1 - 8 z 8
Zoradit podľa:
Učiteľ/učiteľka nemeckého jazyka pre nižšie stredné vzd.

sabinov

Sabinov 30.05.2019
828,50 € za mesiac
Riaditeľ/ka školy

Riaditeľ/ka školy

974 € mesačne

náplň práce: zodpovednosť za riadenie základnej školy. ovládanie štátneho jazyka, riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti, znalosť práce s počítačom. znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov pre oblasť školstva. termín na zasielanie prihlášok je do 13. 05. 2019. bližšie informácie ohľadom výberového konania nájdete na www.obeclucka.eu., sabinov

Sabinov 13.05.2019
974 € mesačne
Riaditeľ základnej školy

náplň práce: vedenie základnej školy 1-4 stupeň výhody: platové ohodnotenie v zmysle zákona č. 553/2003 z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, sabinov

Sabinov 30.04.2019
Dohodou
Riaditeľ základnej umeleckej školy

náplň práce: riadenie základnej umeleckej školy a výchovno-vzdelávacia činnosť v základnej umeleckej škole, sabinov

Sabinov 18.04.2019
974 € za mesiac
Riaditeľ materskej školy

Riaditeľ materskej školy

974 € za mesiac

náplň práce: riadenie materskej školy a výchovno-vzdelávacia činnosť v materskej škole, sabinov

Sabinov 18.04.2019
974 € za mesiac
Riaditeľ Základnej školy

náplň práce: riaditeľ základnej školy zodpovedá za dodržiavanie štátnych vzdelávacích programov určených pre základnú školu a zabezpečuje jej celkový organizačný, hospodársky a finančný chod., sabinov

Sabinov 18.04.2019
Dohodou
Riaditeľ školy

Riaditeľ školy

974 € za mesiac

sabinov

Sabinov 18.04.2019
974 € za mesiac
Učiteľ v špeciálnej triede

Učiteľ v špeciálnej triede

od 883,50 € za mesiac

náplň práce: - ovládať obsah študijného odboru špeciálna pedagogika - identifikovať špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby žiaka - hodnotiť priebeh a výsledky špeciálnopedagogickej intervencie - stotožniť sa s profesijnou rolou a školským zariadením, sabinov

Sabinov 27.03.2019
od 883,50 € za mesiac
1 - 8 z 8
1 - 8 z 8