1 - 20 z 106
Zoradit podľa:
Lekár

Lekár

1192,50 € za mesiac

náplň práce: diagnostická a liečebno-preventívna činnosť vykonávaná pod vedením lekára so špecializáciou v príslušnom odbore., veľký krtíš

Veľký Krtíš 24.08.2019
1192,50 € za mesiac
Lekár

Lekár

1192,50 € za mesiac

náplň práce: diagnostická a liečebno-preventívna činnosť vykonávaná pod vedením lekára so špecializáciou v príslušnom odbore., veľký krtíš

Veľký Krtíš 24.08.2019
1192,50 € za mesiac
Zdravotná sestra/zubný asistent

náplň práce: zdravotná sestra v ambulancii zubného lekára, asistencia stomatológovi, administratívna práca, objednávanie pacientov, dezinfekcia a sterilizácia inštrumentária. výhody: mesačné odmeny, žiar nad hronom

Žiar nad Hronom 21.08.2019
700 € za mesiac
Zdravotná sestra

Zdravotná sestra

728 € za mesiac

náplň práce: vedenie kolektívu, zdravotníckych pracovníkov a ošetrovateľov, opatrovateľov. starostlivosť o seniorov a komunikácia s lekármi. výhody: kariérny rast, finančný rast, vzdelávanie., banská bystrica

Banská Bystrica 21.08.2019
728 € za mesiac
Zdravotná sestra

Zdravotná sestra

800 € za mesiac

náplň práce: do zubnej ambulancie vo zvolene hľadám zdravotnú sestru prípadne zdr.sestra+dh...s nástupom od 2.9 prax vítaná, zvolen

Zvolen 21.08.2019
800 € za mesiac
Lekár ortopéd

Lekár ortopéd

5000 € za mesiac

náplň práce: ambulantný lekár špecialista, banská bystrica

Banská Bystrica 19.08.2019
5000 € za mesiac
Fyziater a balneológ

Fyziater a balneológ

2194,20 € za mesiac

náplň práce: fyziater a balneológ vykonáva špecializované pracovné činnosti a v rámci poskytovania zdravotnej starostlivosti využíva prostriedky svojich odborov na prevenciu, diagnostiku, liečbu a výskum porúch zdravia a ich následkov s cieľom maximálnej možnej obnovy a zachovania, respektíve zlepšenia telesných, duševných a sociálnych funkcií a pracovných schopností. výhody: rôzne benefity...

Revúca 19.08.2019
2194,20 € za mesiac
Internista

Internista

2194,20 € za mesiac

náplň práce: internista vykonáva špecializované pracovné činnosti a v rámci poskytovania zdravotnej starostlivosti sa zaoberá prevenciou, vyhľadávaním, diagnostikou, liečbou, rehabilitáciou, dispenzarizáciou, posudkovou činnosťou a určovaním prognózy vnútorných chorôb. výhody: rôzne benefity, ktoré vám budú ponúknuté pri osobnom pohovore, revúca

Revúca 19.08.2019
2194,20 € za mesiac
Anesteziológ a intenzivista

Anesteziológ a intenzivista

2194,20 € za mesiac

náplň práce: anestéziológ a intenzivista vykonáva špecializované pracovné činnosti a zaoberá sa poskytovaním anestetickej, resuscitačnej a intenzívnej starostlivosti kriticky chorým, u ktorých hrozí zlyhanie, zlyháva alebo zlyhala funkcia jedného alebo viacerých orgánových systémov vo všetkých vekových skupinách. výhody: rôzne benefity, ktoré vám budú ponúknuté pri osobnom pohovore, revúca

Revúca 19.08.2019
2194,20 € za mesiac
Rádiologický technik

Rádiologický technik

849,06 € za mesiac

náplň práce: rádiologický technik samostatne vykonáva odborné pracovné činnosti v rádiológii, radiačnej onkológii a nukleárnej medicíne, ktoré zodpovedajú rozsahu a obsahu získaného vzdelania., revúca

Revúca 19.08.2019
849,06 € za mesiac
Gastroenterológ

Gastroenterológ

2194,20 € za mesiac

náplň práce: gastroenterológ vykonáva špecializované pracovné činnosti v prevencii, diagnostike, liečbe, dispenzarizácii chorôb tráviaceho traktu, pečene, žlčového systému a pankreasu. súčasťou zdravotnej starostlivosti je aj rehabilitácia, konziliárna a posudková činnosť, expertíza a výskum uvedených chorôb. výhody: rôzne benefity, ktoré vám budú ponúknuté pri osobnom pohovore, revúca

Revúca 19.08.2019
2194,20 € za mesiac
Fyzioterapeut

Fyzioterapeut

849,06 € za mesiac

náplň práce: fyzioterapeut bez špecializácie vykonáva odborné pracovné činnosti vo fyzioterapii zamerané najmä na funkčnú diagnostikou lokomočného systému, stavbu fyzioterapeutických programov a aplikáciu kinezioterapeutických metód, techník a postupov., revúca

Revúca 19.08.2019
849,06 € za mesiac
Kardiológ

Kardiológ

2194,20 € za mesiac

náplň práce: kardiológ vykonáva špecializované pracovné činnosti a v rámci zdravotnej starostlivosti sa zaoberá prevenciou, diagnostikou, liečbou, dispenzarizáciou, posudzovaním a výskumom chorôb srdcovo-cievneho systému. výhody: rôzne benefity, ktoré vám budú ponúknuté pri osobnom pohovore, revúca

Revúca 19.08.2019
2194,20 € za mesiac
Všeobecná zdrav. sestra - intenzívna starostlivosť

náplň práce: sestra špecialistka v anestéziológii a intenzívnej medicíne poskytuje komplexnú ošetrovateľskú starostlivosť zameranú na intenzívne sledovanie a monitorovanie fyziologických funkcií a prejavov kriticky chorých, u ktorých hrozí zlyhanie, zlyháva alebo zlyhala funkcia jedného alebo viacerých orgánov alebo orgánových systémov. zabezpečuje aj anestetickú starostlivosť pri...

Revúca 19.08.2019
1011,20 € za mesiac
Chirurg

Chirurg

2194,20 € za mesiac

náplň práce: chirurg vykonáva špecializované pracovné činnosti v prevencii, diagnostike, v diferenciálnej diagnostike a chirurgickej liečbe v ambulantnej, jednodňovej chirurgii a na lôžkových chirurgických pracoviskách. výhody: rôzne benefity, ktoré vám budú ponúknuté pri osobnom pohovore, revúca

Revúca 19.08.2019
2194,20 € za mesiac
Sestra - špecialistka v pediatrickom ošetrovateľstve

náplň práce: sestra špecialistka v ošetrovateľskej starostlivosti v pediatrii samostatne vykonáva špecializované pracovné činnosti podľa akreditovaného špecializačného študijného programu špecializačného odboru ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii spojené s ošetrovateľskou starostlivosťou, ochranou, podporou a udržiavaním zdravia a špecializované pracovné činnosti v oblasti výchovy...

Revúca 19.08.2019
1011,20 € za mesiac
Sestra špecialistka v inštrumentovaní v operačnej sále

náplň práce: inštrumentovanie pri operačných výkonoch., zvolen

Zvolen 18.08.2019
900 € za mesiac
Zdravotná sestra

Zdravotná sestra

849,06 € mesačne

náplň práce: poskytuje ošetrovateľskú staarostlivosť v súlade s právnymi predpismi v rozsahu štúdiom a odbornou praxou získaných vedomostí a zručností podľa osobitného predpisu, štandartmi a lekárskou diagnózou. študijný odbor: zdravotná sestra klasifikácia odboru vzdelania: ošetrovateľstvo výhody: náborový príspevok 1 500 eur, žiar nad hronom

Žiar nad Hronom 14.08.2019
849,06 € mesačne
Lekár - detský psychiater

Lekár - detský psychiater

2194,20 € mesačne

náplň práce: poskytovanie zdravotnej starostlivosti psychicky chorým na detskom oddelení psychiatrickom; vykonáva naviac špecializované činnosti preventívnej a liečebnej starostlivosti; revíznu činnosť a posudkovú činnosť v príslušnom špecializačnom odbore, ak je týmto poverený; špecializácia v odbore detská psychiatria; výhody: 5 dní dovolenky podľa pracovného poriadku; 5 dní dodatková...

Žiar nad Hronom 14.08.2019
2194,20 € mesačne
Kuchár

Kuchár

624 € mesačne

náplň práce: samostatné pripravovanie náročných teplých a studených jedál podľa jedálneho lístka, výkazu spotrebovaných surovín a podľa ttechnologického postupu; vydávanie hotových jedál, zodpovednosť za správny odber vzoriek a ich správne uloženie podľa hygienických predpisov; študijný odbor - kuchár výhody: 5 dní dovolenky podľa pracovného poriadku, 2% zo mzdy na dds, možnosť osobného príplatku, žiar nad hronom

Žiar nad Hronom 14.08.2019
624 € mesačne
1 - 20 z 106
1 - 20 z 106