1 - 10 z 10
Zoradit podľa:
Učiteľka na 1.stupni ZŠ

Učiteľka na 1.stupni ZŠ

750 € za mesiac

náplň práce: vyučovanie v 3.ročníku základnej školy vysvetľovanie nového učiva žiakom, diktovanie poznámok a zadávanie domácich úloh. evidovanie dochádzky v triednej knihe. zabezpečovanie rozvíjania vedomostí, zručností a postojov žiakov. udržovanie pozornosti a motivovanie žiakov. preverovanie vedomostí žiakov (ústne skúšanie, písomné skúšky). hodnotenie žiakov...

Stará Ľubovňa 12.02.2020
750 € za mesiac
Pedagogický asistent

Pedagogický asistent

738,50 € za mesiac

náplň práce: podľa karty zamestnanca, stará ľubovňa

Stará Ľubovňa 06.02.2020
738,50 € za mesiac
Pedagogický asistent

Pedagogický asistent

817,50 € za mesiac

náplň práce: podľa karty zamestnanca, stará ľubovňa

Stará Ľubovňa 06.02.2020
817,50 € za mesiac
Pedagogický asistent

Pedagogický asistent

739 € za mesiac

náplň práce: podieľať sa na uskutočňovaní školského vzdelávacieho programu. materskej školy, na prekonávaní architektonických, informačných, jazykových, zdravotných, sociálnych alebo kultúrnych bariér., stará ľubovňa

Stará Ľubovňa 04.02.2020
739 € za mesiac
Pedagogický asistent

Pedagogický asistent

872,50 € za mesiac

náplň práce: pracovná činnosť definovaná § 6 ods. 1 zákona č. 138/2019 z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. priama výchovno-vzdelávacia činnosť, ktorou sa uskutočňuje školský vzdelávací program, výchovný program alebo program vzdelávania pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov., stará ľubovňa

Stará Ľubovňa 03.02.2020
872,50 € za mesiac
Učiteľ v materskej škole

Učiteľ v materskej škole

624 € mesačne

náplň práce: práca v materskej škole., stará ľubovňa

Stará Ľubovňa 13.01.2020
624 € mesačne
Majster odborného výcviku

Majster odborného výcviku

841 € za mesiac

náplň práce: - majster odborného výcviku v odbornom učilišti v odbore stavebná výroba - murárske práce, - zastupovanie počas práceneschopnosti majstra odborného výcviku., stará ľubovňa

Stará Ľubovňa 09.01.2020
841 € za mesiac
Učiteľ pre predprimárne vzdelávanie

náplň práce: výchovno-vzdelávacia činnosť vykonávaná pedagogickým zamestnancom, ktorým je učiteľ mš v zariadení pre materské škôlky., stará ľubovňa

Stará Ľubovňa 17.01.2020
831,50 € za mesiac
Vychovávateľ v ŠKD

Vychovávateľ v ŠKD

759 € za mesiac

náplň práce: vychovávateľ spĺňajúci predpoklady podľa zákona 138/2019 z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov výhody: plat závisí od dosiahnutého vzdelania., stará ľubovňa

Stará Ľubovňa 12.12.2019
759 € za mesiac
Učiteľ základnej školy

Učiteľ základnej školy

915 € za mesiac

náplň práce: učiteľ pre druhý stupeň základnej školy s aprobáciou: fyzika - informatika., stará ľubovňa

Stará Ľubovňa 03.12.2019
915 € za mesiac
1 - 10 z 10
1 - 10 z 10