1 - 10 z 10
Zoradit podľa:
učiteľ v triede pre žiakov so zdravotným znevýhodnením

náplň práce: učiteľ v triede pre žiakov so zdravotným znevýhodnením. výberové konanie dňa 10.09 2019 o 11,00 hod. sši breziny 256, 055 62 prakovce. prihlásenie do vk najneskôr do 09.09.2019 - zaslať požadované doklady., gelnica

Gelnica 29.08.2019
520 € mesačne
Pedagogický asistent - ZŠ, Mníšek nad Hnilcom 497

gelnica

Gelnica 29.08.2019
612,50 € za mesiac
Školský psychológ

Školský psychológ

655,50 € za mesiac

gelnica

Gelnica 29.08.2019
655,50 € za mesiac
Vychvávateľ v  Školskom klube detí ŠZŠ Gelnica

náplň práce: vychvávateľ v šk detí šzš gelnica. výberové konanie10.09.2019 o 8,00 hod. breziny 256,055 62 prakovce. odmeňovanie v zmysle platných právnych predpisov

Gelnica 01.09.2019
520 € mesačne
Učiteľ matematika, informatika, prírodné vedy

náplň práce: učiteľ zš 2. stupeň - matematika, informatika, prírodné vedy , gelnica

Gelnica 01.09.2019
831,50 € mesačne
Učiteľ pre primárne vzdelávanie

náplň práce: vzdelávanie a výchova žiakov - učiteľ pre primárne vzdelávanie, gelnica

Gelnica 22.08.2019
520 € mesačne
Majster odbornej výchovy v odbore stolár

náplň práce: majster odborného výcviku pre žiakov so zdravotným znevýhodnením na odbornom učilišti internátnom v prakovciach v odbore stolár. zoznam požadovaných dokladov: žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis, kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní, súhlas so spracovaním osobných údajov, výpis z registra trestov, nie starší ako 3 mesiace potvrdenie od lekára o zdravotnej a...

Gelnica 22.08.2019
520 € mesačne
Učiteľ pre nižšie sekundárne vzdelávanie

náplň práce: činnosti vyplývajúce z pedagogiky pre žiakov v sekundárnom vzdelávaní. vítaná je štátna skúška aspoň z jedného tz týchto jazykov: anj, ruj, taj, nej, frj., gelnica

Gelnica 17.07.2019
520 € mesačne
Učiteľ špeciálnej základnej školy

náplň práce: učiteľ v špeciálnej základnej škole pre mentálne a viacnásobne postihnutých žiakov., gelnica

Gelnica 13.07.2019
Dohodou
Špeciálny pedagóg

náplň práce: práca so žiakmi so zdravotným znevýhodnením, gelnica

Gelnica 02.07.2019
Dohodou
1 - 10 z 10
1 - 10 z 10