1 - 20 z 54
Zoradit podľa:
Učiteľ II. stupňa

náplň práce: učiteľ ii. stupňa - aprobácia slovenský jazyk a literatúra a anglický jazyk, košice

Košice 21.02.2020
Dohodou
Asistent učiteľa

Asistent učiteľa

369,50 € za mesiac

náplň práce: výpomoc pri vzdelávacích aktivitách žiaka počas vyučovania., košice

Košice 21.02.2020
369,50 € za mesiac
Učiteľ základnej školy 1. stupeň

náplň práce: učiteľ pre 1. stupeň zš, gelnica

Gelnica 22.02.2020
600 € mesačne
Učiteľ anglického jazyka

Učiteľ anglického jazyka

915 € za mesiac

náplň práce: vyučovanie anglického jazyka žiakov strednej školy., košice

Košice 21.02.2020
915 € za mesiac
Upratovačka

Upratovačka

580 € za mesiac

náplň práce: upratovanie priestorov školy., košice

Košice 20.02.2020
580 € za mesiac
Pedagogický asistent učiteľa

Pedagogický asistent učiteľa

817,50 € za mesiac

náplň práce: (v zmysle vyhlášky mšvvaš 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov) https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/prilohy/sk/zz/2020/1/20200115_5225468-2.pdf, michalovce

Michalovce 18.02.2020
817,50 € za mesiac
Organizátor vzdelávacích aktivít

náplň práce: - poskytovanie informácií o službách a produktoch našej spoločnosti (osobne, telefonicky, e-mailom), - evidencia prihlášok záujemcov, kontaktovanie prihlásených záujemcov a informovanie záujemcov o podmienkach pri poskytovaní našich služieb a produktov, - plánovanie, riadenie a organizovanie vzdelávacích kurzov, ich otvorení, priebehu a uzatvorení, - vedenie administratívnej a inej...

Košice 18.02.2020
800 € za mesiac
Koordinátor práce so študentmi

náplň práce: koordinácia práce so študentmi podpora zabezpečenia plnenia kvalitnej výuky a výcviku študentov, košice

Košice 17.02.2020
850 € za mesiac
Učiteľ základnej školy

Učiteľ základnej školy

998,50 € za mesiac

náplň práce: učiteľ 2.stupňa zš, aprobácia dejepis, občianska náuka, telesná výchova. výhody: stravovacia karta, trebišov

Trebišov 18.02.2020
998,50 € za mesiac
Školský psychológ

Školský psychológ

976,50 € za mesiac

košice

Košice 14.02.2020
976,50 € za mesiac
Animátor v detskom svete - absolventská prax

náplň práce: § 51 - príspevok na vykonávanie absolventskej praxe oprávnená cieľová skupina  uoz mladší ako 26 rokov veku, ktorý ukončil príslušným stupňom vzdelania sústavnú prípravu na povolanie v dennej forme štúdia pred menej ako dvomi rokmi a pred zaradením do evidencie uoz nemal pravidelne platené zamestnanie. účel absolventskej praxe  umožňuje získanie odborných...

Spišská Nová Ves 13.02.2020
Dohodou
Lektor/Lektorka v Regionálnej kancelárii v Košiciach

náplň práce: - zabezpečovanie a realizácia vzdelávacej a osvetovej činnosti v oblasti ľudských práv a zásady rovnakého zaobchádzania, - príprava návrhov vzdelávacích projektov a modulov, - tvorba návrhov na obsahové zameranie workshopov, seminárov, konferencií, - spolupráca so školami, školskými zariadeniami, ministerstvami a orgánmi štátnej správy, orgánmi územnej samosprávy, orgánmi...

Košice 15.02.2020
1000 € za mesiac
Učiteľ hudobného odboru: hra na gitare

rožňava

Rožňava 10.02.2020
Dohodou
Učiteľ hudobného odboru: spev

rožňava

Rožňava 10.02.2020
Dohodou
Učiteľ tanečného odboru

rožňava

Rožňava 10.02.2020
Dohodou
Učiteľ hudobného odboru: hra na klavíri

rožňava

Rožňava 10.02.2020
Dohodou
Kondičný tréner

Kondičný tréner

580 € za mesiac

náplň práce: vedenie športového tréningu s pomocou ems prístroja xbody activawe v rozsahu 25 min., pracovná doba 7:00 - 19:00 podľa rezervácií, starostlivosť o čistotu prevádzky., košice

Košice 10.02.2020
580 € za mesiac
Školský psychológ

Školský psychológ

532,28 € za mesiac

náplň práce: školský psychológ kvalifikačné predpoklady: v zmysle vyhlášky mšvvaš 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov vysokoškolské vzdelanie ii. stupňa: 1. v študijnom programe psychológia 2. učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov psychológia v kombinácii s druhým aprobačným predmetom a absolvovanie štvorsemestrálneho špecializačného...

Michalovce 07.02.2020
532,28 € za mesiac
Pracovník výdaja jedla

Pracovník výdaja jedla

605 € mesačne

náplň práce: výdaj stravy, starostlivosť o priestory mš., rožňava

Rožňava 04.02.2020
605 € mesačne
Školský psychológ

Školský psychológ

976,50 € za mesiac

náplň práce: 1. uskutočňuje diagnostiku, orientačnú diagnostiku, 2. vykonáva individuálne skupinové alebo hromadné poradenstvo, 3. vykonáva prevenciu a odborné intervencie so zameraním na žiakov s osobitným zreteľom na proces výchovy a vzdelávania školskom zariadení, 4. poskytuje poradenstvo a konzultácie zákonným zástupcom žiakov a pedagogickým zamestnancom, 5. pripravuje podklady...

Košice 04.02.2020
976,50 € za mesiac
1 - 20 z 54
1 - 20 z 54