1 - 12 z 12
Zoradit podľa:
Majster odborného výcviku pre odbor digitálny grafik

náplň práce: odborný výcvik žiakov, vedenie pedagogickej dokumentácie, rožňava

Rožňava 13.09.2019
371,50 € za mesiac
Učiteľ/ka v materskej škole

náplň práce: pedagogická činnosť predprimárneho vzdelávania., rožňava

Rožňava 05.09.2019
Dohodou
Vychovávateľ/ka v školskej družine

náplň práce: dohľad na žiakov, asistencia a podpora edukačnej činnosti., rožňava

Rožňava 05.09.2019
Dohodou
Asistent učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením

náplň práce: podľa požiadaviek učiteľov vytvárať rovnosť príležitostí vo výchove a vzdelávaní, pomáhať žiakovi alebo skupine detí pre prekonávaní architektonických, informačných, jazykových, zdravotných, sociálnych alebo kultúrnych bariér., rožňava

Rožňava 30.08.2019
671 € za mesiac
Školský špeciálny pedagóg

Školský špeciálny pedagóg

887,50 € za mesiac

náplň práce: vzdelávanie a špeciálno-pedagogické intervencie žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, špeciálno-pedagogické poradenstvo, súčinnosť školskému zariadeniu výchovného poradenstva a prevencie. úväzok na 50 %., rožňava

Rožňava 30.08.2019
887,50 € za mesiac
Učiteľ pre primárne vzdelávanie

náplň práce: učiteľ pre 1.stupeň zš., rožňava

Rožňava 28.08.2019
Dohodou
Vychovávateľ základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským

náplň práce: výchova a vzdelávanie žiakov v školskom klube detí na prvom stupni základnej školy., rožňava

Rožňava 26.07.2019
Dohodou
Školský logopéd v Centre špeciálno-pedagogického poradenstva

náplň práce: práca školského logopéda v centre špeciálno-pedagogického poradenstva., rožňava

Rožňava 01.07.2019
1109 € mesačne
Majster odborného výcviku - krajčír - Odborné učilište

náplň práce: majster odborného výcviku - krajčír, rožňava

Rožňava 01.07.2019
Dohodou
UČITEĽ/KA STREDNEJ ŠKOLY

náplň práce: učiteľ/ka strednej školy záujemca musí spĺňať predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme podľa ods.1 zákona č.552/2003 z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov (kvalifikačné predpoklady, spôsobilosť na právne úkony, bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť). aprobácia : fyziologická a klinická liečebná výživa, asistent výživy., rožňava

Rožňava 01.07.2019
Dohodou
Učiteľ informatiky a slovenského jazyka a literatúry

náplň práce: učiteľ informatiky a slovenského jazyka a literatúry na 2. stupni zš s vyučovacím jazykom maďarským, rožňava

Rožňava 17.06.2019
759 € za mesiac
Učiteľ anglického jazyka a techniky na 2. stupni ZŠ s VJM

náplň práce: učiteľ anglického jazyka a techniky na 2. stupni zš s vyučovacím jazykom maďarským, rožňava

Rožňava 17.06.2019
759 € za mesiac
1 - 12 z 12
1 - 12 z 12