1 - 7 z 7
Zoradit podľa:
Majster odbornej výchovy

Majster odbornej výchovy

800 € za mesiac

spišská nová ves

Spišská Nová Ves 13.09.2019
800 € za mesiac
Animátor v detskom svete - absolventská prax

náplň práce: § 51 - príspevok na vykonávanie absolventskej praxe oprávnená cieľová skupina  uoz mladší ako 26 rokov veku, ktorý ukončil príslušným stupňom vzdelania sústavnú prípravu na povolanie v dennej forme štúdia pred menej ako dvomi rokmi a pred zaradením do evidencie uoz nemal pravidelne platené zamestnanie. účel absolventskej praxe  umožňuje získanie odborných...

Spišská Nová Ves 03.09.2019
Dohodou
Vychovávateľ

Vychovávateľ

759 € za mesiac

náplň práce: práca s deťmi v školskom klube, spišská nová ves

Spišská Nová Ves 29.08.2019
759 € za mesiac
Asistent učiteľa

Asistent učiteľa

759 € za mesiac

náplň práce: asistencia pre deťoch so zdravotným alebo mentálnym oslabením, spišská nová ves

Spišská Nová Ves 29.08.2019
759 € za mesiac
Učiteľ elektrotechnických predmetov

spišská nová ves

Spišská Nová Ves 08.08.2019
830 € za mesiac
Učiteľ matematiky

náplň práce: vyučovanie matematiky v kombinácii s fyzikou alebo chémiou - 100% úväzok. v prípade inej kombinácie s matematikou - čiastočný úväzok -87%., spišská nová ves

Spišská Nová Ves 15.07.2019
Dohodou
Učiteľ pre predprimárne vzdelávanie (učiteľ materskej školy)

náplň práce: výchovno-vzdelávacia činnosť vykonávaná pedagogickým zamestnancom., spišská nová ves

Spišská Nová Ves 08.07.2019
Dohodou
1 - 7 z 7
1 - 7 z 7