1 - 20 z 610
Zoradit podľa:
Učiteľ anglického jazyka

Učiteľ anglického jazyka

831 € za mesiac

náplň práce: vyučovanie anglického jazyka na druhom stupni zš, humenné

Humenné 21.07.2019
831 € za mesiac
Učiteľ výtvarného odboru ZUŠ

náplň práce: výchovno-vzdelávacia činnosť výtvarného odboru zuš, vranov nad topľou

Vranov nad Topľou 21.07.2019
650 € za mesiac
Pedagogický asistent

Pedagogický asistent

678,50 € za mesiac

náplň práce: 1. vo výchovno-vzdelávacom procese: a) bezprostredná spolupráca s učiteľom v triede a s pedagogickými zamestnancami školy, b) uľahčovanie adaptácie dieťaťa zo sociálne znevýhodneného prostredia na nové učebné prostredie a pomáhanie pri prekonávaní počiatočných jazykových, kultúrnych a sociálnych bariér, c) organizovanie otvorených vyučovacích hodín pre...

Sabinov 20.07.2019
678,50 € za mesiac
Vychovávateľ v ŠKD

Vychovávateľ v ŠKD

690 € za mesiac

náplň práce: vychovávateľ pracuje podľa vopred schváleného rozvrhu služieb a pracovného úväzku podľa pracovnej zmluvy. podľa rozvrhu vyučovania preberie od vyučujúceho deti, ďalej pracuje podľa schváleného rozpisu činnosti a služieb. o tejto činnosti vedie predpísanú pedagogickú dokumentáciu. počas obeda pomáha deťom a vedie ich ku kultúrnemu stolovaniu. po prestravovaní detí pokračuje...

Sabinov 20.07.2019
690 € za mesiac
Asistent učiteľa

Asistent učiteľa

685 € za mesiac

náplň práce: 1) vo výchovno-vzdelávacom procese: a) spolupráca s učiteľom v triede a s pedagogickými zamestnancami školy, b) uľahčovanie adaptácie dieťaťa, pomáhanie pri prekonávaní bariér, ktoré plynú zo zdravotného postihnutia dieťaťa alebo žiaka, c) spoluorganizovanie činnosti dieťaťa alebo žiaka počas výchovno-vzdelávacieho procesu v súlade s pokynmi učiteľa, d) vykonávanie...

Levice 19.07.2019
685 € za mesiac
Asistent učiteľa ZŠ

náplň práce: asistencia vo výchovno-vzdelávacom procese pri žiakoch s poruchami učenia. pedagogické vzdelanie., turčianske teplice

Turčianske Teplice 19.07.2019
Dohodou
Učiteľ/ka ZŠ (1. stupeň)

náplň práce: učiteľ zš na 1. stupni., kežmarok

Kežmarok 19.07.2019
Dohodou
Učiteľ pre 1. stupeň

Učiteľ pre 1. stupeň

828,50 € za mesiac

malacky

Malacky 19.07.2019
828,50 € za mesiac
Učiteľ strednej odbor. školy - slovenský jazyk a literatúra

náplň práce: výchovno - vzdelávacia činnosť vykonávaná pedagogickým zamestnancom, ktorým je učiteľ strednej školy. výhody: podľa zákonníka práce., dunajská streda

Dunajská Streda 19.07.2019
Dohodou
Učiteľ odborných predmetov so zameraním na strojárenstvo

náplň práce: učiteľ odborných predmetov so zameraním na strojárenstvo, tvrdošín

Tvrdošín 19.07.2019
750 € za mesiac
Vychovávateľ ŠKD

náplň práce: práca v školskej družine. pracovný čas: 06:00 - 08:00, 11.30 - 16:00 možná dohoda pracovného času. pedagogické vzdelanie., turčianske teplice

Turčianske Teplice 19.07.2019
Dohodou
Odborný zamestnanec

náplň práce: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa - v študijnom odbore špeciálna pedagogika alebo - v študijnom odbore logopédia a rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky alebo doplňujúce pedagogické štúdium alebo - v študijnom odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov pre 5. – 9. ročník základnej školy rozšírený o štúdium špeciálnej pedagogiky a splnenie osobitnej...

Malacky 19.07.2019
Dohodou
Učiteľ odborných predmetov - oblasť kaderníctva a kozmetiky

náplň práce: výchovno - vzdelávacia činnosť vykonávaná pedagogickým zamestnancom, ktorým je učiteľ strednej školy. výhody: podľa zákonníka práce., dunajská streda

Dunajská Streda 19.07.2019
Dohodou
Učiteľ odborných predmetov so zameraním na mech. poľnohospod

náplň práce: učiteľ odborných predmetov so zameraním na mechanizáciu poľnohospodárstva, tvrdošín

Tvrdošín 19.07.2019
750 € za mesiac
Asistent učiteľa

náplň práce: asistencia žiakom so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami., žilina

Žilina 19.07.2019
Dohodou
Vychovávateľ

Vychovávateľ

Dohodou

náplň práce: výchovno - vzdelávacia činnosť vykonávaná pedagogickým zamestnancom, ktorý je vychovávateľ v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, zaradený na základe započítanej praxe do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec alebo kariérového stupňa začínajúci pedagogický zamestnanec. ukončené vš vzdelanie ii. stupňa podľa prílohy č. 1 časť...

Nitra 19.07.2019
Dohodou
Učiteľ v špeciálnej triede

náplň práce: vyučovanie v špeciálnej triede pre žiakov s mentálnym postihnutím výhody: možnosť predĺženia pracovného pomeru, poltár

Poltár 19.07.2019
Dohodou
Učiteľ anglického jazyka

Učiteľ anglického jazyka

750 € za mesiac

náplň práce: učiteľ anglického jazyka, tvrdošín

Tvrdošín 19.07.2019
750 € za mesiac
Učiteľ odborných predmetov - oblasť účtovníctva

náplň práce: výchovno - vzdelávacia činnosť vykonávaná pedagogickým zamestnancom, ktorým je učiteľ strednej školy. výhody: podľa zákonníka práce., dunajská streda

Dunajská Streda 19.07.2019
Dohodou
Učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie- chémia, biológia

náplň práce: vyučovanie predmetov chémia, biológia. výhody: práca 3 dni v týždni., prešov

Prešov 19.07.2019
400 € za mesiac
1 - 20 z 610
1 - 20 z 610