1 - 20 z 209
Zoradit podľa:
Lekár/lekárka - oddelenie chirurgia

náplň práce: oddelenie chirurgie je pracoviskom, ktoré poskytuje možnosť osobnostného a odborného rastu. lekár na oddelení chirurgie poskytuje a zabezpečuje komplexnú zdravotnú starostlivosť v súlade s koncepciou daného odboru. lekár bez špecializácie pracuje pod dohľadom a riadi sa pokynmi kvalifikovaného lekára. výhody: možnosť spolupracovať s uznávanými odborníkmi v danom...

Topoľčany 09.12.2018
od 1140 € za mesiac
Ošetrovateľ ošípaných

Ošetrovateľ ošípaných

od 850 € za mesiac

náplň práce: ošetrovanie prasiatok po narodení a po odstave, topoľčany

Topoľčany 09.12.2018
od 850 € za mesiac
Lekár/lekárka gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia

náplň práce: lekár/ lekár na oddelení gynekológie a pôrodníctva poskytuje a zabezpečuje komplexnú zdravotnú starostlivost v súlade s koncepciou daného odboru. poskytuje a zabezpečuje konziliárnu zdravotnú starostlivosť, vykonáva odbornú diagnostickú a preventívno-liečebnú činnosť v danom odbore., topoľčany

Topoľčany 09.12.2018
od 1140 € za mesiac
Nefrológ

Nefrológ

od 1140 € za mesiac

náplň práce: nefrológ vykonáva špecializované pracovné činnosti a zaoberá sa prevenciou, epidemiológiou, diagnostikou, liečbou, dispenzarizáciou, prognózou, konziliárnou a posudkovou činnosťou a výskumom pri chorobách obličiek. poskytuje a zabezpečuje konziliárnu zdravotnú starostlivosť – zdravotná starostlivosť poskytovaná u hospitalizovaných pacientov, má charakter rady, doporučenia...

Topoľčany 09.12.2018
od 1140 € za mesiac
Lekár (špecialista) - NEUROLÓG

Lekár (špecialista) - NEUROLÓG

od 2097 € za mesiac

náplň práce: lekár bez špecializácie na oddelení neurológie poskytuje a zabezpečuje komplexnú zdravotnú starostlivosť v súlade s koncepciou daného odboru. poskytuje a zabezpečuje konziliárnu zdravotnú starostlivosť, vykonáva odbornú špecializovanú diagnostickú a preventívno-liečebnú činnosť v danom odbore. výhody: možnosť spolupracovať s uznávanými odborníkmi v danom odbore. atraktívny...

Topoľčany 09.12.2018
od 2097 € za mesiac
Lekár na oddelení vnútorné lekárstvo

náplň práce: poskytuje a zabezpečuje komplexnú zdravotnú starostlivosť v súlade s koncepciou daného odboru u pacientov na svojom úseku poskytuje a zabezpečuje konziliárnu zdravotnú starostlivosť – zdravotná starostlivosť poskytovaná u hospitalizovaných pacientov, má charakter rady, doporučenia, prípadne invazívneho výkonu poskytuje a zabezpečuje zdravotnícke výkony a postupy uskutočnené u...

Topoľčany 09.12.2018
od 1140 € za mesiac
Lekár (špecialista) - pediater

Lekár (špecialista) - pediater

od 2097 € za mesiac

náplň práce: lekár/ lekár špecialista na oddelení pediatria poskytuje a zabezpečuje komplexnú zdravotnú starostlivost v súlade s koncepciou daného odboru. poskytuje a zabezpečuje konziliárnu zdravotnú starostlivosť, vykonáva odbornú špecializovanú diagnostickú a preventívno-liečebnú činnosť v danom odbore. výhody: možnosť spolupracovať s uznávanými odborníkmi v danom odbore. atraktívny...

Topoľčany 09.12.2018
od 2097 € za mesiac
Lekár bez špecializácie - oddelenie pediatria

náplň práce: poskytovanie a zabezpečovanie komplexnej zdravotnej starostlivosti v súlade s koncepciou daného odboru u pacientov na pediatrickom oddelení. poskytovanie a zabezpečovanie konziliárnej zdravotnej starostlivosti, zdravotná starostlivosť poskytovaná u hospitalizovaných pacientov. lekár bez špecializácie na oddelení pediatrie pracuje pod dohľadom a riadi sa pokynmi kvalifikovaného...

Topoľčany 09.12.2018
od 1140 € za mesiac
Pracovník SBS v Topoľčanoch

Pracovník SBS v Topoľčanoch

od 2,76 € za hodinu

náplň práce: strážna služba pracovníka sbs v obchodnej prevádzke. výhody: - práca v stabilnej firme, - pravidelný mesačný príjem, - príspevok zamestnávateľa na stravu, - práca v čistom prostredí., topoľčany

Topoľčany 05.12.2018
od 2,76 € za hodinu
Maliar/natierač- údržba

Maliar/natierač- údržba

od 576 € za mesiac

náplň práce: maliarske a natieračské práce dodržiavanie technologických postupov uvedených v návodoch výrobcov murárske práce vrátane omietok, obkladov a kladenie dlažieb spolupráca s pracoviskami v nemocnici výhody: spravodlivé mzdové ohodnotenie rôzne druhy nepeňažných benefitov karta zliav, topoľčany

Topoľčany 05.12.2018
od 576 € za mesiac
Inštalatér (vodár)

Inštalatér (vodár)

od 576 € za mesiac

náplň práce: zodpovedá za údržbu vodovodných, odpadových rozvodov a zariadení v nsp a areály, spolupracuje s pracoviskami nsp. - pripravuje pracovné prostredie pred začatím prác. - ovláda čítanie technickej dokumentácie pre pochopenie návrhu inštalácií a spôsobu osádzania a pripájania rôznych zariadení. zabezpečuje vysekávanie a hĺbenie otvorov do stien a podláh. vykonáva drobné opravy...

Topoľčany 05.12.2018
od 576 € za mesiac
Klientsky poradca - Topoľčany, Bánovce n. B., Partizánske

náplň práce: * láka vás práca vo finančnom poradenstve? * chceli by ste zvýšiť svoju finančnú gramotnosť, ale stále nebol ten správny čas? * máte skúsenosti s predajom a klientmi a chceli by ste ich zúročiť u stabilného zamestnávateľa? * chcete sa spolu s nami stať poradcami prvej voľby? teraz nastal váš čas vašou úlohou bude: • vykonávanie aktívnej predajnej a poradenskej...

Topoľčany 05.12.2018
od 576 € za mesiac
AMBULANTNÁ SESTRA - angiológia

AMBULANTNÁ SESTRA - angiológia

od 738,72 € za mesiac

náplň práce: náplň práce, právomoci a zodpovednosti komplexná ošetrovateľská starostlivosť o pacientov na angiologickej ambulancii v jednozmennej prevádzke vykonávaná sestrou samostatne alebo v spolupráci s lekárom. • poskytuje ošetrovateľskú starostlivosť s dôrazom na maximálnu kvalitu a efektívnosť • pracuje v súlade so štandardizovanými ošetrovateľskými postupmi • identifikuje...

Topoľčany 05.12.2018
od 738,72 € za mesiac
Vodič MKD

Vodič MKD

od 1 € za mesiac

náplň práce: prijmeme vodič mkd. oblasť slovensko- rakúsko. mzda 70 euro denne. vykladajú a nakladajú sa tie isté miesta. nástup možný ihneď., topoľčany

Topoľčany 30.11.2018
od 1 € za mesiac
Účtovníčka

Účtovníčka

od 800 € za mesiac

náplň práce: kompletné spracovanie účtovnej agendy v oblasti jednoduchého a podvojného účtovníctva, vrátane spracovania účtovných výkazov a daňových priznaní., topoľčany

Topoľčany 30.11.2018
od 800 € za mesiac
Administratívny pracovník

Administratívny pracovník

od 2,76 € za hodinu

náplň práce: administratíva - bežná administratíva pre obchod, príprava dokumentov, evidencia objednávok, administratívne práce pre obchod, korešpondencia, infolinka prvý kontakt so zákazníkom, evidencia inventáru, evidencia zmlúv, úprava, korektúra a spracovanie textu, pomocné sekretárske práce, evidencia a kontrola phm, bozp, evidencia faktúr a pokladne. výhody: - odborný príplatok ...

Topoľčany 30.11.2018
od 2,76 € za hodinu
Administratívna pracovníčka

Administratívna pracovníčka

od 800 € za mesiac

náplň práce: - administratívne práce spojené s prevádzkou kuchyne - vytváranie jedálneho lístka v slovenčine a v nemčine - objednávky tovaru a preberanie tovaru - skladové hospodárstvo - objednávkový systém stravníkov - tvorba dochádzky - zadeľovanie zamestnancov na zmeny - zodpovednosť za čistotu kuchyne a jedálne - kontrola čistoty na pracovisku - práca s registračnou pokladnicou ...

Topoľčany 30.11.2018
od 800 € za mesiac
Vodič nákladného auta

Vodič nákladného auta

od 480 € za mesiac

náplň práce: - riadenie nákladného vozidla riadnym a bezpečným spôsobom - ukladanie a zabezpečenie nákladu na vozidle - preprava tovaru v rámci sr výhody: + mesačná pohyblivá zložka navyše k základnej mzde podla počtu najazdených kilometrov / resp. odpracovaných hodín - voľné víkendy, topoľčany

Topoľčany 30.11.2018
od 480 € za mesiac
Pomocná sila do kuchyne

Pomocná sila do kuchyne

od 600 € za mesiac

náplň práce: - pomocné práce v kuchyni, - výkon prác podľa pokynov, - udržiavanie čistoty a poriadku na pracovisku., topoľčany

Topoľčany 30.11.2018
od 600 € za mesiac
Sociálny pracovník NP DEI NS III.

náplň práce: vykonávanie sociálnej práce so zameraním na prácu s dieťaťom a jeho rodinou počas výkonu opatrení spod a sk v centre pre deti a rodiny na základe plánu sociálnej práce s dieťaťom a jeho rodinou, ktorý je vypracovaný v spolupráci s úradom práce sociálnych veci a rodiny., topoľčany

Topoľčany 01.12.2018
od 729 € za mesiac
1 - 20 z 209
1 - 20 z 209