1 - 3 z 3
Zoradit podľa:
Učiteľ tanečného odboru ZUŠ

Učiteľ tanečného odboru ZUŠ

556,50 € za mesiac

náplň práce: výchovno-vzdelávací proces v tanečnom odbore zuš výhody: plne elektronické vedenie dokumentácie (systém izuš), tablet s pripojením na internet, príspevok na cestovné výdavky, podpora vlastných umeleckých aktivít, podpora účasti na školeniach, workshopoch, umeleckých a kultúrnych podujatiach (organizačná, finančná), tvorivá práca v mladom kolektíve, vranov nad topľou

Vranov nad Topľou 29.04.2019
556,50 € za mesiac
Učiteľ výtvarného odboru ZUŠ

náplň práce: výchovno-vzdelávacia činnosť výtvarného odboru zuš, vranov nad topľou

Vranov nad Topľou 29.04.2019
650 € za mesiac
Učiteľ matematiky - nemeckého jazyka

náplň práce: učiteľ pre 2.stupeň základnej školy s aprobáciou matematika - nemecký jazyk matematika - informatika matematika - fyzika výhody: základná zložka mzdy sa zvyšuje podľa počtu odpracovaných rokov, podľa nárokovateľných príplatkov v zmysle zákona 553/2003 z.z a zákonníka práce a podľa kvalifikačných predpokladov stravovanie v školskej jedálni, vranov nad topľou

Vranov nad Topľou 03.04.2019
753 € za mesiac
1 - 3 z 3
1 - 3 z 3