1 - 20 z 330
Zoradit podľa:
Pomocný pracovník

Pomocný pracovník

od 11,75 € za hodinu

náplň práce: pomocné práce na stavbách podľa zákaziek zamestnávateľa výhody: firma v rámci benefitu svojim zamestnancom zabezpečuje a hradí životné poistenie. firma v rámci benefitu svojim zamestnancom zabezpečuje a hradí životné poistenie., prievidza

Prievidza 24.06.2018
od 11,75 € za hodinu
Hrobár, pracovník na cintoríne

Hrobár, pracovník na cintoríne

od 1000 € za mesiac

náplň práce: hrobár - cintorínske a pohrebné služby (výkop jám, údržba cintorínov bojnice - blízke okolie, handlová - blízke okolie), prevozy zosnulých, prievidza

Prievidza 23.06.2018
od 1000 € za mesiac
Sústružník (s ubytovaním)

Sústružník (s ubytovaním)

od 5 € za hodinu

náplň práce: - výroba a opracovávanie dielcov na sústruhu sv 18 na základe výkresovej dokumentácie - miesto výkonu práce: okres prievidza výhody: - zamestnávateľ poskytuje ku mzde aj 20 percentné prémie - zamestnávateľ poskytuje ubytovanie a aj príspevok na dopravu uvedená mzda predstavuje minimum, ktoré bude úspešnému kandidátovi ponúknuté. kvalifikačné predpoklady vybraného kandidáta...

Prievidza 22.06.2018
od 5 € za hodinu
Karuselár (s ubytovaním)

Karuselár (s ubytovaním)

od 6 € za hodinu

náplň práce: - upnutie, obrábanie a meranie zvarencov na obrábacom stroji karusel sk 12 podľa výkresovej dokumentácie - miesto výkonu práce : okres prievidza výhody: - zamestnávateľ ku mzde vypláca aj 20 percentné prémie - zamestnávateľ poskytuje ubytovanie a aj príspevok na dopravu

Prievidza 22.06.2018
od 6 € za hodinu
Opatrovateľ

Opatrovateľ

od 480 € za mesiac

náplň práce: práca opatrovateľa - poskytovanie sociálnej služby podľa zákona o sociálnych službách, prievidza

Prievidza 22.06.2018
od 480 € za mesiac
Pracovník SBS - Dolné Vestenice

Pracovník SBS - Dolné Vestenice

od 600 € za mesiac

náplň práce: výkon strážnej služby podľa interných smerníc. výhody: - obedy v hodnote 0,80 € - príplatky za nadčasy, prievidza

Prievidza 22.06.2018
od 600 € za mesiac
asistent obchodného oddelenia

allianz - slovenská poisťovňa je medzinárodná spoločnosť pôsobiaca na finančnom trhu, má 125 ročnou históriu a patrí do top 30 najväčších svetových spoločností. pôsobí v 70 krajinách sveta a poskytuje svoje služby 85 miliónom klientom. na slovensku zabezpečuje svoje služby 1,8 mil. klientom pre klientské centrum v prievidzu plánuje obsadiť pozíciu klientského pracovníka. náplň...

Prievidza 21.06.2018
1
Skladník - vodič VZV

Skladník - vodič VZV

od 3 € za hodinu

náplň práce: - obsluha a riadenie vysokozdvižného vozíka - manipulácia s materiálom a výrobkami v areáli spoločnosti - starostlivosť o pridelené pracovné prostriedky a techniku výhody: - mesačné prémie do výšky 20 % - stravovanie v závodnej jedálni - dobré pracovné podmienky - školenia a podpora spoločnosti - perspektíva dlhodobého zamestnania v stabilnej výrobnej spoločnosti, prievidza

Prievidza 21.06.2018
od 3 € za hodinu
Stomatológ - zubný lekár

Stomatológ - zubný lekár

od 2000 € za mesiac

náplň práce: poskytovanie zubnej starostlivosti v oblasti stomatológia, prievidza

Prievidza 21.06.2018
od 2000 € za mesiac
Chyžná

Chyžná

od 3 € za hodinu

náplň práce: chyžná, upratovanie izieb a spoločenských priestorov v penzióne, prievidza

Prievidza 21.06.2018
od 3 € za hodinu
Opatrovateľ/ka

Opatrovateľ/ka

od 505 € za mesiac

náplň práce: opatrovateľská a ošetrovateľská starostlivosť starých, chorých, nevládnych a zdravotne postihnutých v sociálnom zariadení. výhody: pohyblivá zložka k mzde 40,00 eur/mesiac. ubytovanie a obedy zdarma., prievidza

Prievidza 21.06.2018
od 505 € za mesiac
Zdravotná sestra

Zdravotná sestra

od 650 € za mesiac

náplň práce: poskytovanie zdravotnej starostlivosti v zariadení sociálnych služieb. práca pri lôžku pacienta, ošetrovateľská starostlivosť, aplikácia liečiv a injekcií, vedenie ošetrovateľskej dokumentácie. výhody: výška mzdy sa navyšuje podľa odrobených rokov praxe. mesačne pohyblivá zložka 40,00 eur. obed zdarma, prievidza

Prievidza 21.06.2018
od 650 € za mesiac
Špecialista podnikovej stratégie, plánovania a investovania

náplň práce: monitorovanie trhu medzinárodnej vodnej dopravy, spracovanie a analýza s následným vypracovaním investičných projektov pre oblasť prevádzky tankových lodí vo vnutrozemskej vodnej doprave v ruskoma a anglickom jazyku, projekčná a finančná analýza činností spoločnosti s cielľom zlepšenia a ekonomickej aktivity, samostatné zastrešovanie obchodných prípadov. výhody: mobilný telefón, počítač, prievidza

Prievidza 21.06.2018
od 500 € mesačne
Ekonómka - účtovníčka

Ekonómka - účtovníčka

od 642,50 € za mesiac

náplň práce: komplexné zabezpečovanie účtovníckej agendy (účtovanie rozpočtovej organizácie podľa zákona o účtovníctve č. 431/2002 z. z.) v sústave podvojného účtovníctva, podľa rozpočtových pravidiel verejnej správy, práca v softvéri ives – winibeu... - špecializovaná práca na úseku rozpočtovania (tvorba rozpočtu, čerpanie a úpravy rozpočtu, dodržiavanie rozpočtových pravidiel a...

Prievidza 21.06.2018
od 642,50 € za mesiac
Opatrovateľ/ka

Opatrovateľ/ka

od 600 € za mesiac

náplň práce: starostlivosť o staršie osoby v pobytových zariadeniach., prievidza

Prievidza 21.06.2018
od 600 € za mesiac
Lisovač  papiera a fólie

Lisovač papiera a fólie

od 670 € za mesiac

náplň práce: na lisovacej technike podľa technologických postupov vykonáva zalisovanie papiera a fólie. zodpovedá za kvalitu lisovaného papiera a fólie podľa noriem spoločnosti. vykonáva obsluhu motorového vozíka pri manipulácií so surovinami. výhody: k základnej zložke mzdy patrí osobné ohodnotenie a prémiová zložka mzdy. možnosť zvyšovania kvalifikácie., prievidza

Prievidza 21.06.2018
od 670 € za mesiac
VODIČ - ROZVOZÁR

VODIČ - ROZVOZÁR

od 769 € za mesiac

náplň práce: rozvoz piva - sudového, fľaškového, alkoholu, sudového a fľaškového nealka a ostatného sortimentu pre bary, pohostinstvá, reštaurácie. pre okres prievidza.

Prievidza 21.06.2018
od 769 € za mesiac
Predavačka

Predavačka

od 576 € za mesiac

náplň práce: predaj tovaru, obsluha zákazníkov, preberanie tovaru, práca s pokladňou, obsluha nárezového stroja na salámy., prievidza

Prievidza 20.06.2018
od 576 € za mesiac
Strojár

Strojár

od 1023 € za mesiac

náplň práce: - nastavovanie, čistenie a zoraďovanie nástrojov pre cnc stroje - meranie nástrojov na meracom stroji zoller, prievidza

Prievidza 19.06.2018
od 1023 € za mesiac
Zootechnik/zootechnička

Zootechnik/zootechnička

od 672 € za mesiac

náplň práce: zabezpečenie plynulej prevádzky na farme, sledovanie zdravotného stavu a úžitkovosti zvierat, vedenie evidencie. riadenie a kontrolovanie činnosti a odmeňovanie podriadených zamestnancov. výhody: k základnej zložke mzdy vyplácané osobné ohodnotenie., prievidza

Prievidza 19.06.2018
od 672 € za mesiac
1 - 20 z 330
1 - 20 z 330