1 - 20 z 82
Zoradit podľa:
Majster odbornej výchovy v odbore stolár

náplň práce: majster odborného výcviku pre žiakov so zdravotným znevýhodnením na odbornom učilišti internátnom v prakovciach v odbore stolár. zoznam požadovaných dokladov: žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis, kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní, súhlas so spracovaním osobných údajov, výpis z registra trestov, nie starší ako 3 mesiace potvrdenie od lekára o zdravotnej a...

Gelnica 25.06.2019
520 € mesačne
Školský psychológ

Školský psychológ

810,50 € za mesiac

náplň práce: 1. uskutočňuje diagnostiku, orientačnú diagnostiku, 2. vykonáva individuálne skupinové alebo hromadné poradenstvo, 3. vykonáva prevenciu a odborné intervencie so zameraním na žiakov s osobitným zreteľom na proces výchovy a vzdelávania školskom zariadení, 4. poskytuje poradenstvo a konzultácie zákonným zástupcom žiakov a pedagogickým zamestnancom, 5. pripravuje podklady...

Košice 25.06.2019
810,50 € za mesiac
učiteľ/ka v triede so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

michalovce

Michalovce 24.06.2019
Dohodou
Stredoškolský učiteľ nemeckého a slovenského jazyka

náplň práce: vyučovanie predmetu nemecký jazyk, prípadne v niektorej z kombinácií: nej – sjl, nej – dej, nej - anj, košice

Košice 24.06.2019
759 € za mesiac
Vychovávateľ v samostatne usporiadanej skupine

náplň práce: samostatná práca v oblasti komplexnej starostlivosti o deti, najmä z hľadiska výchovno – vzdelávacieho procesu v zariadení spodask., rožňava

Rožňava 20.06.2019
810 € za mesiac
Majster odborného výcviku - krajčír - Odborné učilište

náplň práce: majster odborného výcviku - krajčír, rožňava

Rožňava 19.06.2019
Dohodou
Asistent učiteľa

Asistent učiteľa

612,50 € za mesiac

náplň práce: a) bezprostredná spolupráca s učiteľom v triede a s pedagogickými zamestnancami školy na požiadanie, b) uľahčovanie adaptácie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami na prostredie školy a pomáhanie pri prekonávaní bariér, ktoré plynú zo zdravotného postihnutia žiaka /všetky presuny žiaka/, c) spoluorganizovanie činnosti žiaka počas výchovno-vzdelávacieho...

Košice 19.06.2019
612,50 € za mesiac
Školský psychológ

Školský psychológ

810,50 € za mesiac

náplň práce: a) spolupracovať s poradenskými inštitúciami, školským špeciálnym pedagógom a výchovným poradcom b) v súčinnosti s triednym učiteľom, školským špeciálnym pedagógom a zákonným zástupcom žiaka odporúčať psychologické vyšetrenie žiakov s poruchami učenia a správania c) poznávať osobnosť žiakov, ich vlastnosti, schopnosti, záujmy, postoje d) pomáhať žiakom pri riešení...

Košice 19.06.2019
810,50 € za mesiac
Opatrovateľ pre deti

Opatrovateľ pre deti

520 € za mesiac

náplň práce: vychovávanie a vzdelávanie detí v predškolskom veku v zariadení krízového centra. výhody: týždeň dovolenky navyše, košice

Košice 19.06.2019
520 € za mesiac
Stredoškolský učiteľ matematiky a informatiky

náplň práce: vyučovanie predmetov matematika a informatika, košice

Košice 19.06.2019
759 € za mesiac
Stredoškolský učiteľ anglického a slovenského jazyka

náplň práce: vyučovanie predmetu anglický jazyk, prípadne v niektorej z kombinácií: anj – sjl, anj – dej, anj - nej, košice

Košice 19.06.2019
759 € za mesiac
Učiteľ pre primárne vzdelávanie

náplň práce: učiteľ pre primárne vzdelávanie, košice

Košice 18.06.2019
909,50 € za mesiac
Majster odbornej výchovy

Majster odbornej výchovy

612,50 € za mesiac

náplň práce: majster odbornej výchovy pre študijné odbory: 2697 k - mechanik elektrotechnik 2413 k - mechanik strojov a zariadení v každom študijnom odbore je voľná jedna pracovná pozícia. náplňou práce je výchovno-vzdelávacia činnosť vykonávaná pedagogickým zamestnancom, ktorým je majster odbornej výchovy v strednej odbornej škole. výhody: odmeňovanie v zmysle tabuľky platové tarify...

Košice 18.06.2019
612,50 € za mesiac
Učiteľ hlavného odboru štúdia Hra na klavíri

náplň práce: učiteľ hlavného odboru štúdia hra na klavíri, učiteľ predmetu hra na klavíri., košice

Košice 17.06.2019
828,50 € za mesiac
Animátor

Animátor

2,50 € za hodinu

náplň práce: športový klub skandia hľadá animátorov pre denné letné športové programy detí vo veku od 5 - 12 rokov. súčasťou programu je vypracovanie tréningového plánu, evidencia dochádzky, spolupráca so športovým koordinátorom, tímové stretnutia., trebišov

Trebišov 16.06.2019
2,50 € za hodinu
Učiteľ - hra na husle

Učiteľ - hra na husle

828,50 € za mesiac

náplň práce: učiteľ hry na husliach, košice

Košice 14.06.2019
828,50 € za mesiac
Učiteľ estetiky, občianskej náuky, dejepisu

náplň práce: učiteľ estetiky, občianskej náuky, dejepisu, košice

Košice 14.06.2019
828,50 € za mesiac
Učiteľ slovenského jazyka a literatúry, pedagogiky, psychol.

náplň práce: učiteľ slovenského jazyka a literatúry, pedagogiky a psychológie, košice

Košice 14.06.2019
828,50 € za mesiac
Korepetítor

Korepetítor

612,50 € za mesiac

náplň práce: korepetítor, košice

Košice 14.06.2019
612,50 € za mesiac
Učiteľ informatiky a slovenského jazyka a literatúry

náplň práce: učiteľ informatiky a slovenského jazyka a literatúry na 2. stupni zš s vyučovacím jazykom maďarským, rožňava

Rožňava 15.06.2019
759 € za mesiac
1 - 20 z 82
1 - 20 z 82