1 - 20 z 1024
Zoradit podľa:
Učiteľka v MŠ

bardejov

Bardejov 11.09.2019
Dohodou
Učiteľ nemeckého jazyka

náplň práce: vyučovanie nemeckého jazyka. žiadosť o prijatie do zamestnania s telefonickým a mailovým kontaktom. - profesijný životopis - súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - doklady o vzdelaní (overené kópie) v prípade...

Turčianske Teplice 12.09.2019
Dohodou
Pedagogický zamestnanec - vychovávateľ

náplň práce: výchovno-vzdelávacia činnosť vykonávaná pedagogickým zamestnancom, ktorým je vychovávateľ v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately zaradený do kariérového stupňa začínajúci alebo samostatný pedagogický zamestnanec., komárno

Komárno 13.09.2019
Dohodou
Učiteľ

Učiteľ

Dohodou

náplň práce: čiastočný úväzok učiteľ druhého stupňa základnej školy - v kombinácii telesná výchova - geografia, žiar nad hronom

Žiar nad Hronom 01.07.2019
Dohodou
Učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie

poprad

Poprad 19.06.2019
Dohodou
Učiteľka

Učiteľka

Dohodou

bratislava

Bratislava 04.07.2019
Dohodou
Majster odbornej výchovy

náplň práce: výchovno-vzdelávacia činnosť vykonávaná pedagogickým zamestnancom, ktorým je majster odbornej výchovy, pri uskutočňovaní odborného výcviku a odbornej praxe v rámci školského vzdelávacieho programu v odbornom učilišti., žarnovica

Žarnovica 08.07.2019
Dohodou
Učiteľ prepredprimárne vzdelávanie

náplň práce: výchova a vzdelávanie detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v predškolskom veku, banská bystrica

Banská Bystrica 10.07.2019
Dohodou
majster odbornej výchovy pre odbor predavač

náplň práce: majster odbornej výchovy pre odbor predavač výhody: zvýšená dotácia dovolenky, stravné lístky, revúca

Revúca 10.07.2019
Dohodou
Učiteľ/ka materskej školy

púchov

Púchov 17.07.2019
Dohodou
Učiteľ/ka odborných elektrotechnických predmetov

náplň práce: • úlohy súvisiace s dohodnutou prácou učiteľa, skalica

Skalica 23.07.2019
Dohodou
Pomocný vychovávateľ

náplň práce: činnosti súvisiace s komplexnou starostlivosťou o deti a mladých dospelých podľa individuálneho plánu rozvoja osobnosti, vrátane účasti na zabezpečovaní samostatného hospodárenia skupiny detí umiestnenej v rodinnom dome., malacky

Malacky 26.07.2019
Dohodou
INŠTRUKTOR FIT JUMP

náplň práce: inštruktor skupinového cvičenia fit jump - novinka na sk prinesená z brazílie, pomocou pravidelných a správne vykonaných pohybov, poskokov motivujem cvičencov, deti, mládež, dospelých k pohybovej aktivite za sprievodu energickej hudby. pohyb je zábava. výhody: fit jump ® - inovatívne cvičenie na mini fitness trampolínach dovezené priamo z brazílie. - jediné na slovensku a v európe s...

30.07.2019
Dohodou
Učiteľ/ka SŠ - Anglický jazyk

náplň práce: aprobácia anglický jazyk, myjava

Myjava 01.09.2019
Dohodou
Učiteľ pre predprimárne vzdelávanie

náplň práce: výchovno-vzdelávacia činnosť pre 3-6 ročné deti v materskej škole, plnenie programu výchovy a vzdelávania, komunikácia s rodičmi, piešťany

Piešťany 01.09.2019
Dohodou
Asistent učiteľa v Materskej škole

náplň práce: - podieľanie sa na uskutočňovaní školského vzdelávacieho programu mš - podieľanie sa na utváraní rovnosti príležitosti vo výchove a vzdelávaní, na prekonávaní informačných, jazykových, sociálnych alebo kultúrnych bariér výhody: v zmysle zákona č. 552/2003 z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 z.z. o odmeňovaní niektorých...

Prešov 12.08.2019
Dohodou
Učiteľ anglického jazyka

náplň práce: učiteľ anglického jazyka na základnej škole s vjm výhody: mzda v zmysle platných právnych predpisov pri pracovných miestach vo verejnom záujme podľa platovej triedy a dosiahnutého vzdelania a podľa započítanej odornej praxe., rimavská sobota

Rimavská Sobota 14.08.2019
Dohodou
Učiteľ odborných predmetov - strojárenstvo

náplň práce: ˇučiteľ odborných predmetov so zameraním na strojárenstvo., rimavská sobota

Rimavská Sobota 01.09.2019
Dohodou
Samostatný odborný metodik

náplň práce: - tvorba, organizovanie a zabezpečenie dvojjazyčných kultúrnych vzdelávacích aktivít v našom okrese, - regionálny folklór okresu dunajská streda, - zborový spev všetkých vekových kategórií, - podujatia na prezentáciu menšinovej kultúry v okrese, - podujatia pre zdravotne oslabené skupiny, - edičná činnosť - slovensko-maďarské preklady textov osvetových publikácií

Dunajská Streda 25.08.2019
Dohodou
Pedagogický zamestnanec pre výuku matematiky a fyziky

náplň práce: pedagogický zamestnanec pri výuke matematiky a fyziky výhody: platové podmienky: sú určené podľa zákona č. 553/2003 z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov vo výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov v nadväznosti na zákon č. 317/2009 z. z. základný tarifný plat bude stanovený podľa dosiahnutého vzdelania a odpracovaných rokov., žilina

Žilina 01.09.2019
Dohodou
1 - 20 z 1024
1 - 20 z 1024