1 - 20 z 1004
Zoradit podľa:
Asistent učiteľa materskej školy

náplň práce: asistent učiteľa v mš, stará ľubovňa

Stará Ľubovňa 09.09.2019
Dohodou
Učiteľ/-ka v materskej škole

trenčín

Trenčín 19.06.2019
Dohodou
Plavčík

Plavčík

Dohodou

žiar nad hronom

Žiar nad Hronom 01.07.2019
Dohodou
Učiteľ/ka ZŠ 2. stupeň - chémia, informatika

náplň práce: učiteľ všeobecno vzdelávacích predmetov s aprobáciou chémia, informatika, liptovský mikuláš

Liptovský Mikuláš 01.07.2019
Dohodou
Špeciálny pedagóg

hlohovec

Hlohovec 03.07.2019
Dohodou
Učiteľka materskej školy

náplň práce: učiteľka v materskej škole, s prevádzkou od 6.30 hod. do 16.30 hod., jednotriedka., prešov

Prešov 08.07.2019
Dohodou
Učiteľ anglického jazyka

náplň práce: vyučovanie anglického jazyka, myjava

Myjava 11.07.2019
Dohodou
Vychovávateľ/ka v školskom klube detí

náplň práce: pedagogická činnosť v školskom klube detí., bratislava

Bratislava 13.07.2019
Dohodou
Špeciálny pedagóg

náplň práce: katalóg pracovných činností s prevahou duševnej práce pri výkone práce vo verejnom záujme zákona č. 341/2004 z. z. vykonáva odbornú špeciálno-pedagogickú činnosť s deťmi a mladými dospelými, umiestnenými v detskom domove so špecializovanými samostatnými skupinami pre deti s poruchami správania v dôsledku užívania alkoholu, drog alebo v dôsledku patologického hráčstva...

Trenčín 16.07.2019
Dohodou
Učiteľ hry na gitaru

náplň práce: požadované doklady: žiadosť o prijatie do pacovného pomeru, štruktúrovaný životopis, doklad o najvyššom vzdelaní, výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace, potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti pre výkon pedagogickej činnosti, súhlas so spracovaním osobných údajov je potrebné poslať doporučene na adresu školy. , rimavská sobota

Rimavská Sobota 16.07.2019
Dohodou
Vychovávateľ /ka ŠKD

náplň práce: vychovávateľ/ka škd zoznam požadovaných dokladov: 1. žiadosť o prijatie do zamestnania na úvedené kategóiiu zamestnanca 2. profesijný životopis 3. úradné osvedčená fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom požadovanom vzdelaní 4. súhlas so spracovaním osobých údajov všetky potrebné doklady zašlite poštou alebo osobne do 31.7.2019 na riaditeľstvo školy. škola bude...

Revúca 26.07.2019
Dohodou
Učiteľ pre 1. stupeň základnej školy

trnava

Trnava 03.08.2019
Dohodou
Učiteľ MŠ

Učiteľ MŠ

Dohodou

náplň práce: učiteľstvo v mš, nitra

Nitra 13.08.2019
Dohodou
Pedagogický asistent

náplň práce: pedagogický asistent učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením termín podania žiadosti : do 20.8.2019 na obálku uviesť "výberové konanie au" termín výberového konania: 23.8.2019 , na osobný pohovor budú telefonicky pozvaní len vybraní uchádzači. požadované doklady: a) písomná prihláška do výberového konania, b) profesijný životopis, c) overené kópie...

Revúca 15.08.2019
Dohodou
Asistent učiteľa

náplň práce: práca a pomoc žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami., košice

Košice 20.08.2019
Dohodou
Školský špeciálny pedagóg

výhody: pracovný pomer je na dobu určitú, no s dlhodobou perspektívou., liptovský mikuláš

Liptovský Mikuláš 01.09.2019
Dohodou
Pomocná sila v školskej kuchyni

stará ľubovňa

Stará Ľubovňa 09.09.2019
Dohodou
Učiteľ/ka nemeckého jazyka

náplň práce: výchovno-vzdelávacia činnosť vykonávaná pedagogickým zamestnancom - učtieľ/ka nemeckého jazyka, košice

Košice 01.07.2019
Dohodou
Špeciálny pedagóg

náplň práce: práca so žiakmi so zdravotným znevýhodnením, gelnica

Gelnica 02.07.2019
Dohodou
Učiteľ I. stupňa ZŠ

náplň práce: výchovno-vzdelávacia činnosť, školstvo, senec

Senec 03.07.2019
Dohodou
1 - 20 z 1004
1 - 20 z 1004