1 - 20 z 1202
Zoradit podľa:
Lekár

Lekár

1266,20 € za mesiac

náplň práce: poskytuje a zabezpečuje komplexnú zdravotnú starostlivosť v súlade s koncepciou daného odboru poskytuje a zabezpečuje konziliárnu zdravotnú starostlivosť poskytuje a zabezpečuje zdravotnícke výkony a postupy uskutočnené u pacientov na zistenie správnej diagnózy výhody: možnosť zvyšovania kvalifikácie. karty so zľavou max, multisport. firemné akcie ponuka letných táborov pre deti...

Rimavská Sobota 20.10.2020
1266,20 € za mesiac
Lekár na internom oddelení

Lekár na internom oddelení

1266,20 € za mesiac

náplň práce: samostatne vykonáva odborné pracovné činnosti preventívnej a liečebnej starostlivosti, ktoré zodpovedajú rozsahu a obsahu získaného vzdelania na internom oddelení., spišská nová ves

Spišská Nová Ves 20.10.2020
1266,20 € za mesiac
Lekár na gynekologicko-pôrodníckom oddelení

náplň práce: samostatne vykonáva odborné pracovné činnosti preventívnej a liečebnej starostlivosti, ktoré zodpovedajú rozsahu a obsahu získaného vzdelania na gynekologicko-pôrodníckom oddelení., spišská nová ves

Spišská Nová Ves 20.10.2020
1266,20 € za mesiac
Zdravotná sestra

Zdravotná sestra

700 € mesačne

náplň práce: zdravotná sestra v ambulancii všeobecného lekárstva asistencia pri odborných lekárskych zákrokoch a vyšetreniach. meranie a monitorovanie vitálnych funkcií pacientov. podávanie injekcií a predpísaných liečiv pacientom. odoberanie vzoriek biologického materiálu. objednávanie pacientov na preventívne prehliadky a vyšetrenia. vedenie zdravotnej dokumentácie., trebišov

Trebišov 20.10.2020
700 € mesačne
Lekár geriater na LDCH

Lekár geriater na LDCH

2329,90 € za mesiac

náplň práce: samostatný výkon odborných pracovných činností preventívnej a liečebnej starostlivosti na oddelení liečebňa dlhodobo chorých. výhody: zamestnanecké bonusy, bardejov

Bardejov 21.10.2020
2329,90 € za mesiac
Farmaceutický laborant

Farmaceutický laborant

830 € za mesiac

banská bystrica

Banská Bystrica 20.10.2020
830 € za mesiac
Sestra Agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti

náplň práce: • poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti klientovi v jeho domácom prostredí v zmysle platnej legislatívy • ošetrovateľské výkony/aplikácia injekcií s.c., i.m., ošetrovanie rán, odber krvi, zavádzanie pk u žien... • súčinnosť pri prijímaní klienta, vypracovanie ošetrovateľského plánu, vedenie ošetrovateľskej dokumentácie • súčinnosť s lekárom • základné...

Bratislava 20.10.2020
928 € za mesiac
Zubný lekár

Zubný lekár

928 € za mesiac

náplň práce: preventívne prehliadky, záchovná stomatológia, chirurgia, ortopédia., bratislava

Bratislava 21.10.2020
928 € za mesiac
Zdravotná sestra

Zdravotná sestra

1075 € za mesiac

náplň práce: zdravotná sestra do gynekologickej ambulancie. pracovná doba od pondelka do piatku medzi 7:00-15:30, jedno pracovne miesto v ružinove, druhé na partizánskej ulici. výhody: - jednorazový náborový príspevok (1000,- eur) - korektný a profesionálny prístup zo strany zamestnávateľa - príjemné pracovné prostredie - zrekonštruované priestory - stravovanie v našej závodnej jedálni za...

Bratislava 20.10.2020
1075 € za mesiac
Sanitár

Sanitár

806 € za mesiac

náplň práce: komplexná hygienická starostlivosť o chorých, vrátane asistencie sestre, pomocná práca zdravotníckeho charakteru. výhody: - príplatok za zmennosť - rizikový príplatok - osobný príplatok - dodatková dovolenka - skrátený pracovný čas - príspevok na ubytovanie v ubytovni noú - stravovanie v jedálni - ďalší odborný rast, bratislava

Bratislava 19.10.2020
806 € za mesiac
Sestra do nepretržitej prevádzky

náplň práce: komplexná ošetrovateľská starostlivosť o pacientov. výhody: - 1002 eur bez špecializácie - 1 132 eur so špecializáciou - 1 265 eur so špecializáciou + pokročilá prax + osobné ohodnotenie • práca v kolektíve odborníkov v špičkovom zariadení • jednorazový náborový príspevok 300 eur • platové podmienky nad rámec zákona • príplatok za zmennosť • rizikový...

Bratislava 19.10.2020
1002 € za mesiac
Lekár bez špecializácie - gynekologicko-pôrodnícke oddelenie

náplň práce: pod dohľadom primára oddelenia poskytuje odbornú zdravotnú starostlivosť v súlade s koncepciou daného odboru a v súlade s platnými právnymi predpismi, trebišov

Trebišov 19.10.2020
1266 € za mesiac
Lekár špecialista, pediater

Lekár špecialista, pediater

2329 € za mesiac

náplň práce: - poskytuje a zabezpečuje komplexnú zdravotnú starostlivosť v súlade s koncepciou daného odboru na svojom úseku; - poskytuje a zabezpečuje konziliárnu zdravotnú starostlivosť – zdravotná starostlivosť poskytovaná u hospitalizovaných pacientov, má charakter rady, doporučenia, prípadne invazívneho výkonu; - poskytuje a zabezpečuje zdravotnícke výkony a postupy uskutočnené u pacientov...

Rožňava 19.10.2020
2329 € za mesiac
Sestra ADOS „Charitas“

Sestra ADOS „Charitas“

406 € za mesiac

náplň práce: - poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti pacientom v domácom prostredí - zodpovednosť za ošetrovateľskú starostlivosť a vedenie predpísanej zdravotnej dokumentácie výhody: - náročná, ale krásna, zmyslom naplnená práca, dobrý kolektív, príjemné pracovné prostredie, - duchovná podpora, podpora odborného vzdelávania, pohyblivá pracovná doba., prešov

Prešov 19.10.2020
406 € za mesiac
Sestra

Sestra

812 € za mesiac

náplň práce: sestra v agentúre domácej ošetrovateľskej starostlivosti. návšteva a ošetrovanie pacientov v ich domácom prostredí., žilina

Žilina 19.10.2020
812 € za mesiac
Zdravotnícky laborant so špecializáciou

náplň práce: - odborné laboratórne vyšetrenia podľa predpísaných metód vrátane spracúvania analytických hodnotení na oddeleniach spoločných vyšetrovacích zložiek - príjem a príprava biologického materiálu, jeho ďalšie spracovanie podľa predpísaných postupov - obsluha laboratórnych prístrojov - práca s laboratórnym informačným systémom - práca s príslušnou dokumentáciou v...

Poprad 19.10.2020
1100 € za mesiac
Odborný administratívny asistent v zdravotníckom zariadení

náplň práce: vykonáva prácu pri vedení zdravotnej dokumentácie., rožňava

Rožňava 19.10.2020
1266 € za mesiac
Lekár špecialista   anesteziológ a intenzivista

náplň práce: - poskytuje a zabezpečuje komplexnú zdravotnú starostlivosť v súlade s koncepciou daného odboru na svojom úseku - poskytuje a zabezpečuje konziliárnu zdravotnú starostlivosť – zdravotná starostlivosť poskytovaná u hospitalizovaných pacientov, má charakter rady, doporučenia, prípadne invazívneho výkonu; - poskytuje a zabezpečuje zdravotnícke výkony a postupy uskutočnené u...

Rožňava 19.10.2020
2329 € za mesiac
Pomocný pracovník v zdravotníctve

náplň práce: sanitárske a obdobné práce na lôžkovom oddelení. práca je fyzicky namáhavá. vzťah k práci s pacientom na lôžkovom oddelení podľa pracovnej náplne a pokynov nadriadeného., žilina

Žilina 19.10.2020
580 € za mesiac
Fyzioterapeut

Fyzioterapeut

840 € za mesiac

náplň práce: • individuálne a kolektívne cvičenia pre klientov v zariadení opatrovateľskej služby, zariadení pre seniorov a domove sociálnych služieb • posudzovanie a určovanie potreby fyzioterapeutickej a rehabilitačnej starostlivosti o klienta • plánovanie fyzioterapeutickej starostlivosti pre maximálne zlepšenie a udržanie mobility, chôdze a úrovne sebaobsluhy klientov (nácvik používania...

Levice 19.10.2020
840 € za mesiac
1 - 20 z 1202
1 - 20 z 1202