1 - 20 z 1024
Zoradit podľa:
Učiteľ anglického jazyka a techniky na 2. stupni ZŠ s VJM

náplň práce: učiteľ anglického jazyka a techniky na 2. stupni zš s vyučovacím jazykom maďarským, rožňava

Rožňava 17.06.2019
759 € za mesiac
Učiteľ geografie a telesnej výchovy

náplň práce: učiteľ/učiteľka všeobecnovzdelávacích predmetov geografia - telesná a športová výchova, košice

Košice 01.07.2019
759 € za mesiac
Učiteľ hlavného odboru štúdia Hra na klavíri

náplň práce: učiteľ hlavného odboru štúdia hra na klavíri, učiteľ predmetu hra na klavíri., košice

Košice 17.06.2019
828,50 € za mesiac
Učiteľ 1. stupňa ZŠ

Učiteľ 1. stupňa ZŠ

828,50 € za mesiac

náplň práce: výchovno-vzdelávacia činnosť, dolný kubín

Dolný Kubín 17.06.2019
828,50 € za mesiac
Lektor - inkluzívne vzdelávanie (Stropkov)

náplň práce: - lektor pre softskills (najmä komunikačné zručnosti) - prednášanie učebnej látky a následné aplikovanie teoretických poznatkov do praxe - kontrolovanie nadobudnutých vedomostí formou diskusií, testov, prípadne praktických ukážok - hodnotenie účastníkov vzdelávania výhody: k dispozícií vzdelávacie materiály a pomôcky určené k vzdelávaniu. zaučenie lektora. práca v...

Stropkov 17.06.2019
900 € za mesiac
Vychovávateľka

náplň práce: - práca v školskom klube detí, kysucké nové mesto

Kysucké Nové Mesto 17.06.2019
Dohodou
Učiteľka v materskej škole

pezinok

Pezinok 17.06.2019
Dohodou
Majster odbornej výchovy pre odbor čašník, hotelová akadémia

náplň práce: majster odbornej výchovy, práca so žiakmi - vzdelávací proces., levice

Levice 18.06.2019
Dohodou
Učiteľ

Učiteľ

Dohodou

náplň práce: učiteľ druhého stupňa základnej školy - v kombinácii matematika - chémia - informatika, žiar nad hronom

Žiar nad Hronom 01.07.2019
Dohodou
Učiteľ

Učiteľ

Dohodou

náplň práce: čiastočný úväzok učiteľ druhého stupňa základnej školy - v kombinácii telesná výchova - geografia, žiar nad hronom

Žiar nad Hronom 01.07.2019
Dohodou
Lektor/ka anglického jazyka

náplň práce: vyučovanie anglického jazyka priamymi konverzačnými metódami, zodpovednosť za pridelené kurzy, evidencia dochádzok, banská štiavnica

Banská Štiavnica 17.06.2019
7 € za hodinu
Odborný referent v školskom stravovacom zariadení

náplň práce: - vedenie evidencie v oblasti výdaja stravy žiakov a zamestnancov s použitím informačného systému ascagenda - stravovanie, výdaj jedál, zber a umývanie kuchynského riadu, čistenie a obsluha jednoúčelových kuchynských strojov výhody: hrubá mzda je od 530,50 do 637,- eur, trnava

Trnava 17.06.2019
530,50 € za mesiac
Lektorka cudzích jazykov + administratíva

náplň práce: - výučba cudzích jazykov, najmä anglického jazyka - vyučovanie detí, dospelých, cudzincov - preklady, tlmočenie - jazykové pobyty - administratívne práce spojené s chodom jazykovej školy výhody: - mladý kolektív - možnosť zabezpečenia ubytovania - služobné auto - možnosť dovzdelávania, nové mesto nad váhom

Nové Mesto nad Váhom 17.06.2019
600 € za mesiac
Učiteľka MŠ - zastupovanie počas materskej dovolenky

náplň práce: učiteľka mš, partizánske

Partizánske 01.07.2019
619,50 € za mesiac
Učiteľka 1. stupňa ZŠ

Učiteľka 1. stupňa ZŠ

750 € za mesiac

galanta

Galanta 17.06.2019
750 € za mesiac
Učiteľ informatiky a slovenského jazyka a literatúry

náplň práce: učiteľ informatiky a slovenského jazyka a literatúry na 2. stupni zš s vyučovacím jazykom maďarským, rožňava

Rožňava 17.06.2019
759 € za mesiac
Vedúci/a kancelárie SAAVŠ

náplň práce: • zabezpečovanie riadneho chodu agentúry vrátane administratívneho, technického, priestorového a personálneho zabezpečenia, • riadenie kancelárie agentúry, • vypracúvanie návrhu rozpočtu agentúry, • kalkulácia nákladov činností a vypracúvanie návrhu sadzobníka poplatkov, • zabezpečovanie ekonomickej agendy agentúry vrátane vedenia účtovníctva, daňových pravidiel a...

Bratislava 18.06.2019
Dohodou
Učiteľ anglického jazyka v Základnej škole

náplň práce: ďalšie požiadavky • profesijný životopis, • žiadosť o prijatie, • súhlas so spracovaním osobných údajov. žiadosť treba podať: mail: zakladna.skola@miloslavov.sk ďalšie informácie poskytneme telefonicky u mgr. ireny daliman na 0907 711 846 výhody: ponúkame: • krásne prostredie novej modernej školy s kvalitným vybavením: v každej triede interaktívne tabule...

Senec 18.06.2019
Dohodou
Učiteľ klavíra/korepetítor

nitra

Nitra 18.06.2019
Dohodou
Učiteľ/ka hry na husle

nitra

Nitra 18.06.2019
Dohodou
1 - 20 z 1024
1 - 20 z 1024