1 - 20 z 388
Zoradit podľa:
Softvérový inžinier

Softvérový inžinier

1800 € za mesiac

náplň práce: programovanie riadiaceho softvéru (plc, hmi) pre farmaceutické výrobné zariadenia v súlade so štandardami správnej výrobnej praxe vývoj a validácia nových softvérových modulov implementácia požiadaviek industry 4.0 práca v medzinárodnom tíme počas celého životného cyklu zariadenia od konštrukcie, cez vývoj, výrobu, uvádzanie do prevádzky až po kvalifikáciu, trenčín

Trenčín 10.06.2019
1800 € za mesiac
MANAŽÉR - SPP, a.s. - TRENČÍN

náplň práce: obsadzujeme pozíciu manažéra obchodného zastúpenia pre slovenský plynárenský priemysel a.s. v meste trenčín. náplň práce tvorí predaj produktov spp (plyn a elektrina, viď na stránke https://www.spp.sk/sk/). vedenie a organizácia predajnej d2d skupiny obchodných zástupcov spp. - 40% pracovných činností v kancelárii, - 60% pracovných aktivít (zaúčanie nových kolegov, predaj)...

Trenčín 12.07.2019
1700 € za mesiac
Aplikačný programátor

Aplikačný programátor

1600 € za mesiac

náplň práce: • tvorba a customizácia sw aplikácií vo farmaceutickej výrobe(po zaškolení) • inštalácia, testovanie a doladenie aplikácie vo výrobnom závode • spolupráca s medzinárodným tímom (vývoj, dizajn, produktový manažment) počas celého životného cyklu implementovaného projektu • tvorba špecifikácií, technickej a validačnej dokumentácie (po zaškolení) • validácia aplikácie...

Trenčín 10.06.2019
1600 € za mesiac
Statik

Statik

1500 € za mesiac

náplň práce: statické výpočty a ostatné súvisiace činnosti pri výrobe oceľových konštrukcií., trenčín

Trenčín 13.07.2019
1500 € za mesiac
Finančný konzultant - Allianz, Slovenská Poisťovňa

náplň práce: chceš pracovať pre jednotku na trhu v rámci prestížneho startup centra priamo v centre trenčína? máš v sebe obchodnícky drive a rád vidíš ako si za svoj výkon odmenený? ak áno, tak nás kontaktuj na - telefónnom čísle +421 917 368 189 - mailovej adrese - jan.blazej@os.allianzsp.sk náplňou práce finančného konzultanta je: - aktívne vyhľadávanie nových a servis súčasných...

Trenčín 17.07.2019
1500 € za mesiac
Majster, stavbyvedúci

Majster, stavbyvedúci

1500 € za mesiac

trenčín

Trenčín 01.07.2019
1500 € za mesiac
Lekár záchrannej zdravotnej služby

náplň práce: výkon činností lekára záchrannej zdravotnej služby, čo je poskytovanie neodkladnej zdravotnej starostlivosti,, trenčín

Trenčín 19.06.2019
1500 € za mesiac
Lekár záchrannej zdravotnej služby

náplň práce: výkon práce (činností) lekára záchrannej zdravotnej služby, t. j. poskytovanie neodkladnej zdravotnej starostlivosti., trenčín

Trenčín 19.06.2019
1500 € za mesiac
Manažér obchodnej skupiny

Manažér obchodnej skupiny

1500 € za mesiac

náplň práce: vedenie, podpora, motivácia obchodnej skupiny zameraná na výkon, trenčín

Trenčín 02.07.2019
1500 € za mesiac
Area Sales Manager FMCG ( Trenčiansky kraj )

náplň práce: - komplexná starostlivosť o pridelených zákazníkov - zodpovednosť za plnenie obchodných plánov v pridelenom regióne - udržiavanie dobrých obchodných vzťahov so zákazníkmi a starostlivosť o nich - získavanie nových klientov - spolupráca na promo akciách - pravidelný reporting výsledkov výhody: - služobný telefón - auto - notebook - tablet, trenčín

Trenčín 18.07.2019
1400 € za mesiac
Lekár na oddelenie dohľadu nad poskytovaním ZS - Trenčín

náplň práce: výkon dohľadu na diaľku a na mieste pri podnetoch na nesprávne poskytnutie zdravotnej starostlivosti, analýza zdravotnej dokumentácie, komunikácia s poskytovateľom, priamy kontakt so sťažovateľmi, podávanie návrhov na uloženie sankcií. výhody: pružný pracovný čas v 37,5 hod. pracovnom týždni., trenčín

Trenčín 13.06.2019
1400 € za mesiac
Všeobecný lekár s atestáciou alebo bez

náplň práce: hľadáme všeobecného lekára do našej polikliniky v centre mesta, ktorý/á • poskytuje komplexnú lekársku starostlivosť vo všeobecnej ambulancii pre dospelých • spolupracuje s ostatnými lekármi pri diagnostických a terapeutických výkonoch • poskytuje preventívne lekárske prehliadky v súvislosti s výkonom práce, v rámci pracovnej zdravotnej služby • poskytuje neodkladnú...

Trenčín 10.07.2019
1300 € za mesiac
Vedúci útvaru školstva

Vedúci útvaru školstva

1300 € za mesiac

náplň práce: • zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úseku školstva • zabezpečenie odborných, metodicko - konzultačných činností pre vedúcich zamestnancov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta • kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti výchovy a vzdelávania a v oblasti školského stravovania, • výkon kontrolnej...

Trenčín 28.06.2019
1300 € za mesiac
Stavebný rozpočtár, kalkulant

náplň práce: vypracovanie rozpočtov vypracovanie cenových ponúk kontrola rozpočtov a výkazov výmer štúdium zvereného projektu komunikácia so subdodávateľmi komunikácia s investormi splátkovanie realizovaných projektov dopĺňanie databáz spoločností spracovanie harmonogramu prác, trenčín

Trenčín 08.07.2019
1300 € za mesiac
Plánovač výroby

Plánovač výroby

1300 € za mesiac

náplň práce: zostavovanie plánov výrobného procesu, kapacitné plánovanie plánovanie výroby pridelených skupín produktov nastavenie safety stock zásob komunikácia s oddeleniami kvality, nákupu, výroby a logistiky vypracovanie dlhodobého a krátkodobého plánu výroby s optimálnym využitím výrobných zdrojov kontrola plnenia výrobného plánu a riešenie odchýlok riešenie krízových situácií a...

Trenčín 02.07.2019
1300 € za mesiac
Projektant pre zhotovenie dielenskej dokumentácie

náplň práce: vypracovávanie výrobnej dokumentácie na výrobu oceľových konštrukcií v programe tekla structures. spolupráca s externými dodávateľmi projektovej a výrobnej dokumentácie., trenčín

Trenčín 13.07.2019
1200 € za mesiac
Lekár anesteziológ a intenzivista

náplň práce: lekár pre odbor anesteziológia a intenzívna medicína, môže byť aj absolvent. samostatné základné diagnostické a liečebné výkony alebo asistencia pri zložitejších diagnostických a liečebných výkonoch v anesteziológii a inten.medicíne (neatestovaný lekár). celková alebo lokálna anestéza pri operačných zákrokoch vrátanie kanylácie centrálneho venózneho systému a artériového...

Trenčín 13.07.2019
1200 € za mesiac
Inžinier/ ka kvality junior

Inžinier/ ka kvality junior

1200 € za mesiac

náplň práce: • spolupráca s kontaktnými osobami u zákazníka v prípade reklamácií a zákazníckych auditov. • spracovávanie reklamácií vrátane úprav reklamačných správ; príprava akčných plánov, analýz, kontrol efektivity, údržby reklamačnej databázy a prípravy reklamačných vyhodnotení. • príprava a zavádzanie lokálnych kvalitatívnych postupov a pracovných návodov. • vykonávanie...

Trenčín 01.07.2019
1200 € za mesiac
Lekár na kliniku úrazovej chirurgie

náplň práce: lekár pre odbor úrazová chirurgia, môže byť aj absolvent. samostatné základné diagnostické a liečebné výkony alebo asistencia pri zložitejších diagnostických a liečebných výkonoch v úrazovej chirurgii, vrátane asistencie pri operač. zákrokoch (neatestovaný lekár). špecializovaná diagnostická a preventívno-liečebná činnosť vrátane operačných zákrokov a konziliárnej...

Trenčín 13.07.2019
1200 € za mesiac
OBCHODNÝ ZÁSTUPCA SPP, a.s. - Trenčín

náplň práce: obsadzujeme miesta obchodných zástupcov pre slovenský plynárenský priemysel a.s. náplň práce tvorí predaj produktov spp (plyn a elektrina, viď na stránke https://www.spp.sk/sk/ ). obchodný zástupca ide za klientom domov, kde mu poskytne potrebné údaje a následne s ním uzavrie zmluvu. približne 10% práce tvorí administratíva. jedná sa o prácu v teréne. zmluva je na živnosť. o...

Trenčín 16.07.2019
1200 € za mesiac
1 - 20 z 388
1 - 20 z 388