Referent sekretariátu generálneho riaditeľa

#20195441
Mzda: 692 € za mesiac
Kategória: Zamestnanie / Ponuky práce
Dátum: 30.04.2019
Lokalita: Poltár (Banskobystrický kraj)
Dĺžka praxe: aspoň 3 roky
Pracovný pomer - doba: pracovný pomer na neurčitý čas
Pracovná oblasť: Personalistika, administratíva a služby zákazníkom
Vodičské oprávnenie: Skupina B
Názov pozície:

Referent sekretariátu generálneho riaditeľa

Ponúkaný plat:

692 € za mesiac

Názov spoločnosti:

ŽIAROMAT a.s.

Text inzerátu:

Náplň práce:
- za zabezpečenie poštového styku zamestnávateľa, preberá, eviduje a zabezpečuje podanie poštových zásielok na poštovom úrade a eviduje poštu prostredníctvom programu ŽP Soft Registratúra
- spracováva pracovný program generálneho riaditeľa
- zabezpečuje a organizuje styk (návštevy) generálneho riaditeľa s okolím vo vnútri i mimo a.s.
- eviduje a vybavuje administratívnu agendu (vrátane poštovej) generálneho riaditeľa
- vybavuje záležitosti služobných ciest generálneho riaditeľa a zamestnancov jemu priamo podriadených
- vybavuje záležitosti pohostenia, darov a propagačných predmetov, kontroluje čerpanie prostriedkov pre jednotlivé akcie
- koordinuje využívanie zasadacej miestnosti
- zabezpečuje obeh písomností zamestnancov útvarov k vybaveniu alebo na vedomie
- kontroluje a posudzuje náležitosti a úpravu písomností predkladaných generálnemu riaditeľovi na podpis
- eviduje adresár dôležitých právnických a fyzických osôb, ktoré prichádzajú do úvahy pre externý styk
- zabezpečuje telefónny styk generálneho riaditeľa a zamestnávateľa (obsluha digitálnej telefónnej ústredne)
- spracováva pre generálneho riaditeľa prehľad o dôležitých akciách (porady, návštevy, pracovné cesty, prehliadky pracovísk, jednania)
- organizuje porady zvolané generálnym riaditeľom
- spracováva zápisy z porád vedenia a.s., zabezpečuje ich evidenciu a distribúciu
- vybavuje podľa pokynov generálneho riaditeľa operatívne záležitosti a špeciálne úlohy a informuje ho o výsledkoch
- spolupracuje pri príprave významných akcií, konferencií, sympózií a pod.
- vyhodnocuje čerpanie reprezentačného fondu
- spolupracuje pri interných a externých auditoch
Výhody:
prémie a odmeny v zmysle platnej kolektívnej zmluvy a interných mzdových predpisov

Kontaktovať zamestnávateľa:


Reagovať na ponuku

Mohlo by vás zaujímať: