1 - 20 z 425
Zoradit podľa:
Projektový manažér implementačnej jednotky horná Nitra

náplň práce: náplň práce, právomoci a zodpovednosti plní úlohy oddelenia stratégie regionálneho rozvoja a implementácie projektov a spolupodieľa sa na: 1. rozpracovaní navrhovaných zámerov vyplývajúcich zo špecifických priorít rozvoja na úrovni sr do konkrétnych opatrení a projektov prostredníctvom poradenskej a konzultačnej činnosti pre budúcich žiadateľov a realizátorov projektov v zmysle...

Prievidza 22.02.2020
1200 € za mesiac
Operátor výroby

Operátor výroby

633 € za mesiac

náplň práce: pracuje sa vo výrobe polyuretánových a hliníkových dielov pre automobily. jednoduchá práca v stoji pri lisovacích zariadeniach. odoberanie lisovaných dielov a ich následná kontrola. práca vhodná pre ženy aj mužov. priemerná mzda po 3 mesiacoch je 980 brutto/mesiac. výhody: - príplatky nad rámec zákonníka práce - výplatný termín vždy k 15. v mesiaci. - obedy v hodnote 0,90 euro...

Prievidza 21.02.2020
633 € za mesiac
Predavač kebabu

Predavač kebabu

3 € za hodinu

prievidza

Prievidza 22.02.2020
3 € za hodinu
Hlavný manažér implementačnej jednotky horná Nitra

náplň práce: náplň práce, právomoci a zodpovednosti plní úlohy oddelenia stratégie regionálneho rozvoja a implementácie projektov a spolupodieľa sa na: 1. riadení a koordinácii činnosti implementačnej jednotky horná nitra; 2. rozpracovaní navrhovaných zámerov vyplývajúcich zo špecifických priorít rozvoja na úrovni sr do konkrétnych opatrení a projektov prostredníctvom poradenskej a...

Prievidza 21.02.2020
1400 € za mesiac
Vodič kamiónu MKD

Vodič kamiónu MKD

695 € za mesiac

náplň práce: medzinárodná nákladná cestná doprava., prievidza

Prievidza 22.02.2020
695 € za mesiac
Vrátnička

Vrátnička

343,25 € za mesiac

náplň práce: odomkýnanie a zamkýnanie budovy, evidencia návštev.... výhody: plat podľa stupnice platových taríf, do 4 rokov praxe 290 eur, nad 4 roky praxe 343,25 eur. pracovné miesto je vhodné pre občana so zps. pracovný pomer je na dobu určitú do 30.6.2020. žiadosti spolu so súhlasom so spracovaním osobných údajov je potrebné zasielať na mailovú adresu: skolabojnice@azet.sk, prievidza

Prievidza 21.02.2020
343,25 € za mesiac
Lekár záchrannej zdravotnej služby

náplň práce: výkon činností lekára záchrannej zdravotnej služby, čo je poskytovanie neodkladnej zdravotnej starostlivosti., prievidza

Prievidza 21.02.2020
1500 € za mesiac
Predajca - pokladník Prievidza

náplň práce: - zúčtovanie jednotlivých nákupov zákazníkov na registračnej pokladnici, - preberanie peňažnej hotovosti od zákazníkov, - realizácia bezhotovostných platieb od zákazníkov, - denná uzávierka a denná kontrola pokladní-jednotlivých operácií a zostatku hotovosti, - mesačná uzávierka, - poskytovanie informácií zákazníkom o splátkovom predaji, o predaji na faktúru cez šfrnb, ...

Prievidza 21.02.2020
696 € za mesiac
Kuchár v ázijskom fastfoode Panda N. Hung Prievidza

náplň práce: praca v azijskom / vietnamskom fastfoode panda n.hung, prievidza

Prievidza 21.02.2020
520 € za mesiac
Odborný referent - špecialista

náplň práce: koordinovanie a vykonávanie technických kontrol a skúšok na zložitých kontrolných meracích zariadeniach, diagnostických zariadeniach a skúšobných stendoch, kontrola dodržiavania zložitých a špeciálnych techník a technológií na úsekoch výroby, montáže a skúšok. komplexné vykonávanie skúšok a odberov výbušnín, výbušných predmetov, munície a jednotlivých muničných...

Prievidza 21.02.2020
850 € za mesiac
Manikér/-ka Prievidza

Manikér/-ka Prievidza

520 € za mesiac

náplň práce: práca v nechtovom štúdiu., prievidza

Prievidza 21.02.2020
520 € za mesiac
Pomocný kuchár

Pomocný kuchár

1000 € za mesiac

náplň práce: príprava jedál v reštauračnej prevádzke salaš vígľaš bojnice., prievidza

Prievidza 22.02.2020
1000 € za mesiac
Upratovačka a správca telocvične

náplň práce: upratovanie a správca telocvične, prievidza

Prievidza 22.02.2020
580 € za mesiac
Tútor

Tútor

1150 € za mesiac

náplň práce: plní úlohy oddelenia stratégie regionálneho rozvoja a implementácie projektov a spolupodieľa sa na: 1. motivácia a aktivácia zamestnancov hbp, a.s. zapojených do projektu smerujúca k získaniu nového zamestnania 2. skupinové aktivity smerujúce k rozvoju sociálnych kompetencií, sebavedomia, prezentovania sa pri hľadaní nového zamestnania, atď 3. metodická pomoc pri výbere profesie a...

Prievidza 22.02.2020
1150 € za mesiac
Upratovačka

Upratovačka

607,55 € za mesiac

náplň práce: upratovacie práce. výhody: plat v hrubom je stanovený podľa základnej stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, a to nasledovne: do 4 rokov praxe 513,30 eur, nad 4 roky praxe 607,55 eur. úväzok 88,5 %. žiadosť o prijatie do pracovného pomeru spolu so štruktúrovaným životopisom a súhlasom so spracovaním osobných údajov môžete zaslať mailom na...

Prievidza 21.02.2020
607,55 € za mesiac
Asistent projektového manažéra

náplň práce: náplň práce, právomoci a zodpovednosti plní úlohy oddelenia stratégie regionálneho rozvoja a implementácie projektov a spolupodieľa sa na: 1. príprave a implementácii projektu podpora zamestnateľnosti na hornej nitre; 2. dohľad nad implementáciou príslušných aktivít; 3. manažment činnosti tútorov, výkazníctvo voči projektu; 4. spolupráci s vecne príslušnými odbormi a inými...

Prievidza 21.02.2020
1200 € za mesiac
Brigádnik vo výrobe nábytku - Daffer, Prievidza

náplň práce: - pomocné práce pri výrobe nábytku - výpomoc v sklade, prievidza

Prievidza 21.02.2020
3,33 € za hodinu
Kvetinárka

Kvetinárka

4 € za hodinu

prievidza

Prievidza 20.02.2020
4 € za hodinu
Čašník

Čašník

580 € za mesiac

prievidza

Prievidza 20.02.2020
580 € za mesiac
Vedúci/a prevádzky

Vedúci/a prevádzky

1100 € za mesiac

náplň práce: zodpovednosť za chod závodnej kantíny, prievidza

Prievidza 21.02.2020
1100 € za mesiac
1 - 20 z 425
1 - 20 z 425