21 - 40 z 1024
Zoradit podľa:
Asistent učiteľa

Asistent učiteľa

924 € za mesiac

náplň práce: pedagogický asistent., piešťany

Piešťany 16.09.2019
924 € za mesiac
Tréner v basketbale

Tréner v basketbale

550 € za mesiac

bratislava

Bratislava 16.09.2019
550 € za mesiac
Lektor/ka v odbore cukrár

Lektor/ka v odbore cukrár

8 € za hodinu

náplň práce: nezisková organizácia dôstojný život všetkým, n. o. hľadá vyučených ľudí v odbore cukrár na lektorskú činnosť. viac informácii na tel.č.: 0948 733 424.

13.09.2019
8 € za hodinu
Sociálny pracovník

Sociálny pracovník

812 € za mesiac

náplň práce: zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme v rámci národného projektu podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti iii v rámci operačného programu ľudské zdroje - sociálny pracovník. vykonávanie sociálnej práce so zameraním na prácu s dieťaťom a jeho rodinou počas výkonu opatrení spod a sk v centre pre deti a rodiny (ďalej len „centrum“) na základe plánu...

Prievidza 13.09.2019
812 € za mesiac
Asistent/ka učiteľa v súkromnej materskej škole

náplň práce: - spolupracuje s pedagógmi pri výchovnej činnosti, - pomáha učiteľom vo výchovnej a vzdelávacej práci so žiakmi. výhody: vyhradzujeme si právo kontaktovať iba uchádzačov o zamestnanie, ktorí spĺňajú nami zadané podmienky., púchov

Púchov 13.09.2019
630 € za mesiac
Časomerač / Trestomerač / Moderátor

náplň práce: práca v časomiere - funkcia časomerač, trestomerač, hlásateľ počas hokejových zápasov odohrávajúcich sa na zimnom štadióne v leviciach. hokejový klub zabezpečí pre vhodného kandidáta bezplatne školenie pre prácu v časomiere. pracovník bude zapisovať do systému rozhodnutia rozhodcov., levice

Levice 13.09.2019
500 € za mesiac
Psychológ NP DEI III

Psychológ NP DEI III

900 € za mesiac

náplň práce: odborná činnosť so zameraním na prácu s dieťaťom a jeho rodinou počas výkonu opatrení spod a sk v centre pre deti a rodiny (ďalej len „centrum“) na základe plánu sociálnej práce s dieťaťom a jeho rodinou, ktorý je vypracovaný v spolupráci s úradom práce sociálnych vecí a rodiny a to najmä: vykonávanie odbornej činnosti v prirodzenom prostredí, v náhradnom prostredí v...

Sabinov 13.09.2019
900 € za mesiac
Pomocný vychovávateľ s ekonomickou agendou

náplň práce: organizačné a ekonomické zabezpečovanie prevádzky samostatne usporiadanej skupiny alebo skupiny spojené s vedením hospodárskej, stravovacej a sociálnej agendy so spoluúčasťou na výchovnom procese., komárno

Komárno 13.09.2019
Dohodou
Recepčná

Recepčná

650 € za mesiac

náplň práce: hľadáme pracovníčku na tpp do fitnesscentra megagym v banskej bystrici. požiadavky sú: -príjemné vystupovanie, komunikatívnosť, zodpovednosť,pracovitosť, ovládanie aspoň jedného cudzieho jazyka, základy marketingu a komunikácie so zákazníkmi, práca na pc, správa sociálnych sieti, skladové hospodárstvo, samostatnosť, odborná spôsobilosť, chuť pracovať s ľuďmi, príjemné...

Banská Bystrica 13.09.2019
650 € za mesiac
Upratovačka

Upratovačka

520 € mesačne

náplň práce: upratovačka upratovanie priestorov školy, priestorov školského internátu, prevádzkových pracovísk školy výhody: možnosť odberu stravy celodennej ubytovanie, senica

Senica 13.09.2019
520 € mesačne
Učiteľ AJ-MJL

Učiteľ AJ-MJL

907,50 € za mesiac

náplň práce: - vykonáva výchovno- vzdelávaciu činnosť orientovanú na všestranný rozvoj osobností žiakov zš -samostatne študuje metodické materiály, odbornú literatúru -aktívne spolupracuje pri tvorbe školského vzdelávacieho programu - aktívne sa zúčastňuje pedagogických aj prevádzkových porád, seminárov a školení - aktívne pomáha pri organizovaní školských podujatí ...

Dunajská Streda 13.09.2019
907,50 € za mesiac
Vychovávateľ

Vychovávateľ

Dohodou

náplň práce: - vzdelanie podľa zákona č. 317/2009 z.z. o pedagogických a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov a vyhlášky 437/2009 z.z. - profesijný životopis, - žiadosť o prijatie, - súhlas so spracovaním osobných údajov. výhody: - krásne prostredie novej modernej školy s kvalitným vybavením: v každej triede interaktívne tabule, klimatizácia, nový nábytok, moderné pomôcky...

Senec 13.09.2019
Dohodou
Lektor jazyka

Lektor jazyka

700 € za mesiac

náplň práce: lektor anglického jazyka pre druhý stupeň súkromnej základnej školy s vyučovacím jazykom anglickým. výhody: mladý kolektív, firemné podujatia., bratislava

Bratislava 13.09.2019
700 € za mesiac
pomocný vychovávateľ/ka

pomocný vychovávateľ/ka

551,50 € mesačne

náplň práce: pomocný vychovávateľ/ka pomocná práca vykonaná pomocným vychovávateľom pri zabezpečení výchovy azdekávania v školskom internáte, fyzická starostlivosť o mládež, sledovanie zdravotného stavu a výchovy, dohľad v noci v školskom internáte, pomoc pri osobnej hygiene. služby sa vykonávajú aj počas víkendov a sviatkov výhody: možnosť odberu celodennej stravy ubytovanie, senica

Senica 13.09.2019
551,50 € mesačne
Asistent učiteľa

Asistent učiteľa

924 € za mesiac

náplň práce: asistent učiteľa pri žiakoch na vyučovaní, malacky

Malacky 13.09.2019
924 € za mesiac
Pedagogický zamestnanec - vychovávateľ

náplň práce: výchovno-vzdelávacia činnosť vykonávaná pedagogickým zamestnancom, ktorým je vychovávateľ v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately zaradený do kariérového stupňa začínajúci alebo samostatný pedagogický zamestnanec., komárno

Komárno 13.09.2019
Dohodou
Majster odbornej výchovy

Majster odbornej výchovy

800 € za mesiac

spišská nová ves

Spišská Nová Ves 13.09.2019
800 € za mesiac
Učiteľ tanečného odboru

Učiteľ tanečného odboru

556,50 € za mesiac

náplň práce: výchovno-vzdelávací proces - tanečný odbor zuš výhody: kreatívna práca, elektronické vedenie dokumentácie, podpora umeleckých aktivít pedagógov, príspevok na cestovné výdavky

13.09.2019
556,50 € za mesiac
Učiteľ 1.stupňa ZŠ

Učiteľ 1.stupňa ZŠ

924 € za mesiac

levice

Levice 13.09.2019
924 € za mesiac
Poradca včasnej intervencie

náplň práce: terénna a ambulantná služba včasnej intervencie pre rodiny detí so zrakovým a viacnásobným znevýhodnením vo veku od narodenia do 7 rokov života výhody: podpora ďalšieho vzdelávania zamestnanca podpora tímu, bratislava

Bratislava 14.09.2019
Dohodou
21 - 40 z 1024
21 - 40 z 1024