828,50 € za mesiac
Vedúci rehabilitačného strediska (Plaváreň Svit)

náplň práce: - odborné špecializované práce vo vymedzenej oblasti s vysokými nárokmi na myslenie a rozhodovanie o voľbe správneho postupu na základe metodických usmernení a zákona č. 355/2007 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v platnom znení a vyhlášky č. 308/2012 vyhláška ministerstva zdravotníctva slovenskej republiky o požiadavkách na kvalitu vody, kontrolu kvality vody a o...

Poprad 23.08.2019
1076 € za mesiac
Lektor anglického jazyka

Lektor anglického jazyka

3,50 € za hodinu

náplň práce: výučba anglického jazyka, poprad

Poprad 21.08.2019
3,50 € za hodinu
Špeciálny pedagóg - asistent

náplň práce: starostlivosť o zverených klientov denného stacionára, poprad

Poprad 20.08.2019
580 € za mesiac
Majster odbornej výchovy so zamer. na silnoprúdovú techniku

náplň práce: výchovno-vzdelávacia činnosť žiakov na strednej škole., poprad

Poprad 19.08.2019
Dohodou
upratovačka

upratovačka

520 € mesačne

náplň práce: upratovacie služby výhody: stravovanie, poprad

Poprad 15.08.2019
520 € mesačne
Učiteľka ZŠ - slovenský jazyk a literatúra

poprad

Poprad 14.08.2019
Dohodou
Učiteľka ZŠ - anglický jazyk a výtvarná výchova

poprad

Poprad 14.08.2019
Dohodou
Učiteľka v MŠ

náplň práce: výchovno vzdelávacia činnosť detí predškolského veku, poprad

Poprad 12.08.2019
Dohodou
Učiteľ

Učiteľ

759 € za mesiac

poprad

Poprad 11.08.2019
759 € za mesiac
Učiteľ (matematika, fyzika)

Učiteľ (matematika, fyzika)

759 € za mesiac

poprad

Poprad 11.08.2019
759 € za mesiac
Učiteľka v materskej škole

náplň práce: učiteľka mš - výchova a vzdelávanie detí predškolského veku. výhody: stravovanie, poprad

Poprad 05.08.2019
Dohodou
Učiteľ

Učiteľ

759 € za mesiac

náplň práce: učiteľ i. stupňa zš, poprad

Poprad 26.07.2019
759 € za mesiac
Majster OV

Majster OV

700 € za mesiac

náplň práce: výchovno-vzdelávacia činnosť zameraná na praktické zručnosti v odbodre elektrotechnik., poprad

Poprad 22.07.2019
700 € za mesiac
Špeciálny pedagóg

Špeciálny pedagóg

900 € za mesiac

náplň práce: - vykonávanie odborných činností v rámci špeciálnopedagogickej diagnostiky, poradenstva a intervencie deťom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, vykonávanie preventívnej, výchovno-vzdelávacej a metodickej špeciálnopedagogickej činnosti. - poskytovanie špeciálnopedagogického poradenstva a konzultácie zákonným zástupcom detí a všetkým, ktorí sa podieľajú na výchove a...

Poprad 18.07.2019
900 € za mesiac
Pedagogický asistent

Pedagogický asistent

670 € za mesiac

poprad

Poprad 11.07.2019
670 € za mesiac
1 - 20 z 22
1 - 20 z 22