1 - 20 z 977
Zoradit podľa:
Vychovávateľ/ka

náplň práce: vychovávateľ/ka v školskom internáte. výhody: zaujímavá práca, dobrý kolektív., bratislava

Bratislava 28.05.2019
Dohodou
Učiteľ elektrotechniky a výpočtovej techniky

náplň práce: učiteľ odborných predmetov - elektrotechnika a výpočtová technika., bratislava

Bratislava 05.06.2019
Dohodou
Učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie

náplň práce: učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie - telesná výchova v kombinácii s iným vyučovacím predmetom + ii. trénerská trieda vo futbale, zvolen

Zvolen 08.06.2019
Dohodou
Učiteľ

Učiteľ

Dohodou

náplň práce: výchovno-vzdelávacia činnosť na úrovni nižšieho stredného vzdelávania, učiteľ slovenského jazyka - zástup materskej dovolenky., žilina

Žilina 13.06.2019
Dohodou
Špeciálny pedagóg

náplň práce: špeciálny pedagóg, partizánske

Partizánske 26.02.2019
Dohodou
Učiteľ pre primárne vzdelávanie

Učiteľ pre primárne vzdelávanie

od 825,50 € za mesiac

náplň práce: vzdelávanie na i. stupni zš., žilina

Žilina 05.03.2019
od 825,50 € za mesiac
Učiteľ/ka ZŠ II.stupeň

náplň práce: učiteľ/ka zš ii. stupeň aprobácia - anglický jazyk, slovenský jazyk a literatúra výhody: základná zložka mzdy je podľa zákona 553/2003 z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, poprad

Poprad 12.03.2019
Dohodou
Učiteľ pre nižšie sek. vzd. aprob. Matematika

kežmarok

Kežmarok 15.03.2019
od 900 € za mesiac
Zástupca základnej umeleckej školy

náplň práce: vedenie pedagogického kolektívu k pracovnej a realizačnej činnosti. zabezpečenie kooperácie pedagogického kolektívu s inými úsekmi zuš. vykonávanie kontrolnej a hospitačnej činnosti. stará sa o kvalifikačný profil zverených pracovníkov. pripravuje podklady pre pedagogické rady, pracovné a gremiálne porady. organizačne zabezpečuje všetky verejné a interné podujatia školy, ako...

Bratislava 18.03.2019
od 900 € za mesiac
Učiteľ(ka) II. stupňa ZŠ - MATEMATIKA

partizánske

Partizánske 20.03.2019
Dohodou
Stredoškolský učiteľ IKT

Stredoškolský učiteľ IKT

od 759 € za mesiac

náplň práce: základné odborné požiadavky: • pokročilá znalosť kancelárskeho balíka ms office (word, excel, powerpoint), • programovanie vo vyššom programovacom jazyku (ideálne v jazyku c), • tvorba webstránok - pokročilá znalosť technológie html a css (ideálne znalosť html5 a css3), algoritmické myslenie. rozšírené požiadavky: • doplnkové pedagogické štúdium vítané, • znalosť...

Košice 22.03.2019
od 759 € za mesiac
Učiteľ/učiteľka

Učiteľ/učiteľka

od 927,50 € za mesiac

náplň práce: vyučovanie pridelených predmetov výhody: príspevok na rekreáciu, 2% príspevok dds stabilita, príspevok na stravovanie zo sociálneho fondu, trenčín

Trenčín 26.03.2019
od 927,50 € za mesiac
Učiteľ literárno-dramatického odboru

výhody: stanovenie rozvrhu vyučovacích hodín, ako aj dní v týždni výkonu práce je v kompetencii zamestnanca - učiteľa, ilava

Ilava 28.03.2019
od 685,50 € za mesiac
Mzdová účtovníčka školy

náplň práce: spracovanie a výplata miezd, prihlasovanie a odhlasovanie do zp, sp, mesačné výkazy do zp, sp, daňový úrad, štvrť. výkazy, daň z príjmu a pod. výhody: príspevok dss, hlohovec

Hlohovec 30.03.2019
Dohodou
Pedagogický zamestnanec

náplň práce: pedagogický zamestnanec-nutné pedagogické vzdelanie. práca s deťmi a mládežou v oblasti športu a telovýchovy. vedenie záujmových útvarov v oblasti športu a pohybových aktivít (napr. aerobik, tanec, gymnastika, mažoretky, zumba, ...)., nitra

Nitra 08.04.2019
Dohodou
Učiteľ odb. predmetov štud. odboru zubný asistent

náplň práce: vyučovanie odborných predmetov v študijnom odbore zubný asistent., trenčín

Trenčín 10.04.2019
Dohodou
Správca viacúčelového športového areálu PU v Prešove

náplň práce: zabezpečovanie agendy spojenej so správou budovy, hnuteľného majetku a nehnuteľného majetku alebo všetkého nepriemyselného hospodárstva vo vymedzenej oblasti (napr. zabezpečovanie údržby a opráv). vykonávanie činností súvisiacich s činnosťou informátora a kontrolou pohybu osôb v objektoch na verejných priestranstvách. podávanie základných informácií o prevádzkovom poriadku...

Prešov 24.04.2019
Dohodou
Metodik - asistent koordinátora práce s mládežou

náplň práce: vyhľadáva a študuje materiály a publikácie, ktoré súvisia s činnosťou regionálneho centra mládeže / ďalej rcm/, štátnou koncepciou v oblasti detí a mládeže, politikou európskej únie v tejto oblasti a iných relevantných organizácií. sleduje dokumenty súvisiace s činnosťou rcm na európskej, národnej, regionálnej a miestnej úrovni, informuje o zmenách v legislatíve, pomáha s...

Trenčín 05.05.2019
Dohodou
Učiteľ

Učiteľ

Dohodou

náplň práce: učiteľ i. stupeň, pezinok

Pezinok 09.05.2019
Dohodou
Riaditeľ/ka Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským

náplň práce: riaditeľ/riaditeľka základnej školy, levice

Levice 28.05.2019
Dohodou
1 - 20 z 977
1 - 20 z 977