1 - 20 z 1998
Zoradit podľa:
Riaditeľ závodu

Riaditeľ závodu

9000 € mesačne

náplň práce: riaditeľ výrobného závodu vrátane výskumu a vývoja a centrálnych funkcií. náplňou práce je realizovať definovaný výrobný program v rámci rozpočtu a s cieľom udržať ciele s ohľadom na kvalitu, náklady, termíny splatnosti. neustále zvyšovať konkurencieschopnosť závodu optimalizovaním využitia strojov a montážnych liniek, optimalizáciou zásob materiálu a hotových výrobkov...

Zvolen 13.12.2019
9000 € mesačne
Lekár ortopéd

Lekár ortopéd

5000 € za mesiac

náplň práce: ambulantný lekár špecialista., banská bystrica

Banská Bystrica 17.01.2020
5000 € za mesiac
Lekár FBLR

Lekár FBLR

4000 € za mesiac

náplň práce: fblr ambulantný lekár špecialista., banská bystrica

Banská Bystrica 17.01.2020
4000 € za mesiac
Plant manager

Plant manager

3000 € za mesiac

náplň práce: - starostlivosť o chod celej spoločnosti a zabezpečenie jednotlivých funkcií - aktívne identifikovať problémy vo výrobnom procese a ponúkať návrhy riešení - organizácia celého procesu výroby - organizácia a riadenie všetkých oddelení vo výrobe - zodpovednosť za plnenie cieľov výroby – výkony, kvalita - aktívna spolupráca na trvalom zlepšovaní procesov vo výrobe výhody: ...

Banská Bystrica 22.01.2020
3000 € za mesiac
Lekár v odbore otorinolaryngológia

náplň práce: - vykonáva špecializované pracovné činnosti súvisiace s prevenciou, liečbou, rehabilitáciou a posudkovou činnosťou chorôb ucha, dýchacích orgánov, hltana, zmyslových orgánov sluchu a rovnováhy, čuchu a chuti vrátane onkologických ochorení, - podieľa sa na liečbe chorôb dutiny ústnej, pažeráka, tváre a krku, slinných žliaz, štítnej žľazy, maxilofaciálnej oblasti, bázy lebky...

Banská Bystrica 22.01.2020
2400 € za mesiac
Lekár v odbore pediatrická oftalmológia

náplň práce: - vykonáva špecializované pracovné činnosti súvisiace s prevenciou, diagnostikou, liečbou, dispenzarizáciou, posudkovou činnosťou ochorení kompletného zrakového aparátu u detí a dorastu, - samostatná práca na špecializovanej ambulancii, - samostatná práca na operačnej sále. výhody: - základná mzda v závislosti od získaného vzdelania a dĺžky praxe od 2.195,- eur/mesačne v...

Banská Bystrica 22.01.2020
2400 € za mesiac
Lekár

Lekár

2330 € za mesiac

náplň práce: špecializovaná diagnostická a preventívno-liečebná činnosť vrátane konziliárnej činnosti a invazívnych zákrokov na lôžkovom oddelení vykonávaná lekárom po získaní špecializácie v príslušnom odbore., zvolen

Zvolen 17.02.2020
2330 € za mesiac
Fyziater a balneológ

Fyziater a balneológ

2329,90 € za mesiac

náplň práce: fyziater a balneológ vykonáva špecializované pracovné činnosti a v rámci poskytovania zdravotnej starostlivosti využíva prostriedky svojich odborov na prevenciu, diagnostiku, liečbu a výskum porúch zdravia a ich následkov s cieľom maximálnej možnej obnovy a zachovania, respektíve zlepšenia telesných, duševných a sociálnych funkcií a pracovných schopností. výhody: rôzne benefity...

Revúca 03.01.2020
2329,90 € za mesiac
Anesteziológ a intenzivista

Anesteziológ a intenzivista

2329,90 € za mesiac

náplň práce: anestéziológ a intenzivista vykonáva špecializované pracovné činnosti a zaoberá sa poskytovaním anestetickej, resuscitačnej a intenzívnej starostlivosti kriticky chorým, u ktorých hrozí zlyhanie, zlyháva alebo zlyhala funkcia jedného alebo viacerých orgánových systémov vo všetkých vekových skupinách. výhody: rôzne benefity, ktoré vám budú ponúknuté pri osobnom pohovore, revúca

Revúca 03.01.2020
2329,90 € za mesiac
Kardiológ

Kardiológ

2329,90 € za mesiac

náplň práce: kardiológ vykonáva špecializované pracovné činnosti a v rámci zdravotnej starostlivosti sa zaoberá prevenciou, diagnostikou, liečbou, dispenzarizáciou, posudzovaním a výskumom chorôb srdcovo-cievneho systému. výhody: rôzne benefity, ktoré vám budú ponúknuté pri osobnom pohovore, revúca

Revúca 03.01.2020
2329,90 € za mesiac
Gastroenterológ

Gastroenterológ

2329,90 € za mesiac

náplň práce: gastroenterológ vykonáva špecializované pracovné činnosti v prevencii, diagnostike, liečbe, dispenzarizácii chorôb tráviaceho traktu, pečene, žlčového systému a pankreasu. súčasťou zdravotnej starostlivosti je aj rehabilitácia, konziliárna a posudková činnosť, expertíza a výskum uvedených chorôb. výhody: rôzne benefity, ktoré vám budú ponúknuté pri osobnom pohovore, revúca

Revúca 03.01.2020
2329,90 € za mesiac
Lekár so špecializáciou - internista

náplň práce: diagnostická a liečebno-preventívna činnosť v oblasti vnútorného lekárstva., veľký krtíš

Veľký Krtíš 06.02.2020
2329,90 € za mesiac
Internista

Internista

2329,90 € za mesiac

náplň práce: internista vykonáva špecializované pracovné činnosti a v rámci poskytovania zdravotnej starostlivosti sa zaoberá prevenciou, vyhľadávaním, diagnostikou, liečbou, rehabilitáciou, dispenzarizáciou, posudkovou činnosťou a určovaním prognózy vnútorných chorôb. výhody: rôzne benefity, ktoré vám budú ponúknuté pri osobnom pohovore, revúca

Revúca 03.01.2020
2329,90 € za mesiac
Lekár so špecializáciou - pediater

náplň práce: diagnostická a liečebno-preventívna činnosť v odbore pediatria., veľký krtíš

Veľký Krtíš 06.02.2020
2329,90 € za mesiac
Chirurg

Chirurg

2329,90 € za mesiac

náplň práce: chirurg vykonáva špecializované pracovné činnosti v prevencii, diagnostike, v diferenciálnej diagnostike a chirurgickej liečbe v ambulantnej, jednodňovej chirurgii a na lôžkových chirurgických pracoviskách. výhody: rôzne benefity, ktoré vám budú ponúknuté pri osobnom pohovore, revúca

Revúca 03.01.2020
2329,90 € za mesiac
Lekár so špecializáciou - chirurg

Lekár so špecializáciou - chirurg

2329,90 € za mesiac

náplň práce: diagnostická a liečebno-preventívna činnosť v oblasti chirurgie., veľký krtíš

Veľký Krtíš 06.02.2020
2329,90 € za mesiac
Lekár pediater

Lekár pediater

2329,90 € za mesiac

náplň práce: samostatne vykonáva poskytovanie a zabezpečovanie komplexnej zdravotnej starostlivosti v súlade s koncepciou špecializačného odboru pediatria u pacientov na pano. výhody: rôzne benefity, ktoré vám budú ponúknuté pri osobnom pohovore, revúca

Revúca 03.01.2020
2329,90 € za mesiac
Lekár špecialista v odbore rádiológia

náplň práce: rádiológ vykonáva špecializované pracovné činnosti a v liečebno-preventívnej starostlivosti sa zaoberá vyšetrovaním chorobných stavov pomocou zobrazenia röntgenovými lúčmi alebo iným vlnením. zaoberá sa aj rádiologickými metódami spojenými s liečebným výkonom a intervenčnou rádiológiou., banská štiavnica

Banská Štiavnica 31.01.2020
2329,90 € za mesiac
Lekár špecialista v odbore vnútorné lekárstvo- ODCH BŠ

náplň práce: internista vykonáva špecializované pracovné činnosti a v rámci poskytovania zdravotnej starostlivosti sa zaoberá prevenciou, vyhľadávaním, diagnostikou, liečbou, rehabilitáciou, dispenzarizáciou, posudkovou činnosťou a určovaním prognózy vnútorných chorôb., banská štiavnica

Banská Štiavnica 31.01.2020
2329,90 € za mesiac
Lekár špecialista  v odbore urológia

náplň práce: urológ vykonáva špecializované pracovné činnosti a zaoberá sa prevenciou, diagnostikou, liečbou, dispenzarizáciou a výskumom chirurgických ochorení, vrodených malformácií a úrazov obličiek a močového ústrojenstva u mužov a žien a chorobami pohlavných orgánov u mužov., žiar nad hronom

Žiar nad Hronom 31.01.2020
2329,90 € za mesiac
1 - 20 z 1998
1 - 20 z 1998