1 - 20 z 584
Zoradit podľa:
Vychovávateľ

Vychovávateľ

Dohodou

náplň práce: katalóg pracovných činností s prevahou duševnej práce pri výkone práce vo verejnom záujme zákona č. 341/2004 z. z. vykonáva výchovno-vzdelávaciu činnosť s deťmi a mladými dospelými, umiestnenými v detskom domove so špecializovanými samostatnými skupinami pre deti s poruchami správania v dôsledku užívania alkoholu, drog alebo v dôsledku patologického hráčstva, počas realizácie...

Bratislava 16.12.2019
Dohodou
Učiteľ slovenského jazyka a literatúry a anglického jazyka

náplň práce: vyučovanie predmetu aprobácie práca v rámci projektu erasmus+ výhody: príspevok na stravovanie, komárno

Komárno 30.12.2019
Dohodou
Vychovávateľ(ka) v školskom internáte SOŠ

náplň práce: práca v samostatnej skupine 8 - 10 žiakov, tvorba a realizácia individuálnych plánov pre žiakov so zdravotným postihnutím, príprava na vyučovanie, organizácia voľnočasových aktivít žiakov s dôrazom na aktívne trávenie voľného času. výhody: dobrá dostupnosť lokalita, vlastná jedáleň, priateľské pracovné prostredie, voľno počas sviatkov., bratislava

Bratislava 15.01.2020
Dohodou
Odborný zamestnanec - liečebný pedagóg

náplň práce: samostatná odborná činnosť zahrňujúca liečebno-výchovnú psychoterapeutickú individuálne orientovanú starostlivosť o deti a mládež s narušeným psychosociálnym vývinom alebo s inými špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami spojená so špeciálno-pedagogickou diagnostikou a výchovným poradenstvom, ktorú zabezpečuje liečebný pedagóg špeciálno-pedagogickej poradne a špeciálnej školy., žarnovica

Žarnovica 16.01.2020
Dohodou
Sociálny pedagóg

náplň práce: - vykonáva odborné činnosti v rámci prevencie, intervencie a poskytovania poradenstva najmä pre žiakov ohrozených sociálno-patologickými javmi, zo sociálne znevýhodneného prostredia alebo inak znevýhodneným žiakom, - plní úlohy sociálnej výchovy, podpory prosociálneho, etického správania, sociálnopedagogického poradenstva, prevencie sociálno-patologických javov a reedukácie...

Košice 30.01.2020
Dohodou
Učiteľ tanečného odboru

rožňava

Rožňava 10.02.2020
Dohodou
Vychovávateľka ŠKD

náplň práce: vychovávateľka v škd., trnava

Trnava 14.02.2020
Dohodou
Trenér

Trenér

Dohodou

náplň práce: osobný trenér, vedenie skupinových tréningov, poradenstvo výhody: prácu v zaujímavom prostredí, posilovňa je plne vybavená, klasické fitness stroje i funkčná miestnosť s príslušenstvom i gymnastickými prvky, žiar nad hronom

Žiar nad Hronom 22.12.2019
Dohodou
Pomocný vychovávateľ

náplň práce: dozor pri deťoch s vychovávateľom., rimavská sobota

Rimavská Sobota 15.01.2020
Dohodou
Učiteľ gymnázia - matematika, informatika, biológia, anj

náplň práce: vyučovanie príslušných predmetov., trnava

Trnava 17.01.2020
Dohodou
Školský psychológ

náplň práce: školský psychológ vykonáva odborné činnosti v rámci orientačnej psychologickej diagnostiky, individuálneho, skupinového alebo hromadného psychologického poradenstva, psychoterapie, prevencie a intervencie k deťom a žiakom s osobitným zreteľom na proces výchovy a vzdelávania v škole. vykonáva aj odborné činnosti psychologického poradenstva v oblasti rodinných, partnerských a...

Žiar nad Hronom 26.01.2020
Dohodou
Špeciálny pedagóg

náplň práce: - vykonáva odborné činnosti v rámci špeciálnopedagogickej diagnostiky, individuálneho, skupinového alebo hromadného poradenstva a intervencie žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia, - realizuje individuálnu a skupinovú špeciálno-pedagogickú diagnostiku u žiakov s ťažkosťami v učení a v správaní, - kompletizuje dokumentáciu individuálne začlenených žiakov a dohliada na...

Košice 30.01.2020
Dohodou
Učiteľka pre primárne vzdelávanie v MŠ

náplň práce: učiteľka pre primárne v zdelávanie v mš., levice

Levice 03.02.2020
Dohodou
Učiteľ hudobného odboru: hra na klavíri

rožňava

Rožňava 10.02.2020
Dohodou
Učiteľ/ka informatiky

náplň práce: úväzok:plný - zastupovanie dátum nástupu:od 1.2.2020 do 30.6.2020 požiadavky:požadované kvalifikačné predpoklady a predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme: • ukončené vysokoškolské vzdelanie ii. stupňa v súlade so zákonom č. 317/2009 z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhláškou mš sr č. 437/2009 z.z., ktorou sa ustanovujú...

Galanta 12.02.2020
Dohodou
Učiteľ

Učiteľ

Dohodou

náplň práce: matematika, fyzika, informatika., brezno

Brezno 16.02.2020
Dohodou
Učiteľ / učiteľka v ZUŠ - hra na gitare

rožňava

Rožňava 11.12.2019
Dohodou
Špeciálny pedagóg

náplň práce: odborná činnosť vykonávaná špeciálnym pedagógom v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately., košice

Košice 17.01.2020
Dohodou
Špeciálny pedagóg

náplň práce: odborná činnosť vykonávaná špeciálnym pedagógom v zariadení sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately. výhody: sme kolektív, kde môžete načerpať energiu a kreativitu od mladých a skúsenosti a nadhľad od starších. ponúkame vám päť dní dovolenky navyše a aj príspevok na dds. načim záujmom je aj váš profesionálny rozvoj v oblastiach súvisiacich s vašou pracovnou...

Komárno 04.02.2020
Dohodou
Pedagogický asistent

ružomberok

Ružomberok 11.02.2020
Dohodou
1 - 20 z 584
1 - 20 z 584