Vedecký pracovník v odbore fyziológia rastlín

#20682595
Mzda: Viac info tu
Kategória: Zamestnanie / Ponuky práce
Dátum: 29.09.2020
Lokalita: Bratislava
Dĺžka praxe: bez požiadavky na odbornú prax
Pracovný pomer - doba: pracovný pomer na určitú dobu
Pracovná oblasť: Veda a výskum
Názov pozície:

Vedecký pracovník v odbore fyziológia rastlín

Názov spoločnosti:

Centrum biológie rastlín a biodiverzity Slovenskej akadémie vied

Text inzerátu:

Náplň práce:
Izolácia, purifikácia, separácia a modifikácia nukleových kyselín, príprava rekombinantých DNA, transformácie prokaryotických a eukaryotických buniek, analýza mutantov a transformantov a analýzy expresie génov na rôznych úrovniach,
Príprava expresných vektorov pre produkciu rekombinantných proteínov značených rôznymi epitopmi, v rôznych expresných systémoch, pull down a imunoprecipitačné techniky na štúdium proteínových interakcií, purifikácia proteínov a western blot analýzy, fluorometrické metódy stanovenia enzýmových kinetických parametrov,
Izolácia RNA, príprava cDNA knižníc , semikvantitatívna a quantitatívna RT-PCR,
Konfokálna mikroskopia,
In vitro kultivácie rastlín,
Štandardné bioinformatické analýzy, analýzy dát Illumina sekvenovania

Kontaktovať zamestnávateľa:


Reagovať na ponuku

Mohlo by vás zaujímať: