1 - 20 z 1183
Zoradit podľa:
NN poradca - Žilina

náplň práce: hľadáme zodpovedných ľudí do obchodného tímu, ktorí majú chuť pracovať, rozvíjať sa a hľadajú dlhodobú perspektívnu v dobrej spoločnosti. staňte sa expertom na poradenstvo v oblasti dôchodkových produktov a produktov životného poistenia. pracujte pre poisťovňu roka 2016, na ktorú sa klienti môžu spoľahnúť vďaka jej excelentnému poistnému plneniu a pre doplnkovú...

Žilina 21.09.2019
Dohodou
Manažér obchodnej skupiny

Manažér obchodnej skupiny

2000 € za mesiac

náplň práce: vedenie skupiny nových agentúrnych pracovníkov v oblasti poisťovníctva a hypoték, starostlivosť o zverených pracovníkov, ich osobný rozvoj, starostlivosť o novo vzniknuté agentúrne kancelárie, vedenie a koučovanie nových pracovníkov, zaškoľovanie, adaptácia a osobný rozvoj obchodníkov., žilina

Žilina 22.09.2019
2000 € za mesiac
Mentor - Projekt manažér výstavba

náplň práce: mentori vykonávajú dohľad nad výkonom práce osoby z cs, realizujú odborné vedenie, rozvoj vedomostí apracovných zručností, usmerňujú a poskytujú pomoc pri vykonávaní práce, motivujú a hodnotia. činnosti: - priamy dohľad nad realizáciou stavby- koordinácia všetkých činností na stavbe - dokumentácia, kontrakty, dodávatelia - dodržovanie časového a finančného rámce...

Žilina 21.09.2019
728 € za mesiac
Predajca (ZI)

Predajca (ZI)

624 € za mesiac

náplň práce: - predaj tovaru v predajniach, - vykladanie a ukladanie tovaru, - označenie tovaru správnou cenou a názvom, - poskytovanie informácií zákazníkom a komunikácia so zákazníkom, - pomoc pri inventúrach., žilina

Žilina 20.09.2019
624 € za mesiac
Zdravotná sestra

Zdravotná sestra

800 € za mesiac

náplň práce: vedenie tímu opatrovateľského úseku, vedenie zdravotníckej dokumentácie, spolupráca s lekárom, starostlivosť o klientov v sociálnom zariadení výhody: stravné lístky, žilina

Žilina 20.09.2019
800 € za mesiac
Junior účtovník

Junior účtovník

5 € za hodinu

náplň práce: účtovanie došlých faktúr, pokladničné doklady, príprava pre hlavného účtovníka., žilina

Žilina 20.09.2019
5 € za hodinu
Mentor - Stavbyvedúci

Mentor - Stavbyvedúci

728 € za mesiac

náplň práce: mentori vykonávajú dohľad nad výkonom práce osoby z cs, realizujú odborné vedenie, rozvoj vedomostí a pracovných zručností, usmerňujú a poskytujú pomoc pri vykonávaní práce, motivujú a hodnotia. činnosti: - koordinácia, realizácia a technické zabezpečenie stavby - riadenie a spolupráca pri príprave stavby - koordinovanie dodávateľov, subdodávateľov a dodávok...

Žilina 21.09.2019
728 € za mesiac
Pokladník ZI

Pokladník ZI

624 € za mesiac

náplň práce: - zúčtovanie jednotlivých nákupov zákazníkov na registračnej pokladnici, - preberanie peňažnej hotovosti od zákazníkov, - realizácia bezhotovostných platieb od zákazníkov, - denná uzávierka a denná kontrola pokladní-jednotlivých operácií a zostatku hotovosti, - mesačná uzávierka, - poskytovanie informácií zákazníkom o splátkovom predaji, o predaji na faktúru cez šfrnb., žilina

Žilina 21.09.2019
624 € za mesiac
Kontrolór/ka kvality (Teplička nad Váhom)

náplň práce: čaká vás fyzicky nenáročná ale zodpovedná práca. čo budete vykonávať, ak získate túto pozíciu? - pracovať v žiline a okolí - pracovať v automobilovom priemysle - vykonávať vizuálnu kontrolu komponentov do automobilového priemyslu - vykonávať jednoduchú manipuláciu - vykonávať jednoduchý rework - evidovať výsledky svojej činnosti - prácu budete vykonávať na...

Žilina 20.09.2019
6 € za hodinu
Stavbyvedúci

Stavbyvedúci

728 € za mesiac

náplň práce: činnosti: - koordinácia, realizácia a technické zabezpečenie stavby - riadenie a spolupráca pri príprave stavby - koordinovanie dodávateľov, subdodávateľov a dodávok materiálu -riadenie a vedenie realizačného tímu - organizovanie a riadenie stavebných prác na stavenisku a na stavbe, - podrobné vedenie stavebného denníka podľa zákona - realizácia stavebných prác v stanovených...

Žilina 21.09.2019
728 € za mesiac
Vodič MKD

Vodič MKD

650 € mesačne

náplň práce: preprava tovaru v rámci eu výhody: ubytovanie, žilina

Žilina 20.09.2019
650 € mesačne
Tútor

Tútor

364 € za mesiac

náplň práce: - motivácia a aktivizácia osôb z cs - zuoz smerujúca k udržaniu zamestnania - podpora sociálneho začlenenia osôb z cs zuoz - iné aktivity smerujúce k rozvoju sociálnych kompetencií a pracovných návykov osôb z cs- zuoz - terénna práca so zamestnancami žiadateľa za účelom vytvárania inkluzívneho prostredia, žilina

Žilina 21.09.2019
364 € za mesiac
Mentor - Projektant stavieb

Mentor - Projektant stavieb

728 € za mesiac

náplň práce: mentori vykonávajú dohľad nad výkonom práce osoby z cs, realizujú odborné vedenie, rozvoj vedomostí a pracovných zručností, usmerňujú a poskytujú pomoc pri vykonávaní práce, motivujú a hodnotia. činnosti: - príprava technickej dokumentácie a výkresovej dokumentácie podľa zadaných kritérií- rozdeľovanie projekčných úloh - zodpovednosť za autorský dozor pozemných stavieb...

Žilina 21.09.2019
728 € za mesiac
Prípravár stavieb

Prípravár stavieb

728 € za mesiac

náplň práce: - tvorba cenových ponúk a podkladov na vypracovanie rozpočtu, rozpočty stavieb v programe cenkros - kontrola projektovej dokumentácie po obsahovej stránke - oslovovanie subdodávateľov, vyhodnocovanie ponúk po ekonomickej a obsahovej stránke - tvorba a kontrola harmonogramov stavby - zatriediť ľudské zdroje. - príprava podkladov do súťaží na získanie zákaziek z verejného obstarávania, žilina

Žilina 21.09.2019
728 € za mesiac
Čašník

Čašník

530 € za mesiac

žilina

Žilina 21.09.2019
530 € za mesiac
Projektant stavieb

Projektant stavieb

728 € za mesiac

náplň práce: činnosti: - príprava technickej dokumentácie a výkresovej dokumentácie podľa zadaných kritérií- rozdeľovanie projekčných úloh - zodpovednosť za autorský dozor pozemných stavieb - účasť na technických rokovaniach- zodpovednosť za dodržanie stanovených štandardov a firemných postupov - išlo by o projektanta, ktorí zastreší realizačnú fázu projektu, bude vykonávať autorský...

Žilina 21.09.2019
728 € za mesiac
Mentor - Prípravár stavieb

Mentor - Prípravár stavieb

728 € za mesiac

náplň práce: - mentoring - vykonávanie dohľadu nad výkonom práce osoby , realizujú odborné vedenie, rozvoj vedomostí a pracovných zručností, usmerňujú a poskytujú pomoc pri vykonávaní práce, motivujú a hodnotia. - tvorba cenových ponúk a podkladov na vypracovanie rozpočtu, rozpočty stavieb v programe cenkros - kontrola projektovej dokumentácie po obsahovej stránke - oslovovanie...

Žilina 21.09.2019
728 € za mesiac
Tkáčka

Tkáčka

590 € za mesiac

náplň práce: - obsluha tkacích strojov, - výmena cievok útkového materiálu a ich kontrola, - sledovanie odvíjania osnovy a včasné odstraňovanie chýb na osnovných nitiach, ktoré by mohli spôsobiť pretrhnutie priadze, - kontrola tkaného tovaru na lícnej i rubovej strane, - zodpovednosť za včasné hlásenie všetkých chýb, porúch priamemu nadriadenému, - ďalšie činnosti súvisiace s...

Žilina 20.09.2019
590 € za mesiac
Mentor - Office manažér

Mentor - Office manažér

728 € za mesiac

náplň práce: mentori vykonávajú dohľad nad výkonom práce osoby z cs, realizujú odborné vedenie, rozvoj vedomostí a pracovných zručností, usmerňujú a poskytujú pomoc pri vykonávaní práce, motivujú a hodnotia. činnosti: – pracovná pozícia, ktorá prepojí kanceláriu (back-office, účtovníkov, projektantov, manažérov) zo stavbami (prípravár, projekt manažér, stavbyvedúci..). je potrebná...

Žilina 21.09.2019
728 € za mesiac
Projekt manažér výstavba

Projekt manažér výstavba

728 € za mesiac

náplň práce: - priamy dohľad nad realizáciou stavby- koordinácia všetkých činností na stavbe - dokumentácia, kontrakty, dodávatelia - dodržovanie časového a finančného rámce stavieb- denná kontrola záznamov prevedených prác - reporting , fotodokumentácia - následne po odovzdaní podkladov od prípravára, si musí projekt manažér celú stavby naplánovať z viacerých faktorov – cashflow...

Žilina 21.09.2019
728 € za mesiac
1 - 20 z 1183
1 - 20 z 1183