1 - 4 z 4
Zoradit podľa:
Pedagogický asistent učiteľa

Pedagogický asistent učiteľa

817,50 € za mesiac

náplň práce: (v zmysle vyhlášky mšvvaš 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov) https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/prilohy/sk/zz/2020/1/20200115_5225468-2.pdf, michalovce

Michalovce 18.02.2020
817,50 € za mesiac
Školský psychológ

Školský psychológ

532,28 € za mesiac

náplň práce: školský psychológ kvalifikačné predpoklady: v zmysle vyhlášky mšvvaš 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov vysokoškolské vzdelanie ii. stupňa: 1. v študijnom programe psychológia 2. učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov psychológia v kombinácii s druhým aprobačným predmetom a absolvovanie štvorsemestrálneho špecializačného...

Michalovce 07.02.2020
532,28 € za mesiac
Tréner

Tréner

580 € za mesiac

výhody: • realizácia a príprava plánov športovej prípravy • riadenie športovej prípravy • vedenie tréningového procesu, príprava na športové vystúpenia družstva • vedenie športovej prípravy detí a mládeže • realizácia plánov športovej prípravy, • zostavenie tréningového plánu, • demonštrácia cvikov a pohybových aktivít, • poskytovanie prvej pomoci v prípade potreby, michalovce

Michalovce 03.02.2020
580 € za mesiac
Tréner vo fitnesscentre

Tréner vo fitnesscentre

580 € za mesiac

náplň práce: trénovanie klientov vo fitnesscentre., michalovce

Michalovce 06.01.2020
580 € za mesiac
1 - 4 z 4
1 - 4 z 4