1 - 3 z 3
Zoradit podľa:
Školský psychológ

Školský psychológ

900 € za mesiac

náplň práce: - psychologické poradenstvo pre žiakov a pedagogických zamestnancov pri riešení výchovných a vzdelávacích problémov. - psychologická starostlivosť o žiakov s problémami v učení, s poruchami správania. - psychologické poradenstvo pri profesijnej orientácii, pri voľbe povolania. - poradensko-konzultačná pomoc pedagogickým zamestnancom. - poradensko-konzultačná pomoc zákonným zástupcom žiaka., svidník

Svidník 17.02.2020
900 € za mesiac
Koordinátor dobrovoľníkov

Koordinátor dobrovoľníkov

580 € za mesiac

náplň práce: koordinátor dobrovoľníkov sa bude podieľať na plnení úloh pri akciách, bude dohliadať na bezpečnosť a poriadok., svidník

Svidník 04.02.2020
580 € za mesiac
Pedagogický asistent - pomocný

náplň práce: pomoc deťom pri stravovacích a hygienických návykoch, sprevádzanie pri pobyte vonku, knižnice, výstavy, divadlo, pomoc pri edukačných aktivitách - maľovanie, modelovanie, strihanie, výstava detských prác, pomoc pri vytváraní učebných pomôcok, výzdoba tried., svidník

Svidník 09.01.2020
831 € za mesiac
1 - 3 z 3
1 - 3 z 3