1 - 20 z 975
Zoradit podľa:
Učiteľ pre 2.stupeň

Učiteľ pre 2.stupeň

750 € za mesiac

náplň práce: učiteľ anglického jazyka pre 2.stupeň., malacky

Malacky 26.06.2019
750 € za mesiac
Školský psychológ

Školský psychológ

810,50 € za mesiac

náplň práce: 1. uskutočňuje diagnostiku, orientačnú diagnostiku, 2. vykonáva individuálne skupinové alebo hromadné poradenstvo, 3. vykonáva prevenciu a odborné intervencie so zameraním na žiakov s osobitným zreteľom na proces výchovy a vzdelávania školskom zariadení, 4. poskytuje poradenstvo a konzultácie zákonným zástupcom žiakov a pedagogickým zamestnancom, 5. pripravuje podklady...

Košice 25.06.2019
810,50 € za mesiac
Učiteľ

Učiteľ

828,50 € za mesiac

náplň práce: učiteľ pre primárne vzdelávanie, brezno

Brezno 25.06.2019
828,50 € za mesiac
Učiteľ ZUŠ, hudobný odbor - klavír

kežmarok

Kežmarok 26.06.2019
Dohodou
Učiteľ, II stupeň ZŠ, slovenský jazyk / literatúra.

náplň práce: učiteľ, ii stupeň zš - slovenský jazyk, literatúra. výhody: prispevok na stravovanie, skalica

Skalica 25.06.2019
831,50 € mesačne
Majster odbornej výchovy v odbore stolár

náplň práce: majster odborného výcviku pre žiakov so zdravotným znevýhodnením na odbornom učilišti internátnom v prakovciach v odbore stolár. zoznam požadovaných dokladov: žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis, kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní, súhlas so spracovaním osobných údajov, výpis z registra trestov, nie starší ako 3 mesiace potvrdenie od lekára o zdravotnej a...

Gelnica 25.06.2019
520 € mesačne
Communication star

Communication star

1000 € za mesiac

náplň práce: is slovakia really a good idea? work with leaf to enhance slovak brain gain! we want to make slovakia great. finally. true story. at least in the eyes slovaks abroad, hence we offer a variety of ways for them to keep in touch with their country. the only problem? not that many know about us yet, and that’s why we need you! slovak professionals abroad program is looking for a communication star that...

Bratislava 26.06.2019
1000 € za mesiac
Účtovníčka

Účtovníčka

635,50 € za mesiac

náplň práce: spracovanie účtovníctva rozpočtových organizácii ( škôl), ovládanie programu ispin, banská bystrica

Banská Bystrica 25.06.2019
635,50 € za mesiac
UČITEĽ PRE KONTINUÁLNE VZDELÁVANIE

náplň práce: - priama vyučovacia činnosť (nv sr č. 422/2009 z. z.) vykonávaná v rámci kontinuálneho vzdelávania pedagogických a odborných zamestnancov v rozsahu zodpovedajúcom pracovnému zaradeniu, - tvorba vzdelávacích programov pre pedagogických a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení, - publikačná činnosť vo forme učebných zdrojov, metodických materiálov a odborných...

26.06.2019
1038,50 € za mesiac
POmocný vychovávateľ

POmocný vychovávateľ

750 € mesačne

náplň práce: nácvik pracovných zručností klientov zariadenia , krupina

Krupina 25.06.2019
750 € mesačne
Učiteľ slovenského jazyka pre deti cudzincov

náplň práce: vedenie kurzov slovenského jazyka pre deti cudzincov (od 5 do 15 rokov), ktorých materinským jazykom je ruština a angličtina., bratislava

Bratislava 24.06.2019
11 € za hodinu
Učiteľ hudobnej výchovy - klavír

náplň práce: hra na hudobný nástroj - klavír resp. gitara v kombinácii s iným predmetom. výhody: v prípade záujmu možnosť ubytovania na internáte svoš modra., pezinok

Pezinok 25.06.2019
828,50 € za mesiac
Učiteľ výtvarnej výchovy ZŠ

náplň práce: -vykonáva výchovno- vzdelávaciu činnosť orientovanú na všestranný rozvoj osobností žiakov zš -samostatne študuje metodické materiály, odbornú literatúru -aktívne spolupracuje pri tvorbe školského vzdelávacieho programu - aktívne sa zúčastňuje pedagogických aj prevádzkových porád, seminárov a školení - aktívne pomáha pri organizovaní školských podujatí - zodpovedá...

Dunajská Streda 24.06.2019
504 € za mesiac
Učiteľ, I stupeň ZŠ

Učiteľ, I stupeň ZŠ

831,50 € mesačne

náplň práce: učiteľ, i stupeň zš výhody: prispevok na stravovanie, skalica

Skalica 24.06.2019
831,50 € mesačne
Vychovávateľ ŠKD

Vychovávateľ ŠKD

612,50 € za mesiac

lučenec

Lučenec 24.06.2019
612,50 € za mesiac
Učiteľ

Učiteľ

Dohodou

náplň práce: matematika, fyzika, informatika, brezno

Brezno 24.06.2019
Dohodou
Stredoškolský učiteľ nemeckého a slovenského jazyka

náplň práce: vyučovanie predmetu nemecký jazyk, prípadne v niektorej z kombinácií: nej – sjl, nej – dej, nej - anj, košice

Košice 24.06.2019
759 € za mesiac
majster odbornej výchovy pre odbor predavač

náplň práce: majster odbornej výchovy pre odbor predavač výhody: zvýšená dotácia dovolenky, stravné lístky, revúca

Revúca 24.06.2019
Dohodou
Vychovávateľ

Vychovávateľ

800 € za mesiac

náplň práce: komplexná starostlivosť o deti - výchova, pomoc pri príprave do školy, záujmová činnosť, zdravotná starostlivosť, voľný čas, spolupráca s rodinou a i., topoľčany

Topoľčany 24.06.2019
800 € za mesiac
Učiteľ v predškolskom zariadení

náplň práce: učiteľ v predškolskom zariadení, piešťany

Piešťany 24.06.2019
Dohodou
1 - 20 z 975
1 - 20 z 975