1 - 20 z 109
Zoradit podľa:
Kuchár / Kuchárka

Kuchár / Kuchárka

520 € za mesiac

náplň práce: organizovanie všetkých výrobných procesov prípravy jedál. dodržiavanie prísnych hygienických štandardov a čistoty na pracovisku. zodpovednosť za kvalitu pripravených pokrmov. dodržiavanie presne stanovených postupov prípravy jedál a iné práce podľa nariadenia vedúceho zamestnanca., zlaté moravce

Zlaté Moravce 18.05.2019
520 € za mesiac
Operátor lisovacích strojov kovov

náplň práce: - spracovávanie výrobkov s strojárskej výrobe, zlaté moravce

Zlaté Moravce 16.05.2019
550 € za mesiac
Pracovník vo výčape

Pracovník vo výčape

520 € za mesiac

náplň práce: práca vo výčape - obsluha výhody: po skončení skúšobnej doby zvýšenie platu, zlaté moravce

Zlaté Moravce 13.05.2019
520 € za mesiac
Programátor CNC strojov

Programátor CNC strojov

600 € za mesiac

zlaté moravce

Zlaté Moravce 14.05.2019
600 € za mesiac
Vodič kamionu

Vodič kamionu

630 € za mesiac

náplň práce: vodič kamiónu, zlaté moravce

Zlaté Moravce 13.05.2019
630 € za mesiac
Murár

Murár

530 € za mesiac

náplň práce: klasické murárske práce, obkladanie, dlaždenie, omietanie, zatepľovanie budov., zlaté moravce

Zlaté Moravce 10.05.2019
530 € za mesiac
Murár, tesár

Murár, tesár

530 € za mesiac

náplň práce: tesárske a murárske práce, zlaté moravce

Zlaté Moravce 10.05.2019
530 € za mesiac
Chyžná

Chyžná

3,50 € za hodinu

náplň práce: upratovanie izieb a priestorov hotela, pranie, žehlenie. výhody: stabilné pracovné miesto, práca v príjemnom kolektíve, finančné ohodnotenie, zamestnanecké výhody., zlaté moravce

Zlaté Moravce 09.05.2019
3,50 € za hodinu
Sestra pri lôžku

Sestra pri lôžku

849,06 € za mesiac

náplň práce: náplňou práce sestry pri lôžku je poskytovať pacientom komplexnú ošetrovateľskú starostlivosť v súlade s platnými právnymi predpismi. zdravotná starostlivosť je poskytovaná v nepretržitej prevádzke. výhody: osobnostný a profesionálny rast, možnosť ďalšieho vzdelávania a získania špecializácie zaujímavá práca prezentácia vlastných schopností v rámci odborných...

Zlaté Moravce 07.05.2019
849,06 € za mesiac
Lekár bez špecializácie

Lekár bez špecializácie

1192,50 € za mesiac

náplň práce: lekár bez špecializácie samostatne vykonáva odborné pracovné činnosti a realizuje liečebno-preventívnu starostlivosť na odborných pracoviskách, ktorá zodpovedá rozsahu a obsahu získaného vzdelania., zlaté moravce

Zlaté Moravce 07.05.2019
1192,50 € za mesiac
Lekár chirurg - Zlaté Moravce

Lekár chirurg - Zlaté Moravce

2194,20 € za mesiac

náplň práce: špecializovaná diagnostická a liečebno-preventívna činnosť vrátane operačných zákrokov a konziliárnej činnosti v odbore chirurgia. výhody: podpora ďalšieho štúdia, študijné voľno, predatestačné cirkulácie a študijné pobyty v špičkových nemocniciach aj v čr. teambuildingové akcie. práca v nadnárodnej, rastúcej, súkromnej spoločnosti. príjemné, moderné pracovné prostredie., zlaté moravce

Zlaté Moravce 07.05.2019
2194,20 € za mesiac
Lekár rádiológ - Zlaté Moravce

Lekár rádiológ - Zlaté Moravce

2194,20 € za mesiac

náplň práce: rádiológ vykonáva špecializované pracovné činnosti a v liečebno-preventívnej starostlivosti sa zaoberá vyšetrovaním chorobných stavov pomocou zobrazenia röntgenovými lúčmi alebo iným vlnením. zaoberá sa aj rádiologickými metódami spojenými s liečebným výkonom a intervenčnou rádiológiou., zlaté moravce

Zlaté Moravce 07.05.2019
2194,20 € za mesiac
Pomocný pracovník v zdravotníctve

náplň práce: bežná náplň práce pomocného pracovníka v zdravotníctve na lôžkových oddeleniach v rámci nemocnice. výhody: sanitársky kurz - výhodou v prípade držania osvedčenia o absolvovaní sanitárskeho kurzu základná zložka mzdy vo výške 630,00 eur zaujímavá práca odmeny pri príležitosti životného jubilea peňažný dar za udelenie jánskeho plakety príspevok zamestnávateľa na stravovanie, zlaté moravce

Zlaté Moravce 07.05.2019
520 € za mesiac
Lekár internista - Zlaté Moravce

Lekár internista - Zlaté Moravce

2194,20 € za mesiac

náplň práce: internista vykonáva špecializované pracovné činnosti a v rámci poskytovania zdravotnej starostlivosti sa zaoberá prevenciou, vyhľadávaním, diagnostikou, liečbou, rehabilitáciou, dispenzarizáciou, posudkovou činnosťou a určovaním prognózy vnútorných chorôb. výhody: podpora ďalšieho štúdia, študijné voľno, predatestačné cirkulácie a študijné pobyty v špičkových nemocniciach...

Zlaté Moravce 07.05.2019
2194,20 € za mesiac
Elektrikár

Elektrikár

624 € za mesiac

náplň práce: opravy vyhradených elektrických zariadení v budovách a objektoch zdravotného zariadenia. práce s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v zmysle platnej legislatívy., zlaté moravce

Zlaté Moravce 08.05.2019
624 € za mesiac
Lekár anesteziológ - intenzivista

Lekár anesteziológ - intenzivista

2194,20 € za mesiac

náplň práce: vykonáva špecializované pracovné činnosti pri poskytovaní anestetickej, resuscitačnej a intenzívnej starostlivosti o kritiky chorých pacientov, u ktorých hrozí zlyhanie, alebo zlyháva alebo zlyhala funkcia jedného alebo viacerých orgánových systémov vo všetkých vekových skupinách. vykonáva špecializovanú zs preventívnej a liečebnej starostlivosti na oddelení a operačných...

Zlaté Moravce 07.05.2019
2194,20 € za mesiac
Asistent DRG

Asistent DRG

728 € za mesiac

zlaté moravce

Zlaté Moravce 07.05.2019
728 € za mesiac
Strojník vodohospodárskych zariadení

náplň práce: zodpovednosť za údržbu, starostlivosť a prevádzku zariadení čistiarní odpadových vôd a za údržbu a opravy zariadení podzemných čerpacích staníc verejnej kanalizácie. výhody: silné zázemie akciovej spoločnosti, dobré pracovné podmienky, stravné lístky vo výške 4,00 eurá. po skúšobnej dobe osobné ohodnotenie. štvrťročné výkonnostné odmeny, odmeny za splnený hospodársky...

Zlaté Moravce 06.05.2019
3,75 € za hodinu
pomocný stavebný robotník, stavebný robotník, murár

náplň práce: murár, stavebný robotník, pomocný robotník na stavbe, zlaté moravce

Zlaté Moravce 06.05.2019
3,50 € za hodinu
Údržbár strojov a zariadení

Údržbár strojov a zariadení

1500 € za mesiac

náplň práce: - práca na 3 zmeny - údržba strojov a zariadení - analyzovanie chýb vzniknutých na strojoch - vykonávanie preventívnej a prediktívnej údržby - odstraňovanie porúch strojov a zariadení - vytváranie a upravovanie rozvodných panelov strojov - zlepšovanie chodu strojov a zariadení pre znižovanie poruchovosti - implementovanie zlepšenia na stroje a zariadenia výhody: spoločnosť...

Zlaté Moravce 06.05.2019
1500 € za mesiac
1 - 20 z 109
1 - 20 z 109