1 - 20 z 905
Zoradit podľa:
Riaditeľ Súkromnej ZŠ s MŠ francúzsko-slovenskej

náplň práce: riadenie súkromnej zš s mš francúzsko-slovenskej, m. c. sklodowskej s medzinárodným programom a súkromného gymnázia francúzsko-slovenského, m. c. sklodowskej 1, s medzinárodným programom v bratislave, bratislava

Bratislava 08.06.2019
2000 € za mesiac
Odborník v oblasti vzdelávania

náplň práce: • vhodné pre rôzne vzdelania - pracovník ministerstva, učiteľ, a pod - podmienkou je preukázaná pracovná skúsenosť s predmetnou oblasťou - vzdelávaním • zabezpečenie výkonu pracovných činností so špecializáciou na požadovanú oblasť - vzdelávanie • odborná podpora právneho oddelenia v oblasti vzdelávania • koordinácia odborných aktivít organizácie v...

Bratislava 17.06.2019
1700 € za mesiac
Profesor pre odbor 2.1.29 neslovanské jazyky a literatúra

náplň práce: - vysokoškolský učiteľ pôsobiaci vo funkcii profesora viažucej sa na študijný odbor je v rámci vysokej školy alebo fakulty zodpovedný za výskum a vzdelávanie v tomto študijnom odbore, - prispieva svojou výskumnou, vývojovou, liečebno-preventívnou alebo umeleckou, pedagogickou a organizačnou činnosťou k rozvoju poznania v tomto študijnom odbore a k objasňovaniu vzťahov s ostatnými...

Ružomberok 06.05.2019
1533,50 € za mesiac
Profesor pre odbor 2.1.28 slovanské jazyky a literatúra

náplň práce:  vysokoškolský učiteľ pôsobiaci vo funkcii profesora viažucej sa na študijný odbor je v rámci vysokej školy alebo fakulty zodpovený za výskum a vzdelávaie v tomto študijnom odbore.  prispieva svojou výskumnou, vývojovou, liečebno-preventívnou alebo umeleckou, umeleckou, pedagogickou a organizačnou činnosťou k rozvoju poznania v tomto študijnom odbore a k objasňovaniu vzťahov s...

Ružomberok 22.04.2019
1503,50 € za mesiac
LEKTOR/KA - Automatizácia systémov riadenia v strojárstve

náplň práce: - materiálová príprava kurzov - zodpovednosť za vedenie kurzu - vzdelávanie v oblasti strojárskych technológií - aplikovanie teoretických poznatkov do praxe - rozvoj súladu medzi odbornými vedomosťami a praktickými zručnosťami - kontrolovanie nadobudnutých vedomostí formou diskusií, testov, prípadne praktických ukážok - hodnotenie účastníkov vzdelávania - prezentovanie...

Ružomberok 03.05.2019
1500 € za mesiac
Zahraničný lektor

Zahraničný lektor

1500 € za mesiac

náplň práce: zahraničný lektor, trnava

Trnava 12.04.2019
1500 € za mesiac
Učiteľ

Učiteľ

1500 € za mesiac

náplň práce: učiteľ bilingválneho gymnázia v triede s medzinárodným programom., trnava

Trnava 12.04.2019
1500 € za mesiac
Učiteľ matematiky - 2. stupeň ZŠ

náplň práce: učiteľ matematiky - 2. stupeň zš, bratislava

Bratislava 18.04.2019
1500 € za mesiac
Učiteľ biológie - 2. stupeň ZŠ

náplň práce: učiteľ biológie - 2. stupeň zš, bratislava

Bratislava 18.04.2019
1500 € za mesiac
Učiteľ na prvom stupni ZŠ

Učiteľ na prvom stupni ZŠ

1500 € za mesiac

náplň práce: učiteľ na 1. stupni zš, bratislava

Bratislava 18.04.2019
1500 € za mesiac
Učiteľ dejepisu a zemepisu - 2. stupeň ZŠ

náplň práce: učiteľ dejepisu a zemepisu na 2. stupni zš, bratislava

Bratislava 14.06.2019
1500 € za mesiac
Učiteľ technológie - 2. stupeň ZŠ

náplň práce: učiteľ technológie - 2. stupeň zš, bratislava

Bratislava 18.04.2019
1500 € za mesiac
LEKTOR /RK/- Automatizácia systémov riadenia v strojárstve

náplň práce: - materiálová príprava kurzov - zodpovednosť za vedenie kurzu - vzdelávanie v oblasti strojárskych technológií - aplikovanie teoretických poznatkov do praxe - rozvoj súladu medzi odbornými vedomosťami a praktickými zručnosťami - kontrolovanie nadobudnutých vedomostí formou diskusií, testov, prípadne praktických ukážok - hodnotenie účastníkov vzdelávania - prezentovanie...

Ružomberok 15.06.2019
1500 € za mesiac
Tréner športovej gymnastiky

Tréner športovej gymnastiky

1500 € za mesiac

náplň práce: trénovanie vyspelých športových gymnastiek, členiek rgctm trnava

Trnava 07.05.2019
1500 € za mesiac
Asistent/ka učiteľky pre 1. stupeň ZŠ

náplň práce: učiteľ primárneho vzdelávania bude mať na starosti vzdelávanie malého kolektívu detí v súkromnej základnej škole bilingválneho typu, zameranej na vzdelávanie montessori pedagogikou. základné požiadavky na učiteľa sú ochota vzdelávať sa v montessori pedagogike, príprava na vyučovanie detí, schopnosť pozorovať deti, ich záujmy a nasledovať ich individuálne potreby. vypracovávať...

Pezinok 23.05.2019
1400 € za mesiac
Riaditeľ školy

Riaditeľ školy

1300 € za mesiac

náplň práce: vedenie školy., zvolen

Zvolen 30.04.2019
1300 € za mesiac
Zástupca riaditeľa súkromnej základnej umeleckej školy

náplň práce: vedenie pedagogického kolektívu k pracovnej a realizačnej činnosti. zabezpečenie kooperácie pedagogického kolektívu s inými úsekmi zuš. vykonávanie kontrolnej a hospitačnej činnosti. stará sa o kvalifikačný profil zverených pracovníkov. pripravuje podklady pre pedagogické rady, pracovné a gremiálne porady. organizačne zabezpečuje všetky verejné a interné podujatia školy, ako...

Nové Zámky 10.04.2019
1300 € za mesiac
Dean of Character

Dean of Character

1280 € za mesiac

náplň práce: join a dynamic team in building and delivering an innovative character education curriculum emphasizing self-discovery, wellbeing and ethics through a variety of weekly lessons, student centered activities, experiential programs and outdoor adventure education. which challenges are waiting for you: create and deliver weekly lesson plans to multiple sections of character seminar course design and...

Bratislava 06.05.2019
1280 € za mesiac
Dean of Character

Dean of Character

1280 € za mesiac

náplň práce: join a dynamic team in building and delivering an innovative character education curriculum emphasizing self-discovery, wellbeing and ethics through a variety of weekly lessons, student centered activities, experiential programs and outdoor adventure education. which challenges are waiting for you: create and deliver weekly lesson plans to multiple sections of character seminar course design and...

Bratislava 09.05.2019
1280 € za mesiac
Teacher at Entrepreneurial Leadership Department

náplň práce: entrepreneurial leadership department at leaf academy is focused on developing entrepreneurial mindset, knowledge, and skills in the academy’s community that include our students, staffulty, and external partners. to help us expand the number of students we serve and to further improve our programs, we are looking for a new colleague who will complement our team’s skills and expertise. we are looking...

Bratislava 18.04.2019
1280 € za mesiac
1 - 20 z 905
1 - 20 z 905