1 - 20 z 435
Zoradit podľa:
Brúsič nástrojov

náplň práce: brúsenie nástrojov pre strojové obrábanie, sústruženie, frézovanie a vŕtanie, košice

Košice 21.10.2019
Dohodou
Asistent učiteľa pre žiakov zo SZP

michalovce

Michalovce 21.10.2019
Dohodou
Lektor anglického jazyka

Lektor anglického jazyka

4 € za hodinu

náplň práce: výučba anglického jazyka: - deti mš, - žiaci zš, - študenti sš/ vš, - dospelí., zvolen

Zvolen 21.10.2019
4 € za hodinu
Učiteľka v Materskej škole

Učiteľka v Materskej škole

700 € za mesiac

náplň práce: výchova a vzdelávanie v oblasti predškolskej pedagogiky, starostlivosť o deti vo veku 2 - 6 rokov v triedach po 12 - 14 detí., senec

Senec 21.10.2019
700 € za mesiac
Knihovník-špecialista

Knihovník-špecialista

846 € za mesiac

náplň práce: bibliografické spracovanie informačných zdrojov: identifikačná a obsahová analýza, menná a vecná katalogizácia, zápis a priebežná aktualizácia bibliografických záznamov, poskytovanie bibliograficko-informačných a referenčných služieb používateľom sek, konzultačná, poradenská a informačná činnosť pri vyhotovovaní individuálnych rešerší z katalógu dokumentov knižnice a...

Bratislava 21.10.2019
846 € za mesiac
VMT špecialista

VMT špecialista

850 € za mesiac

náplň práce: vykonávanie činnosti inštruktora simulátora údržby vrtuľníka teoretická príprava technikov - mechanikov vrtuľníkov, košice

Košice 21.10.2019
850 € za mesiac
Učiteľ pre 2.stupeň

Učiteľ pre 2.stupeň

750 € za mesiac

náplň práce: učiteľ anglického jazyka pre 2.stupeň., malacky

Malacky 20.10.2019
750 € za mesiac
Učiteľ tanečného odboru ZUŠ

Učiteľ tanečného odboru ZUŠ

556,50 € za mesiac

náplň práce: výchovno-vzdelávací proces v tanečnom odbore zuš výhody: plne elektronické vedenie dokumentácie (systém izuš), tablet s pripojením na internet, príspevok na cestovné výdavky, podpora vlastných umeleckých aktivít, podpora účasti na školeniach, workshopoch, umeleckých a kultúrnych podujatiach (organizačná, finančná), tvorivá práca v mladom kolektíve, vranov nad topľou

Vranov nad Topľou 18.10.2019
556,50 € za mesiac
Riaditeľ/ka ZŠ Trieda SNP 20, B.Bystrica

banská bystrica

Banská Bystrica 18.10.2019
Dohodou
Učiteľka v materskej škole

Učiteľka v materskej škole

700 € za mesiac

náplň práce: hľadáme pani učiteľku do súkromnej materskej školy. podmienkou je stredoškolské alebo vysokoškolské vzdelanie v oblasti predškolskej a elementárnej pedagogiky. výhody: platové ohodnotenie sa odvíja od dosiahnutého vzdelania a praxe v súlade s aktuálnymi platovými triedami a tarifmi pedagogických a odborných zamestnancov podľa mšvvaš sr. pracovný čas je v súlade so zákonom o...

Košice 18.10.2019
700 € za mesiac
Technik slaboprúd

martin

Martin 18.10.2019
Dohodou
Lektor jazyka

Lektor jazyka

700 € za mesiac

náplň práce: lektor anglického jazyka súkromnej základnej školy s vyučovacím jazykom anglickým. výhody: mladý kolektív, firemné podujatia., bratislava

Bratislava 18.10.2019
700 € za mesiac
Školský psychológ

náplň práce: vykonáva odborné činností v rámci orientačnej psychologickej diagnostiky, individuálneho, skupinového alebo hromadného psychologického poradenstva, psychoterapie, prevencie a intervencie k deťom a žiakom s osobitným zreteľom na proces výchovy a vzdelávania v zš a mš. poskytuje individuálne a skupinové psychologické služby, poradenstvo a konzultácie v procese výchovy a vzdelávania...

Levice 18.10.2019
Dohodou
Asistent učiteľa

Asistent učiteľa

703,04 € za mesiac

náplň práce: úlohou asistenta je zabezpečiť dozor počas vyučovacej hodiny mimo triedy, na prestávkach, poprípade precvičovanie učiva individuálnou formou v priestoroch školy počas vyučovania, v štruktúrovanom prostredí., dunajská streda

Dunajská Streda 18.10.2019
703,04 € za mesiac
Školský špeciálny pedagóg

náplň práce: vykonáva odborné činnosti v rámci špeciálnopedagogickej diagnostiky, individuálneho, skupinového alebo hromadného poradenstva a intervencie deťom a žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia, žiakom s mentálnym postihnutím, sluchovým postihnutím, zrakovým postihnutím, telesným postihnutím, s narušenou komunikačnou schopnosťou, autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými...

Levice 18.10.2019
Dohodou
Učiteľka v materskej škole

Učiteľka v materskej škole

800 € za mesiac

náplň práce: výchovno vzdelávacia činnosť v materskej škole v triede s 15 deťmi. príprava a plánovanie vvč, organizovanie iných aktivít v rámci mš., ružomberok

Ružomberok 18.10.2019
800 € za mesiac
Lektor anglického jazyka

Lektor anglického jazyka

3,50 € za hodinu

náplň práce: výučba anglického jazyka, poprad

Poprad 18.10.2019
3,50 € za hodinu
Učiteľ všeobecno-vzdelávacích predmetov biológia-chémia

náplň práce: vyučovanie všeobecno-vzdelávacích predmetov biológia-chémia na plný úväzok., dunajská streda

Dunajská Streda 18.10.2019
843,64 € za mesiac
Lektor anglického jazyka

Lektor anglického jazyka

9,33 € za hodinu

náplň práce: vedenie hodín anglického jazyka pre rôzne skupiny študentov - od individuálnych, cez skupinové, od detí až po dospelých, firemné kurzy., košice

Košice 18.10.2019
9,33 € za hodinu
Sociálny pedagóg

náplň práce: vykonáva odborné činnosti v rámci prevencie, intervencie a poskytovania poradenstva najmä pre deti a žiakov ohrozených sociálno-patologickými javmi, zo sociálne znevýhodneného prostredia alebo inak znevýhodnených deťom a žiakom, ich zákonných zástupcov a pedagogických zamestnancov škôl a školských zariadení. sociálny pedagóg plní úlohy sociálnej výchovy, podpory prosociálneho...

Levice 18.10.2019
Dohodou
1 - 20 z 435
1 - 20 z 435