1 - 20 z 951
Zoradit podľa:
Čašník, servírka

výhody: strava zdarma, banská štiavnica

Banská Štiavnica 24.03.2017
Dohodou
Čašník, servírka

náplň práce: čašník, servírka - miesto vytvorené s príspevkom upsvr vhodné pre uoz do 29 rokov - kontakt: 0903862046 - dňa 05.04.2017 o 10.00 hod. sa uskutoční výberové konanie v prevádzke zamestnávateľa šport bar, konopisková 509, nenince termín výberového konania: 5. 4. 2017, veľký krtíš

Veľký Krtíš 24.03.2017
Dohodou
Triedič odpadov

náplň práce: triedič odpadov na určené komodity, evidencia, prípravné práce termín nástupu: dohodu výhody: bonusy za dosiahnuté výsledky, mimofiremné akcie, dve prestávky, banská štiavnica

Banská Štiavnica 24.03.2017
Dohodou
Údržbár

Údržbár

Dohodou

náplň práce: zabezpečovanie prevádzky, schopnosti a vyhovujúceho technického stavu budovy, strojov, nástrojov náradia a technologických postupov. termín nástupu: dohodou pracovné miesto vytvorené s podporou nfp, vhodné pre uoz do 29 rokov veku 6 mesiacov v evidencii výhody: bonusy za dosiahnuté výsledky, mimofiremné akcie, dve prestávky, banská štiavnica

Banská Štiavnica 24.03.2017
Dohodou
murár - betonár

banská štiavnica

Banská Štiavnica 24.03.2017
Dohodou
Strojník stavebného stroja sk. 4,9

náplň práce: vedenie motorového vozidla a obsluha stavebného stroja miesto výkonu b. štiavnica + zákazky mimo b. štiavnice výhody: ubytovanie cesta z miesta sídla firmy a späť zdrama-cesta na pracoviská, banská štiavnica

Banská Štiavnica 24.03.2017
Dohodou
IT správca

IT správca

Dohodou

náplň práce: orientácia v počítačoch a hardware zariadení, starostlivosť o počítače a periferné zariadenia, inštalácia sw a os, správa účtovného softvéru, administrácia lan/wan., banská štiavnica

Banská Štiavnica 24.03.2017
Dohodou
Vodič autobusu

Vodič autobusu

Dohodou

výhody: režijné výhody pre zamestnanca a jeho rod. príslušníkov, banská štiavnica

Banská Štiavnica 24.03.2017
Dohodou
Pomocný pracovník v strojárskej výrobe

Pomocný pracovník v strojárskej výrobe

od 500 do 800 € za mesiac

náplň práce: - pomocné práce v strojárskej výrobe, - delenie materiálu, - odhrotenie výrobkov, - konzervácia a balenie dielcov., banská bystrica

Banská Bystrica 24.03.2017
od 500 do 800 € za mesiac
Univerzálny obrábač kovov - sústružník

Univerzálny obrábač kovov - sústružník

od 600 do 1200 € za mesiac

náplň práce: - samostatná práca, - kvalitné vykonanie pridelenej práce v predpísanom termíne, - zverený inventár, - dodržiavanie bozp, po a iných predpisov, čistoty a poriadku na pracovisku, - dodržiavanie interných smerníc zamestnávateľa, - vykonávanie predpísanej údržby stroja, na ktorom vykonáva prácu, - dôsledné vedenie predpísanej evidencie (dochádzka, pracovné výkony, sprievodka...

Banská Bystrica 24.03.2017
od 600 do 1200 € za mesiac
Zlievárenský robotník-formovač

Zlievárenský robotník-formovač

od 3 do 4 € za hodinu

náplň práce: formovanie do rámov na strojných zariadeniach výhody: poskytovanie kompletných oopp, teplá strava v priestoroch zamestnávateľa, banská štiavnica

Banská Štiavnica 24.03.2017
od 3 do 4 € za hodinu
Vodič nákladného motorového vozidla

Vodič nákladného motorového vozidla

od 800 do 1300 € mesačne

náplň práce: vodič mkd preprava medzi sk a eú, naklády v novej bani, banská štiavnica

Banská Štiavnica 24.03.2017
od 800 do 1300 € mesačne
Kuchár

Kuchár

Dohodou

banská štiavnica

Banská Štiavnica 24.03.2017
Dohodou
Vedúci barman

Vedúci barman

od 405 do 405 € mesačne

náplň práce: vedenie baru + kontrola pracovné miesto vytvorené s príspevkom podľa § 54 np " cesta z kruhu nezamestnanosti", vhodné pre znevýhodnených uoz podľa § 8 ods. 1 písmeno c/ zákona o službách zamestanosti- občan vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej 12 po sebe nasledujúcich mesiacov - dlhodobo evidovaný uoz, banská štiavnica

Banská Štiavnica 24.03.2017
od 405 do 405 € mesačne
Operátor / operátorka CNC strojov

Operátor / operátorka CNC strojov

od 600 do 800 € za mesiac

náplň práce: - cnc sústruženie, frézovanie, - programovanie, - štruktúra programu, - znalosť dôležitých funkcií g, m,s, f, - nastavenie rezných parametrov - výpočty, - výber vhodnej reznej doštičky na daný druh práce. výhody: poskytujeme nasledovné benefity: 1.motivačné odmeny: - za dochádzku + 50€ mesačne, - za smennosť + 60€ mesačne, - za odpracované roky do 500€...

Banská Bystrica 24.03.2017
od 600 do 800 € za mesiac
Údržbár

Údržbár

Dohodou

náplň práce: zimná údržba areálu, záhradné práce, upratovacie práce, remeselné práce, údržbárske - opravárske práce., zvolen

Zvolen 24.03.2017
Dohodou
Pomocný skladník

náplň práce: príjem a výdaj tovaru, vybaľovanie, balenie, polepovanie tovaru. , zvolen

Zvolen 24.03.2017
Dohodou
Vedúci úseku kvality

Vedúci úseku kvality

od 600 do 900 € za mesiac

náplň práce: - plne zodpovedá za činnosť úseku kvality, - riadi, kontroluje a hodnotí činnosť a prácu svojich podriadených, - kontroluje dodržiavanie technologickej disciplíny, - rieši vzniknuté spory, ktoré vzniknú pri uplatňovaní metrologického poriadku v praxi, - v rámci svojich kompetencií alebo prostredníctvom ro rieši zistené porušenia ustanovení metrologického poriadku a zákona o...

Banská Bystrica 24.03.2017
od 600 do 900 € za mesiac
Pracovník OTK,  metrológ

Pracovník OTK, metrológ

od 600 do 800 € za mesiac

náplň práce: - vstupná medzioperačná a výstupná kontrola vyrábaných dielcov, - evidencia kalibrácie meradiel, spolu s požiadavkami na nákup nových a vyraďovanie poškodených meradiel, - riešenie zmätkovosti vo výrobe ako aj reklamácií v rámci svojich kompetencie, - vedenie evidencie a protokolárne odovzdávanie meracích prístrojov v čase svojej neprítomnosti. výhody: poskytujeme nasledovné...

Banská Bystrica 24.03.2017
od 600 do 800 € za mesiac
Predavačka v trafike Zvolen

náplň práce: predaj a príjem tovaru., zvolen

Zvolen 24.03.2017
Dohodou
1 - 20 z 951
1 - 20 z 951