1 - 20 z 98
Zoradit podľa:
Majster odbornej výchovy

Majster odbornej výchovy

800 € za mesiac

spišská nová ves

Spišská Nová Ves 13.09.2019
800 € za mesiac
Majster odbornej výchovy pre odbor mäsiar

náplň práce: majster odbornej výchovy pre odbor mäsiar, lahôdkar - pedagogický zamestnanec, košice

Košice 12.09.2019
731,50 € za mesiac
Učiteľ anglického jazyka

Učiteľ anglického jazyka

907 € za mesiac

náplň práce: priama výchovno-vzdelávacia činnosť, ktorou sa uskutočňuje školský vzdelávací program a ostatné činnosti s ňou súvisiace., košice

Košice 13.09.2019
907 € za mesiac
Učiteľ občianskej náuky

Učiteľ občianskej náuky

907 € za mesiac

náplň práce: priama výchovno-vzdelávacia činnosť, ktorou sa uskutočňuje školský vzdelávací program a ostatné činnosti s ňou súvisiace., košice

Košice 13.09.2019
907 € za mesiac
Majster odbornej výchovy pre odbor poľnohospodárska výroba

náplň práce: majster odbornej výchovy pre odbor poľnohospodárska výroba - pedagogický zamestnanec., košice

Košice 11.09.2019
743,50 € za mesiac
Učiteľ anglického jazyka

Učiteľ anglického jazyka

340,50 € za mesiac

náplň práce: výchova a vzdelávanie žiakov strednej školy, košice

Košice 13.09.2019
340,50 € za mesiac
Majster odborného výcviku pre odbor digitálny grafik

náplň práce: odborný výcvik žiakov, vedenie pedagogickej dokumentácie, rožňava

Rožňava 13.09.2019
371,50 € za mesiac
Koordinátor práce so študentmi

náplň práce: koordinácia práce so študentmi podpora zabezpečenia plnenia kvalitnej výuky a výcviku študentov, košice

Košice 13.09.2019
850 € za mesiac
Pedagogický asistent

Pedagogický asistent

671 € za mesiac

náplň práce: pedagogický asistent, košice

Košice 09.09.2019
671 € za mesiac
Školský psychológ

Školský psychológ

887,50 € za mesiac

náplň práce: školský psychológ, košice

Košice 09.09.2019
887,50 € za mesiac
Špeciálny pedagóg

Špeciálny pedagóg

887,50 € za mesiac

náplň práce: špeciálna pedagogiky, košice

Košice 09.09.2019
887,50 € za mesiac
Tréner vo fitness centre

Tréner vo fitness centre

580 € mesačne

náplň práce: trénovanie klintov fitness centra, komunikácia, zostavovanie stravovacieho a cvičebného programu, michalovce

Michalovce 06.09.2019
580 € mesačne
Koordinátor práce so študentmi

náplň práce: koordinácia práce so študentmi podpora zabezpečenia plnenia kvalitnej výuky a výcviku študentov, košice

Košice 06.09.2019
850 € za mesiac
Vychovávateľ/ka v školskej družine

náplň práce: dohľad na žiakov, asistencia a podpora edukačnej činnosti., rožňava

Rožňava 05.09.2019
Dohodou
Učiteľ/ka v materskej škole

náplň práce: pedagogická činnosť predprimárneho vzdelávania., rožňava

Rožňava 05.09.2019
Dohodou
Animátor v detskom svete - absolventská prax

náplň práce: § 51 - príspevok na vykonávanie absolventskej praxe oprávnená cieľová skupina  uoz mladší ako 26 rokov veku, ktorý ukončil príslušným stupňom vzdelania sústavnú prípravu na povolanie v dennej forme štúdia pred menej ako dvomi rokmi a pred zaradením do evidencie uoz nemal pravidelne platené zamestnanie. účel absolventskej praxe  umožňuje získanie odborných...

Spišská Nová Ves 03.09.2019
Dohodou
Administratívny pracovník - Projektový manažér

náplň práce: vypracovanie projektov. výhody: bezplatné školenie projektového manažérstva pre vybraných uchádzačov., michalovce

Michalovce 03.09.2019
230 € za mesiac
Asistent učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením

náplň práce: podľa požiadaviek učiteľov vytvárať rovnosť príležitostí vo výchove a vzdelávaní, pomáhať žiakovi alebo skupine detí pre prekonávaní architektonických, informačných, jazykových, zdravotných, sociálnych alebo kultúrnych bariér., rožňava

Rožňava 30.08.2019
671 € za mesiac
Učiteľ/ka slovenského jazyka a literatúry

náplň práce: súkromná pedagogická a sociálna akadémia v košiciach vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pozície učiteľa slovenského jazyka a literatúry. ponúkame pedagogickú prácu v priateľskom kolektíve, možnosť profesionálneho rastu, sebarealizácie a rozvoja, príjemné pracovné prostredie. zoznam požadovaných dokladov: - žiadosť o prijatie do zamestnania - štruktúrovaný profesijný...

Košice 31.08.2019
759 € za mesiac
Školský špeciálny pedagóg

Školský špeciálny pedagóg

887,50 € za mesiac

náplň práce: vzdelávanie a špeciálno-pedagogické intervencie žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, špeciálno-pedagogické poradenstvo, súčinnosť školskému zariadeniu výchovného poradenstva a prevencie. úväzok na 50 %., rožňava

Rožňava 30.08.2019
887,50 € za mesiac
1 - 20 z 98
1 - 20 z 98