21 - 40 z 545
Zoradit podľa:
Učiteľ/ka základnej školy

Učiteľ/ka základnej školy

650 € za mesiac

náplň práce: vyučovanie v ruskom jazyku., bratislava

Bratislava 14.02.2020
650 € za mesiac
Odborný referent pre ekonomické činnosti na TU FZaSP

náplň práce: tvorba objednávok, spracovanie faktúr, iné ekonomické činnosti v rámci fakulty, trnava

Trnava 14.02.2020
Dohodou
Školský psychológ

Školský psychológ

976,50 € za mesiac

košice

Košice 14.02.2020
976,50 € za mesiac
Špeciálny pedagóg

náplň práce: samostatná odborná činnosť, špeciálno pedagogické úkony, poskytovanie terapeuticko výchovnej pomoci ťažko zdravotne postihnutým osobám v zariadení sociálnych služieb.odborná činnosť s deťmi s autistickým spektrom. výhody: odmeňovanie v zmysle zákona 553/2003 z.z. poskytujeme lacné ubytovanie. - benefity: 5 dní dovolenky nad rámec zp, denné stravovanie vo vlastnej jedálni...

Bratislava 14.02.2020
Dohodou
Školský špeciálny pedagóg

Školský špeciálny pedagóg

700 € za mesiac

náplň práce: práca so žiakmi, dolný kubín

Dolný Kubín 15.02.2020
700 € za mesiac
Sociálny pedagóg

náplň práce: prevencia sociálno-patologických javov v škole, práca so žiakmi, komunikácia s rodičmi, spolupráca s inkluzívnym tímom, spolupráca s inštitúciami, s pedagógmi pri práci s integrovanými žiakmi, pri tvorbe ivvp, pravidelná práca s triednymi kolektívmi - vytváranie lepšej klímy v triede, odborná a osvetová činnosť, sociálny servis pre žiakov, liptovský mikuláš

Liptovský Mikuláš 13.02.2020
Dohodou
Učiteľ/ka v materskej škole

náplň práce: pedagogická činnosť v triede predškolákov, lučenec

Lučenec 15.02.2020
Dohodou
recepčný/ná vo fitness

recepčný/ná vo fitness

520 € mesačne

náplň práce: recepčný/ná obsluha recepčného pultu, vydávanie permanentiek vo fitness centre, lučenec

Lučenec 13.02.2020
520 € mesačne
Vychovávateľ školského klubu detí

náplň práce: výchovno-vzdelávacia činnosť, ktorú vykonáva vychovávateľ školského klubu detí. výhody: výška mzdy sa odvíja od praxe a kvalifikácie., trenčín

Trenčín 16.02.2020
738,50 € za mesiac
Lektor/Lektorka - zastupovanie počas materskej dovolenky

náplň práce: - zabezpečovanie a realizácia vzdelávacej a osvetovej činnosti v oblasti ľudských práv a zásady rovnakého zaobchádzania, - príprava návrhov vzdelávacích projektov a modulov, - tvorba návrhov na obsahové zameranie workshopov, seminárov, konferencií, - spolupráca so školami, školskými zariadeniami, ministerstvami a orgánmi štátnej správy, orgánmi územnej samosprávy, orgánmi...

Bratislava 15.02.2020
1000 € za mesiac
Animátor v detskom svete - absolventská prax

náplň práce: § 51 - príspevok na vykonávanie absolventskej praxe oprávnená cieľová skupina  uoz mladší ako 26 rokov veku, ktorý ukončil príslušným stupňom vzdelania sústavnú prípravu na povolanie v dennej forme štúdia pred menej ako dvomi rokmi a pred zaradením do evidencie uoz nemal pravidelne platené zamestnanie. účel absolventskej praxe  umožňuje získanie odborných...

Spišská Nová Ves 13.02.2020
Dohodou
Lektor/Lektorka v Regionálnej kancelárii v Košiciach

náplň práce: - zabezpečovanie a realizácia vzdelávacej a osvetovej činnosti v oblasti ľudských práv a zásady rovnakého zaobchádzania, - príprava návrhov vzdelávacích projektov a modulov, - tvorba návrhov na obsahové zameranie workshopov, seminárov, konferencií, - spolupráca so školami, školskými zariadeniami, ministerstvami a orgánmi štátnej správy, orgánmi územnej samosprávy, orgánmi...

Košice 15.02.2020
1000 € za mesiac
Školský špeciálny pedgóg

náplň práce: školský špeciálny pedagóg, liptovský mikuláš

Liptovský Mikuláš 13.02.2020
Dohodou
Učiteľ 2. stupňa

Učiteľ 2. stupňa

900 € za mesiac

náplň práce: učiteľ matematiky, fyziky výhody: dobrý kolektív, senec

Senec 13.02.2020
900 € za mesiac
Odborný asistent pre odbor 33. Sociálna práca

náplň práce: - vysokoškolský učiteľ pôsobiaci vo funkcii odborného asistenta zabezpečuje v spolupráci s profesormi a docentmi vysokej školy plnenie jej úloh v oblasti vzdelávania a v oblasti vedy, techniky alebo umenia, - ak vysokoškolský učiteľ pôsobiaci vo funkcii odborného asistenta nemá vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa alebo vedecko-pedagogický titul, vzdeláva sa so zameraním na ich...

Ružomberok 13.02.2020
1130 € za mesiac
Odborný asistent pre odbor 38. Učiteľstvo a pedagogické vedy

náplň práce: - vysokoškolský učiteľ pôsobiaci vo funkcii odborného asistenta zabezpečuje v spolupráci s profesormi a docentmi vysokej školy plnenie jej úloh v oblasti vzdelávania a v oblasti vedy, techniky alebo umenia, - ak vysokoškolský učiteľ pôsobiaci vo funkcii odborného asistenta nemá vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa alebo vedecko-pedagogický titul, vzdeláva sa so zameraním na ich...

Ružomberok 13.02.2020
1130 € za mesiac
Docent pre odbor 38. Učiteľstvo a pedagogické vedy

náplň práce: - vysokoškolský učiteľ pôsobiaci vo funkcii docent viažucej sa na študijný odbor je v rámci vysokej školy alebo fakulty zodpovedný za výskum a vzdelávanie v tomto študijnom odbore, - prispieva vo funkcii docent svojou výskumnou, vývojovou alebo umeleckou, pedagogickou a organizačnou činnosťou k rozvoju poznania vo vymedzenej oblasti vzdelávania a vo vymedzenej oblasti vedy, techniky alebo...

Ružomberok 13.02.2020
1212 € za mesiac
Učiteľ/ka informatiky

náplň práce: úväzok:plný - zastupovanie dátum nástupu:od 1.2.2020 do 30.6.2020 požiadavky:požadované kvalifikačné predpoklady a predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme: • ukončené vysokoškolské vzdelanie ii. stupňa v súlade so zákonom č. 317/2009 z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhláškou mš sr č. 437/2009 z.z., ktorou sa ustanovujú...

Galanta 12.02.2020
Dohodou
Učiteľka pre 2.stupeň ZŠ

Učiteľka pre 2.stupeň ZŠ

753 € za mesiac

náplň práce: vzdelávanie na druhom stupni zš informatika, geografia, hudobná výchova, senec

Senec 13.02.2020
753 € za mesiac
Vysokoškolský učiteľ - odborný asistent

náplň práce: • vedie prednášky a semináre a vykonáva hodnotenie študentov, • vedie a oponuje diplomové alebo rigorózne práce, • spolupracuje na výskumnej činnosti pracoviska a zverejňovaní jej výsledkov v časopisoch a na vedeckých a odborných podujatiach, • spolupracuje na organizovaní vedeckovýskumných podujatí, • podieľa sa na tvorbe študijných materiálov. výhody: pružný...

Trnava 11.02.2020
392 € za mesiac
21 - 40 z 545
21 - 40 z 545