1 - 20 z 42
Zoradit podľa:
Učiteľ pre primárne vzdelávanie

náplň práce: učiteľ pre primárne vzdelávanie, košice

Košice 18.06.2019
909,50 € za mesiac
Opatrovateľ pre deti

Opatrovateľ pre deti

520 € za mesiac

náplň práce: vychovávanie a vzdelávanie detí v predškolskom veku v zariadení krízového centra. výhody: týždeň dovolenky navyše, košice

Košice 19.06.2019
520 € za mesiac
Stredoškolský učiteľ matematiky a informatiky

náplň práce: vyučovanie predmetov matematika a informatika, košice

Košice 19.06.2019
759 € za mesiac
Stredoškolský učiteľ anglického a slovenského jazyka

náplň práce: vyučovanie predmetu anglický jazyk, prípadne v niektorej z kombinácií: anj – sjl, anj – dej, anj - nej, košice

Košice 19.06.2019
759 € za mesiac
Majster odbornej výchovy

Majster odbornej výchovy

612,50 € za mesiac

náplň práce: majster odbornej výchovy pre študijné odbory: 2697 k - mechanik elektrotechnik 2413 k - mechanik strojov a zariadení v každom študijnom odbore je voľná jedna pracovná pozícia. náplňou práce je výchovno-vzdelávacia činnosť vykonávaná pedagogickým zamestnancom, ktorým je majster odbornej výchovy v strednej odbornej škole. výhody: odmeňovanie v zmysle tabuľky platové tarify...

Košice 18.06.2019
612,50 € za mesiac
Učiteľ hlavného odboru štúdia Hra na klavíri

náplň práce: učiteľ hlavného odboru štúdia hra na klavíri, učiteľ predmetu hra na klavíri., košice

Košice 17.06.2019
828,50 € za mesiac
Učiteľ estetiky, občianskej náuky, dejepisu

náplň práce: učiteľ estetiky, občianskej náuky, dejepisu, košice

Košice 14.06.2019
828,50 € za mesiac
Učiteľ slovenského jazyka a literatúry, pedagogiky, psychol.

náplň práce: učiteľ slovenského jazyka a literatúry, pedagogiky a psychológie, košice

Košice 14.06.2019
828,50 € za mesiac
Korepetítor

Korepetítor

612,50 € za mesiac

náplň práce: korepetítor, košice

Košice 14.06.2019
612,50 € za mesiac
Učiteľ hlavného odboru štúdia Hudobno-dramatické umenie

náplň práce: učiteľ herectva., košice

Košice 14.06.2019
828,50 € za mesiac
Učiteľ - hra na husle

Učiteľ - hra na husle

828,50 € za mesiac

náplň práce: učiteľ hry na husliach, košice

Košice 14.06.2019
828,50 € za mesiac
Učiteľ gymnázia

Učiteľ gymnázia

795 € za mesiac

náplň práce: učiteľ sš s aprobáciou matematika - fyzika, košice

Košice 11.06.2019
795 € za mesiac
Školský psychológ

Školský psychológ

810,50 € za mesiac

košice

Košice 07.06.2019
810,50 € za mesiac
Školský špeciálny pedagóg

Školský špeciálny pedagóg

851,50 € za mesiac

košice

Košice 07.06.2019
851,50 € za mesiac
Pedagogický asistent

Pedagogický asistent

612,50 € za mesiac

košice

Košice 07.06.2019
612,50 € za mesiac
Učiteľ

Učiteľ

759 € za mesiac

náplň práce: učiteľ pre nižšie sekundárne vzdelávanie, študijný odbor : nemecký jazyk, slovenský jazyk a literatúra., košice

Košice 07.06.2019
759 € za mesiac
Učiteľ gymnázia

Učiteľ gymnázia

759 € za mesiac

náplň práce: učiteľ anglického jazyka, druhý aprobačný predmet uprednostňujeme jeden z predmetov - matematika, geografia, dejepis alebo občianska náuka., košice

Košice 04.06.2019
759 € za mesiac
Zástupca riaditeľa školy pre odbornú činnosť a propagáciu

náplň práce: • zastupuje riaditeľa školy v plnom rozsahu v prípade jeho neprítomnosti, • vykonáva kontrolnú činnosť podľa plánu kontrolnej a hospitačnej činnosti, • kontroluje a usmerňuje prácu predsedov predmetových komisií, • podieľa sa na pedagogickom riadení školy a povinnej výchovno-vzdelávacej práce so žiakmi (pohovory, hospitácie, previerky), • pripravuje podklady pre...

Košice 01.06.2019
974 € za mesiac
Učiteľ anglického jazyka a matematiky v anglickom jazyku

náplň práce: učiteľ anglického jazyka a učiteľ matematiky v anglickom jazyku. výhody: platové podmienky budú určené podľa zákona č. 553/2003 z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov., košice

Košice 23.05.2019
759 € za mesiac
Zástupca riaditeľa

Zástupca riaditeľa

927,50 € za mesiac

náplň práce: zastupovanie riaditeľa školy v jeho neprítomnosti. zabezpečovanie úloh pedagogicko-organizačného charakteru z poverenia riaditeľa školy. riadenie a zabezpečovanie hospodárskych úloh na škole. zabezpečovanie organizačno–administratívnych úloh smerom k správnym zamestnancom školy. kontrolovanie činnosti technicko–hospodárskych a prevádzkových zamestnancov školy. sledovanie...

Košice 22.05.2019
927,50 € za mesiac
1 - 20 z 42
1 - 20 z 42