Vedúci rehabilitačného strediska (Plaváreň Svit)

#20301951
Mzda: 1076 € za mesiac
Kategória: Zamestnanie / Ponuky práce
Dátum: 23.08.2019
Lokalita: Poprad (Prešovský kraj)
Dĺžka praxe: aspoň 5 rokov
Pracovný pomer - doba: pracovný pomer na určitú dobu
Pracovná oblasť: Výchova, vzdelávanie a šport
Vodičské oprávnenie: Skupina B
Názov pozície:

Vedúci rehabilitačného strediska (Plaváreň Svit)

Ponúkaný plat:

1076 € za mesiac

Názov spoločnosti:

BYTOVÝ PODNIK SVIT, s.r.o.

Text inzerátu:

Náplň práce:
- Odborné špecializované práce vo vymedzenej oblasti s vysokými nárokmi na myslenie a rozhodovanie o voľbe správneho postupu na základe metodických usmernení a Zákona č. 355/2007 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v platnom znení a Vyhlášky č. 308/2012 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o požiadavkách na kvalitu vody, kontrolu kvality vody a o požiadavkách na prevádzku, vybavenie prevádzkových plôch, priestorov a zariadení na prírodnom kúpalisku a na umelom kúpalisku
- Práce vyžadujúce si odborné konzultácie pri riešení problémov a spoluprácu s viacerými subjektmi aj mimo vlastného zamestnávateľa
- Analytická a hodnotiaca činnosť vrátane systémových prác spojených so zabezpečením chodu strediska
- Riadenie, kontrola a organizovanie práce pracovníkov Rehabilitačného strediska
- Zodpovednosť za dodržiavanie všetkých predpisov, ktoré platia pre stredisko
- Kontrola efektívnosti využívania jednotlivých energií, ich správne vyúčtovanie a návrhy na úsporné opatrenia
- Kontrola a evidencia tržieb strediska, ich správne vyúčtovanie
- Zabezpečovanie nákupu potrebného materiálu na údržbu, hygieny a čistoty pri prevádzke strediska
Výhody:
- Práca v stabilnej spoločnosti, dobré pracovné podmienky
- Možnosť neustáleho vzdelávania
- Príspevok na stravu
- Týždeň dovolenky naviac v zmysle kolektívnej zmluvy
- Kultúrne a športové akcie

Kontaktovať zamestnávateľa:


Reagovať na ponuku

Mohlo by vás zaujímať: