1 - 20 z 192
Zoradit podľa:
Managing Director / Výkonný riaditeľ

náplň práce: • responsibility for economy, management and action on behalf of the company • responsibility for performance and achievement of defined financial plan • controlling compliance of processes within the company • setting up short-term and long-term strategies of the company • suggesting and approving new profit opportunities • representing the company in important business discussions and...

Ilava 16.01.2020
9000 € za mesiac
Manažér kvality

Manažér kvality

2820 € za mesiac

náplň práce: 1. riadi proces budovania, udržiavania a rozvoja systému kvality podľa iso ts 16949, iso 14 001 a podľa štandardov definovaných zákazníkom 2. zodpovednosť za zavádzanie nových projektov, ich riadenie a koordinácia 3. stanovuje a optimalizuje procesy manažmentu kvality v celej organizácii 4. podieľa sa na tvorbe interných smerníc týkajúcich sa systému riadenia kvality, koordinuje...

Ilava 09.01.2020
2820 € za mesiac
Finančný vedúci

Finančný vedúci

2820 € za mesiac

náplň práce: 1. riadenie, koordinovanie, motivovanie a hodnotenie podriadených pracovníkov, 2. zabezpečovanie strategického finančného plánovania, 3. pripravovanie a spracovávanie účtovných podkladov a finančných výkazov spoločnosti na mesačnej a ročnej báze, 4. analyzovanie finančnej situácie spoločnosti, 5. plánovanie, riadenie a sledovanie cash flow, 6. komunikovanie s finančnými...

Ilava 14.02.2020
2820 € za mesiac
Lekár záchrannej zdravotnej služby

výhody: + pohyblivá zložka mzdy + služobný byt v trenčíne, ilava

Ilava 21.01.2020
2500 € za mesiac
Vedúci údržby

Vedúci údržby

2055 € za mesiac

náplň práce: - údržba a kompletná starostlivosť v zariadeniach prevádzky (vo výrobe i v ostatných priestoroch spoločnosti) a vykonáva operatívne riešenia vzniknutých technických záležitostí, vypracovávanie preventívnych plánov výrobných zariadení a nástrojov. - správa a údržba hnuteľného majetku spoločnosti, inventarizácia - návrh a zabezpečenie vybavenia priestorov spoločnosti ...

Ilava 14.02.2020
2055 € za mesiac
Manažér výroby

Manažér výroby

2000 € za mesiac

náplň práce: - úzka spolupráca na strategickom riadení spoločnosti. - stanovenie výrobných plánov a výrobnej politiky v súlade so stratégiou spoločnosti. - riadenie a organizácia výroby, zabezpečenie bezproblémového chodu výroby. - plánovanie výrobných kapacít a zdrojov z hľadiska plnenia termínov zákaziek. - kontrola a hodnotenie výrobných a finančných plánov pri dodržiavaní kvality a...

Ilava 30.01.2020
2000 € za mesiac
Vedúci oddelenia konštrucie lisovacieho náradia

náplň práce: - vedenie konštrukčného tímu - riešenie konštrukčných problémov - navrhovanie konštrukčných riešení - sledovanie harmonogramu projektov výhody: - tvorivá práca v spoločnosti porsche - získavanie zaujímavých odborných skúseností - kariérny rast - motivujúce finančné ohodnotenie v závislosti od pracovných skúsenosti. - výška mzdy závisí od odpracovaných rokov v danom...

Ilava 10.02.2020
1800 € za mesiac
Konštruktér-strojár

Konštruktér-strojár

1700 € za mesiac

náplň práce: navrhovanie, posudzovanie a hodnotenie technických zmien a úprav pre zlepšenie chodu výrobných zariadení, konštrukčné riešenie v zmysle technického zadania. spracovanie kompletnej technickej dokumentácie 3d/2d, zodpovednosť za jej analýzy, úpravy, aktualizáciu a správnosť. úzka spolupráca s výrobou, plánovanie a realizácia potrebných zmien na základe požiadaviek oddelenia kontroly...

Ilava 13.01.2020
1700 € za mesiac
Marketing and MPnL Manager

Marketing and MPnL Manager

1500 € za mesiac

náplň práce: - zabezpečovanie externých komunikačných aktivít v spolupráci s inými oddeleniami. - zodpovedanie za predaj a prezentovanie produktov, prípadne služieb spoločnosti. - organizovanie a vedenie obchodných rokovaní. - oslovovanie potenciálnych klientov s obchodnou ponukou, nadväzovanie nových obchodných kontaktov. - zodpovedanie za plnenie stanovených obchodných plánov a cieľov., ilava

Ilava 02.12.2019
1500 € za mesiac
Projektový manažér s nemeckým jazykom

náplň práce: - samostatné vedenie projektu - úzka spolupráca s vedúcimi pracovníkmi pre oblasť konštrukcie a simulácie - plánovanie, realizácia, riadenie a kontrola projektu od začiatku projektu až po prebratie projektu zákazníkom - optimalizácia cad procesov - zabezpečovanie plnenia cieľov projektu a dodržiavania štandardov - vytváranie kalkulácií nákladov, sledovanie a kontrola nákladov...

Ilava 17.01.2020
1500 € za mesiac
Riadiaci pracovník, manažér

Riadiaci pracovník, manažér

1500 € za mesiac

náplň práce: - podpora plant manažéra pre rozhodovacích procesoch, - podpora senior manažmentu pri aplikácii úsporných riešení, - detailná analýza údajov vyplývajúcich z výrobného procesu, - analýza stavu technického a strojového vybavenia výhody: - firemné podujatia, - darčekové poukážky, - interné a externé školenia, ilava

Ilava 04.12.2019
1500 € za mesiac
Stavebný pracovník

Stavebný pracovník

1500 € za mesiac

náplň práce: všestranne šikovný stavebný pracovník, murár, obkladač, montážnik, inštalatér, pomocník, atď. práce v regióne ilava - trenčín. aj partie, aj na žl. aj brigádne, aj pre študentov. ubytovanie neposkytujeme. výhody: flexibilné platobné ohodnotenie, kde plne zodpovedá zamestnanec za výšku jeho platu. stabilné a periodické vyplácanie. viac o platobných možnostiach po ďalšom kontakte.

Ilava 02.01.2020
1500 € za mesiac
Špecialista nastavovania vstrekovacích strojov

náplň práce: výmena vstrekovacích foriem a príprava výroby na základe komunikácie s materskou spoločnosťou v holandsku, vrátane komunikácie v kórejskom jazyku s kórejskými dodávateľmi. nastavovanie vstrekovania pre nové vstrekovacie stroje dodané z kórey a komunikácia s kórejskými dodávateľmi. kontrola a údržba vstrekovacích strojov. riadenie nastavovania štandardov pre oddelenie...

Ilava 22.01.2020
1500 € za mesiac
Špecialista nastavovania vstrekovacích strojov

náplň práce: výmena vstrekovacích foriem a príprava výroby na základe komunikácie s materskou spoločnosťou v holandsku, vrátane komunikácie v kórejskom jazyku s kórejskými dodávateľmi. nastavovanie vstrekovania pre nové vstrekovacie stroje dodané z kórey a komunikácia s kórejskými dodávateľmi. kontrola a údržba vstrekovacích strojov. riadenie nastavovania štandardov pre oddelenie...

Ilava 22.01.2020
1500 € za mesiac
Produktový manažér

Produktový manažér

1337 € za mesiac

náplň práce: - komunikácia so zákazníkom, špecifikácie dopytu, zistenie požiadaviek, - aktívne vyhľadávanie nových zákazníkov - internetová komunikácia, telefonáty, - starostlivosť o existujúcich zákazníkov, - udržiavanie prehľadu o konkurencii a trhu, - jednania s partnermi a dodávateľmi, - reporting a účasť na vzdelávaní, - spolupráca pri tvorbe a kalkulácii cien, - fakturácia...

Ilava 18.12.2019
1337 € za mesiac
CNC horizontár (SIEMENS, MEFFI, Heidenhein)

náplň práce: - obsluha, nastavovanie a údržba všetkých zverených cnc strojov, - nastavovanie riadiaceho systému heidenhain alebo siemens, - využívanie cnc strojov pre kusovú a sériovú výrobu v súlade s technologickými postupmi na presné súradnicové vyvŕtavanie, vŕtanie a frézovanie stredne veľkých doskových a skriňových obrobkov z liatiny, ocele a podobne., ilava

Ilava 04.02.2020
1300 € za mesiac
Manažér informačnej bezpečnosti - Príslušník ZVJS

náplň práce: • samostatné činnosti v oblasti informačno-komunikačných technológií (služobný pomer v zmysle zákona č. 73/1998 z.z., práca v kancelárii, 8 hodinové zmeny), • manažovanie systému riadenia informačnej bezpečnosti v ústave, • zabezpečovanie správy a prevádzky serverov, • správa intranetu a web aplikácií. výhody: - platová trieda: 5 (od 1183,50 € - brutto, výška platu...

Ilava 27.01.2020
1183,50 € za mesiac
Majster zvarovne

Majster zvarovne

1150 € za mesiac

ilava

Ilava 18.02.2020
1150 € za mesiac
Predajca - nákupca

Predajca - nákupca

1100 € za mesiac

náplň práce: objednávanie, skladovanie a vyskladňovanie materiálu., ilava

Ilava 03.02.2020
1100 € za mesiac
Projektant pre oblasť robotiky

Projektant pre oblasť robotiky

1100 € za mesiac

náplň práce: - zodpovednosť za technickú úroveň projektovaných zariadení v oblasti robotiky, - spolupráca s obchodným oddelením po technickej stránke, koncepcia návrhu, účasť na technických rokovaniach so zákazníkom, - spracovanie technickej časti ponúk, podkladov pre kalkuláciu nákladov, harmonogramov projekčných prác, zadaní pre spracovanie elektrozariadení, konštrukciu strojov, zadaní pre...

Ilava 14.02.2020
1100 € za mesiac
1 - 20 z 192
1 - 20 z 192