1 - 20 z 289
Zoradit podľa:
Riadiaci pracovník (manažér) v priemysle inde neuvedený

náplň práce: riadenie chodu kancelárie., ilava

Ilava 05.09.2019
5000 € za mesiac
Finančný vedúci

Finančný vedúci

2820 € za mesiac

náplň práce: 1. riadenie, koordinovanie, motivovanie a hodnotenie podriadených pracovníkov, 2. zabezpečovanie strategického finančného plánovania, 3. pripravovanie a spracovávanie účtovných podkladov a finančných výkazov spoločnosti na mesačnej a ročnej báze, 4. analyzovanie finančnej situácie spoločnosti, 5. plánovanie, riadenie a sledovanie cash flow, 6. komunikovanie s finančnými...

Ilava 20.08.2019
2820 € za mesiac
Lekár so špecializáciou

Lekár so špecializáciou

2139 € za mesiac

náplň práce: poskytovanie liečebno-preventívnej starostlivosti príslušníkom zboru väzenskej a justičnej stráže, zamestnancom zboru, odsúdeným a obvineným. výhody: hrubá mzda sa ponúka v závislosti od odbornej praxe, pri maximálnej dĺžke započítanej odbornej praxe je hrubá mzda 2.370,- €, možnosť ubytovania na ubytovni pre príslušníkov a zamestnancov priamo v ústave ilava, po čase možnosť...

Ilava 09.09.2019
2139 € za mesiac
Výkonný riaditeľ

Výkonný riaditeľ

2000 € za mesiac

náplň práce: manažovanie oddelenia kvality, výroby, logistiky a celého chodu firmy výhody: pridelenie bytu, ilava

Ilava 12.08.2019
2000 € za mesiac
Programátor priemyselných robotov

náplň práce: - zodpovednosť za programovanie priemyselných robotov v automatizovaných výrobných linkách - realizuje uvedenie nových robotov do prevádzky a preveruje ich kalibráciu - podieľa sa na tvorbe a riadení projektovej dokumentácie - vykonáva dozor nad vlastnými alebo externými programátormi - pripomienkuje návrh koncepcie automatizácie, návrh štandardov pre vývoj aplikačného sw ...

Ilava 07.09.2019
2000 € za mesiac
Manažér výroby

Manažér výroby

1500 € za mesiac

náplň práce: 1. sústavné preverovanie, vylepšovanie pracovného procesu a služieb s cieľom min. nákladov na nekvalitnú výrobu a znižovanie rizika v záujme spokojnosti zákazníka. 2. zastupuje záujmy zákazníka v oblasti výroby. 3. rozpracováva plán výroby, zostavuje a rozpisuje operatívne plány výroby v spolupráci s referentom odd. plánovania výroby. 4. kontroluje plnenie výrobných úloh...

Ilava 08.08.2019
1500 € za mesiac
Špecialista nastavovania vstrekovacích strojov

náplň práce: výmena vstrekovacích foriem a príprava výroby na základe komunikácie s materskou spoločnosťou v holandsku, vrátane komunikácie v kórejskom jazyku s kórejskými dodávateľmi. nastavovanie vstrekovania pre nové vstrekovacie stroje dodané z kórey a komunikácia s kórejskými dodávateľmi. kontrola a údržba vstrekovacích strojov. riadenie nastavovania štandardov pre oddelenie...

Ilava 08.08.2019
1500 € za mesiac
Špecialista nastavovania vstrekovacích strojov

náplň práce: výmena vstrekovacích foriem a príprava výroby na základe komunikácie s materskou spoločnosťou v holandsku, vrátane komunikácie v kórejskom jazyku s kórejskými dodávateľmi. nastavovanie vstrekovania pre nové vstrekovacie stroje dodané z kórey a komunikácia s kórejskými dodávateľmi. kontrola a údržba vstrekovacích strojov. riadenie nastavovania štandardov pre oddelenie...

Ilava 12.08.2019
1500 € za mesiac
Vývojový inžinier - HW/SW

Vývojový inžinier - HW/SW

1500 € za mesiac

náplň práce: - návrh, vývoj, programovanie a testovanie elektronických riadiacich systémov ako autoalarmy, imobilizéry a iné produkty z firemného portfólia pre autopríslušenstvo, - spravovanie, udržiavanie a aktualizovanie firmvéru existujúcich produktov, - vývoj elektroniky a riadiaceho firmvéru pre nové produkty, - oživovanie a testovanie prototypov, - správa a vývoj keetec aplikácie pre...

Ilava 05.08.2019
1500 € za mesiac
Vedúci výroby

Vedúci výroby

1500 € za mesiac

výhody: po ukončení skúšobnej doby prehodnotenie mzdy. možnosť benefitov na základe pracovných výsledkov., ilava

Ilava 06.09.2019
1500 € za mesiac
Farmaceut - Lekáreň na Námestí

náplň práce: - zodpovedať za odbornú úroveň poskytovania lekárenskej starostlivosti - zodpovednosť za plnenie plánu predaja - pracovať s informačným systémom o liekoch a zdravotníckych pomôckach - zabezpečovať prehľady o nových liekoch a o týchto informovať odborných zamestnancov lekárne - riadiť a koordinovať zabezpečovanie liekov a zdravotníckych pomôcok a ostatného sortimentu lekárne ...

Ilava 11.08.2019
1350 € za mesiac
Pedagóg

Pedagóg

1305,50 € za mesiac

náplň práce: samostatné odborné špecializované činnosti pri zaobchádzaní s odsúdenými, realizácia práv a povinností odsúdených zverených do starostlivosti, spracovanie, realizácia a vyhodnocovanie programov zaobchádzania vo zverenej skupine odsúdených. výkon štátnej služby príslušníka zboru väzenskej a justičnej stráže - služobný pomer podľa zákona č. 73/1998 z. z. o štátnej službe v...

Ilava 15.07.2019
1305,50 € za mesiac
CNC horizontár (SIEMENS, MEFFI, Heidenhein)

náplň práce: - obsluha, nastavovanie a údržba všetkých zverených cnc strojov, - nastavovanie riadiaceho systému heidenhain alebo siemens, - využívanie cnc strojov pre kusovú a sériovú výrobu v súlade s technologickými postupmi na presné súradnicové vyvŕtavanie, vŕtanie a frézovanie stredne veľkých doskových a skriňových obrobkov z liatiny, ocele a podobne., ilava

Ilava 12.08.2019
1300 € za mesiac
Technológ

Technológ

1300 € za mesiac

náplň práce: • príprava a vystavovanie technologických postupov pre oddelenie tepelné spracovanie kovov • navrhovanie a zavádzanie technológií v súlade s technologickými zariadeniami • sledovanie parametrov výrobného procesu • plánovanie kapacít pre spracovanie materiálu • komunikovanie so zákazníkom ohľadom spracovania, termínov a cenovej ponuky výhody: - mesačná mzda kandidát s praxou...

Ilava 22.07.2019
1300 € za mesiac
Manažér kvality

Manažér kvality

1230 € za mesiac

náplň práce: -riešenie interných reklamácií a požiadaviek, -udržovanie stávajúcich kontrolných plánov, revízia na základe zmien, - vedenie jednotlivých kontrol podľa plánu, - kontrola kvality a reportovanie, - účasť na vývoji a nábehu nových produktov, - spracovávanie a aktualizácia kontrolných postupov pre jednotlivé pracoviská, - navrhovanie nápravných opatrení pre interné zákaznícke...

Ilava 27.08.2019
1230 € za mesiac
Softvérový inžinier pre vývoj

náplň práce: - nevyhnutná znalosť a skúsenosti s programovaním vo vyšších programovacích jazykoch: c/c++, java, python - nevyhnutná znalosť os linux, vítame skúsenosti s programovaním jednodoskových počítačov, napr. raspberry pi. - potešia skúsenosti s programovaním jednočípových mikrokontrolérov, napr. atmel avr, alebo microchip pic, prípadne arm - predpokladom úspešného uchádzača je...

Ilava 26.07.2019
1200 € za mesiac
Pracovník technickej prípravy výroby

náplň práce: tvorba a správa konštrukčnej a technologickej dokumentácie kumulovaná funkcia pri technickej a technologickej príprave výroby., ilava

Ilava 01.09.2019
1100 € za mesiac
CENOVÝ REFERENT

CENOVÝ REFERENT

1100 € za mesiac

náplň práce: spracovanie kalkulačných podkladov. spracovanie výkazov výmer podľa projektovej dokumentácie. výber a komunikácia so subdodávateľmi. vyhotovenie objednávok a zmlúv. spracovanie harmonogramov stavieb. kontrola rozpočtov na stavbách. kontrola priebehu stavieb. výhody: k základnej zložke mzdy je zamestnancovi poskytnutá tzv. variabilná zložka mzdy v rozpätí od 0,00 do...

Ilava 15.08.2019
1100 € za mesiac
Projektant pre oblasť robotiky

Projektant pre oblasť robotiky

1100 € za mesiac

náplň práce: - zodpovednosť za technickú úroveň projektovaných zariadení v oblasti robotiky, - spolupráca s obchodným oddelením po technickej stránke, koncepcia návrhu, účasť na technických rokovaniach so zákazníkom, - spracovanie technickej časti ponúk, podkladov pre kalkuláciu nákladov, harmonogramov projekčných prác, zadaní pre spracovanie elektrozariadení, konštrukciu strojov, zadaní pre...

Ilava 21.08.2019
1100 € za mesiac
Riadiaci pracovník, manažér

Riadiaci pracovník, manažér

1000 € za mesiac

náplň práce: - podpora plant manažéra pre rozhodovacích procesoch, - podpora senior manažmentu pri aplikácii úsporných riešení, - detailná analýza údajov vyplývajúcich z výrobného procesu, - analýza stavu technického a strojového vybavenia výhody: - firemné podujatia, - darčekové poukážky, - interné a externé školenia, ilava

Ilava 18.06.2019
1000 € za mesiac
1 - 20 z 289
1 - 20 z 289