1 - 20 z 523
Zoradit podľa:
Masérka thajskej masáže

Masérka thajskej masáže

od 600 € za mesiac

náplň práce: vykonávanie thajských masáží., banská bystrica

Banská Bystrica 08.12.2018
od 600 € za mesiac
Servisný technik pohonov

Servisný technik pohonov

od 1300 € za mesiac

náplň práce: zebezpečovanie servis a servisná podpora komunikácia so zákazníkmi aj dodávateľmi podklady k fakturácii realizácia montáže pohonov oživenie a uvádzanie do prevádzky opravy a servisné zásahy zodpovednosť dodržiavanie právnych predpisov dodržiavanie technických predpisov dodržiavanie interných predpisov dodržiavanie zdravotných predpisov dodržiavanie bezpečnostných...

Banská Bystrica 07.12.2018
od 1300 € za mesiac
Sústružník Frézar

Sústružník Frézar

od 1300 € za mesiac

náplň práce: zabezpečovanie zhotovovanie súčiastok na základe výkresovej dokumentácie príprava stroja, upnutie obrobku výber a nastavenie náradia klasický sústruh s digitálnym odmeriavaním klasická fréza s digitálnym odmeriavaním zodpovednosť priebežná kontrola súčiastok a dodržanie požiadaviek výkresu dodržiavanie právnych predpisov dodržiavanie technických predpisov dodržiavanie...

Banská Bystrica 07.12.2018
od 1300 € za mesiac
Mechanik pneuservisu

Mechanik pneuservisu

od 960 € za mesiac

náplň práce: pneuservisné a servisné práce, banská bystrica

Banská Bystrica 07.12.2018
od 960 € za mesiac
Zoraďovač CNC strojov

Zoraďovač CNC strojov

od 576 € za mesiac

náplň práce: - zodpovednosť za zoradenie strojov pred vlastnou výrobou vrátane kontroly a vyplnenia všetkých dokumentov výroby súčiastky ( sprievodka dielca, merací protokol, zoraďovací list ), - zoraďovanie a práca na cnc strojoch a ďalších obrábacích strojoch podľa pokynov nadriadeného, - kontrola stavu práce na zoradených strojoch a vykonávanie prípadných úprav, - overovanie výroby nových...

Banská Bystrica 06.12.2018
od 576 € za mesiac
Pomocný pracovník v strojárskej výrobe

náplň práce: - vykonávanie pomocných prác podľa pokynov nadriadeného – pílenie, odihlovanie, prepočítavanie, uloženie, očistenie, konzervácia, balenie atď., - zodpovednosť za prehľadné a hospodárne uloženie materiálu, nástrojov a pomôcok na pracovisku, - zodpovednosť za včasné ( podľa zadaného termínu ) a kvalitné vykonanie pridelenej práce, - zodpovednosť za dodržiavanie efektivity...

Banská Bystrica 06.12.2018
od 480 € za mesiac
Technológ/programátor

Technológ/programátor

od 672 € za mesiac

náplň práce: - zodpovednosť za technickú prípravu výroby a za vypracovanie technologickej dokumentácie vrátane programov pre opracovanie, - zodpovednosť za overenie výroby nových výrobkov, - zodpovednosť za priebežnú kontrolu výroby výrobkov zavedených do sériovej výroby, - vypracovávanie kalkulácie a podklady pre ponuky zákazníkom, - zodpovednosť za správnosť technologickej dokumentácie a...

Banská Bystrica 06.12.2018
od 672 € za mesiac
Automechanik

Automechanik

od 1000 € za mesiac

náplň práce: oprava cestných. mot. vozidiel, práca s diagnostikou, a iné výhody: odmeny prac. pomôcky, prac. oblečenie a iné benefity, banská bystrica

Banská Bystrica 06.12.2018
od 1000 € za mesiac
Univerzálny obrábač kovov - brusič

náplň práce: - samostatná práca na konvenčných brúskach a ďalších zariadeniach podľa pokynov nadriadeného, - kvalitné vykonanie práce v predpísanom termíne, - dodržiavanie bozp, po a iných predpisov čistoty a poriadku na pracovisku, - dodržiavanie interných smerníc zamestnávateľa, - vykonávanie predpísanej údržby stroja, na ktorom je vykonávaná práca, - dôsledné vedenie predpísanej...

Banská Bystrica 06.12.2018
od 576 € za mesiac
Vodič autobusu - SAD Zvolen, a. s. (Banská Bystrica)

náplň práce: preprava cestujúcich v rámci mhd, prímestskej, diaľkovej dopravy. výhody: • prémie, príplatky (priemerná hrubá mesačná mzda vo výške cca 900 €) • cestovné náhrady (diéty) • práca v stabilnej spoločnosti • pravidelný príjem • vianočný príspevok • mimoriadne odmeny • možnosť získania vodičského oprávnenia skupiny d + kkv bezplatne pri zotrvaní v pracovnom...

Banská Bystrica 06.12.2018
od 3,25 € za hodinu
Univerzálny obrábač kovov - operátor/operátorka CNC strojov

náplň práce: - práca na obrábacích strojoch a ďalších zariadeniach podľa pokynov nadriadeného, - zodpovednosť za prehľadné a hospodárne uloženie materiálu, nástrojov a pomôcok na pracovisku, - zodpovednosť za včasné ( podľa zadaného termínu ) a kvalitné vykonanie pridelenej práce, - znalosť dôležitých funkcií g, m, s, f, - vykonávanie predpísanej údržby stroja, na ktorom je...

Banská Bystrica 06.12.2018
od 576 € za mesiac
Vedúci úseku kvality

Vedúci úseku kvality

od 768 € za mesiac

náplň práce: - zodpovednosť za činnosť úseku kvality, - riadenie, kontrola a hodnotenie činnosti a práce svojich podriadených, - zodpovednosť za činnosť firmy v oblasti kontroly – kontrola, metrológia, menežment kvality, - zodpovednosť za vstupnú, medzioperačnú a výstupnú kontrolu, - zodpovednosť za triedenie a archiváciu dokumentov úseku kvality, - zodpovednosť za majetok ( inventár ) na...

Banská Bystrica 06.12.2018
od 768 € za mesiac
Univerzálny obrábač kovov - sústružník

náplň práce: - samostatná práca na sústruhoch a ďalších zariadeniach podľa pokynov nadriadeného, - kvalitné vykonanie práce v predpísanom termíne, - dodržiavanie bozp, po a iných predpisov čistoty a poriadku na pracovisku, - dodržiavanie interných smerníc zamestnávateľa, - vykonávanie predpísanej údržby stroja, na ktorom je vykonávaná práca, - dôsledné vedenie predpísanej evidencie...

Banská Bystrica 06.12.2018
od 576 € za mesiac
Pracovník OTK, metrológ

Pracovník OTK, metrológ

od 576 € za mesiac

náplň práce: - komplexná zodpovednosť za vstupnú, medzioperačnú a výstupnú kontrolu, - zodpovednosť za triedenie, správne uloženie a archiváciu dokumentov kvality ( v písomnej forme a aj v pc ), - zodpovednosť za vedenie evidencie a protokolárne odovzdanie a prijatie ( vrátenie ) meracích prístrojov a pomôcok výrobným pracovníkom, - zodpovednosť za to, že vydané meradlá spĺňajú...

Banská Bystrica 06.12.2018
od 576 € za mesiac
Kuchár - špecialista na ázijskú kuchyňu

náplň práce: príprava pokrmov a ich predaj negro123@azet.sk výhody: ubytovanie, banská bystrica

Banská Bystrica 05.12.2018
od 576 € mesačne
IT technik v personálnej agentúre

náplň práce: hľadáme it technika do nášho viacčlenného tímu. pracovná pozícia zahŕňa: - starostlivosť o chod it techniky - tlačiarne, skenery, pc, atď. - zabezpečuje systémový dozor nad výpočtovou technikou spoločnosti, konfiguruje systémové prostredie jednotlivých počítačov spoločnosti, - zabezpečuje periodickú profylaktiku informačných systémov spoločnosti a jednotlivých pracovných...

Banská Bystrica 05.12.2018
od 800 € za mesiac
Magistra v lekárni

Magistra v lekárni

od 1500 € za mesiac

náplň práce: vykonáva prípravu liekov na recepty aj do zásoby v zmysle zásad správnej výrobnej praxe, platného liekopisu a noriem. vykonáva výdaj liekov na recept, aj bez receptu s odbornou informáciou pacientovi. zabezpečuje kontrolu kvality liečiv, príjmu liekov a surovín do skladovej evidencie. kontroluje správnosť uloženia a uskladnenia liekov a zdravotníckeho materiálu. pomáha pri spracovaní...

Banská Bystrica 05.12.2018
od 1500 € za mesiac
Predajca Telekom centra

Predajca Telekom centra

od 620 € za mesiac

náplň práce: - predaj služieb a produktov slovak telekom, - plnenie predajných cieľov , - predaj príslušenstva k mobilným telefónom, - administrácia služieb, - poskytovanie informácií, - riešenie požiadaviek zákazníkov. výhody: - zázemie úspešnej spoločnosti, - možnosť vzdelávania a profesijného rastu, - motivujúce hodnotenie - variabilná zložka do 200% základnej mzdy, banská bystrica

Banská Bystrica 06.12.2018
od 620 € za mesiac
servisný technik

servisný technik

od 700 € mesačne

náplň práce: servis dentálnej techniky prodent@prodent.sk, banská bystrica

Banská Bystrica 04.12.2018
od 700 € mesačne
Odborný pracovník záložne v Košiciach

náplň práce: *oceňovanie šperkov a ostatného tovaru, *predaj tovaru, *administratívne práce /uzatváranie záložných zmlúv, evidencia, *príprava tovaru do predaja aj cez internet, *obsluha registračnej pokladne, *práca s hotovosťou výhody: *pracovnú zmluvu na dobu neurčitú, na trvalý pracovný pomer *výkonnostné odmeny a príplatky *výrazné zamestnanecké zľavy *príspevky do ddp *prácu v...

Banská Bystrica 04.12.2018
od 583 € za mesiac
1 - 20 z 523
1 - 20 z 523