1 - 20 z 81
Zoradit podľa:
Technik monitorovacieho kamerového systému

náplň práce: technik monitorovacieho kamerového systému zabezpečuje odborné práce pri novovybudovaných kanalizačných sieťach a opravy existujúcich kanalizačných a vodovodných rozvodov s lokalizovaním porúch pomocou technického zariadenia s následným vydaním správy. výhody: k základnému platu sú mesačne vyplácané prémie vo výške 70%. pri prácach mimo sídla spoločnosti zamestnávateľ...

Banská Štiavnica 16.08.2019
800 € za mesiac
Dojič a ošetrovateľ hovädzieho dobytka - Banská Belá

náplň práce: dojenie a ošetrovanie hovädzieho dobytka, banská štiavnica

Banská Štiavnica 15.08.2019
3 € za hodinu
Murár

Murár

6 € za hodinu

náplň práce: realizuje murárske a omietkárske práce (prípadne iné stavebné remeslá podľa potreby) viac informácií tu: http://www.obnova.eu/info/zamestnanie výhody: - flexibilný pracovný čas - odmeny za zakázky - odmeny za riadenie - vstupný bonus - koncoročné odmeny - iné po dohode, banská štiavnica

Banská Štiavnica 13.08.2019
6 € za hodinu
Čašník / čašníčka

Čašník / čašníčka

500 € za mesiac

náplň práce: obsluha hostí v kaviarni., banská štiavnica

Banská Štiavnica 13.08.2019
500 € za mesiac
Pomocný kuchár/kuchárka

Pomocný kuchár/kuchárka

650 € za mesiac

náplň práce: pomocné práce v kuchyni výhody: finančné bonusy k základnému platu., banská štiavnica

Banská Štiavnica 13.08.2019
650 € za mesiac
Projektový manažér

Projektový manažér

4,18 € za hodinu

náplň práce: - zodpovedá za implementáciu projektu v súlade so schválenou žiadosťou o nfp, resp. zmluvou o poskytnutí nfp, s platným systémom finančného riadenia a systémom riadenia ešif, platnými právnymi predpismi sr a ek, usmerneniami a pokynmi poskytovateľa súvisiacimi s čerpaním fondov eú - zodpovedá za kontrolu a efektívne vynakladanie finančných prostriedkov, napr. plánuje, organizuje...

Banská Štiavnica 13.08.2019
4,18 € za hodinu
Lekár

Lekár

1192,50 € za mesiac

náplň práce: poskytovanie konziliárnej a zdravotnej starostlivosti u hospitalizovaných pacientov. výhody: možnosť zvyšovania kvalifikácie. karty so zľavou max, exi, multisport. firemné akcie: mikuláš, vianočný večierok, športový deň. ponuka letných táborov pre deti zamestnancov., banská štiavnica

Banská Štiavnica 13.08.2019
1192,50 € za mesiac
Finančný manažér

Finančný manažér

4,18 € za hodinu

náplň práce: - zodpovedá za finančné riadenie projektu v súlade s platným systémom finančného riadenia a systémom riadenia ešif, - zodpovedá za spracovanie a včasné predkladanie žiadostí o platbu, vrátenie úplnej podpornej dokumentácie a predkladá dokumentáciu v zmysle monitorovania podľa príručky pre prijímateľa nfp sprostredkovateľského orgánu op ľz pre prioritné osi č. 2,3,4 a usmernení...

Banská Štiavnica 13.08.2019
4,18 € za hodinu
Lekár záchrannej zdravotnej služby

náplň práce: výkon činností lekára záchrannej zdravotnej služby, čo je poskytovanie neodkladnej zdravotnej starostlivosti,, banská štiavnica

Banská Štiavnica 13.08.2019
1500 € za mesiac
Tesár

Tesár

6 € za hodinu

náplň práce: realizuje nové tesárske práce tradičným spôsobom a opravy pôvodných konštrukcií. výroba a repasácia pre pamiatkové objekty. viac informácií tu: http://www.obnova.eu/info/zamestnanie výhody: - flexibilný pracovný čas - odmeny za zakázky - koncoročné odmeny - nástupný bonus - iné po dohode, banská štiavnica

Banská Štiavnica 13.08.2019
6 € za hodinu
Štukatér - omietkar

Štukatér - omietkar

6 € za hodinu

náplň práce: realizuje nové omietkárske, štukatérske a maliarske práce tradičným aj menej tradičným spôsobom a opravy pôvodných konštrukcií. výroba a repasácia pre pamiatkové objekty. viac informácií tu: http://www.obnova.eu/info/zamestnanie výhody: - flexibilný pracovný čas - odmeny za zakázky - koncoročné odmeny - odmena za prípadné riadenie s vybavením (telefón, auto, notebok) ...

Banská Štiavnica 13.08.2019
6 € za hodinu
Umývač riadu

Umývač riadu

4 € za hodinu

náplň práce: do konca augusta, v prípade záujmu aj na ďalšie mesiace hľadáme pomocníka na umývanie riadu (predčistenie riadov, vkladanie do umývačky riadu, utieranie riadu po umytí v myčke), prípadné čistenie zeleniny a udržiavanie poriadku v kuchyni. ponúkame 4€ v hrubom na hodinu. práca je vhodná pre študenta strednej, vysokej školy alebo pre človeka, ktorý si hľadá privyrobenie počas...

Banská Štiavnica 11.08.2019
4 € za hodinu
Murár

Murár

5 € za hodinu

náplň práce: stavebné práce pomocné, banská štiavnica

Banská Štiavnica 07.08.2019
5 € za hodinu
Čašník, servírka

Čašník, servírka

600 € mesačne

výhody: ubytovanie, bezplatné stravovanie, banská štiavnica

Banská Štiavnica 07.08.2019
600 € mesačne
Vedúci ekonomicko-prevádzkového úseku

náplň práce: riadenie rozpočtu, vedenie rozpočtu, príprava interných smerníc za úsek, finančná politika zariadenia uchádzači spĺňajúci požiadavky, zašlú písomnú prihlášku do výberového konania s nasledovnými prílohami ( originál alebo úradne overená kópia): žiadosť o účasť na výberovom konaní, profesijný štrukturovaný životopis, motivačný list, fotokópia dokladu o vysokoškolskom...

Banská Štiavnica 07.08.2019
Dohodou
Vodič kamiónu

Vodič kamiónu

576 € mesačne

banská štiavnica

Banská Štiavnica 07.08.2019
576 € mesačne
Vedúci prípravy rozpočtov ( cenových kalkulácií)

náplň práce: kontrola rozpočtov a súvisiacich dokumentov predkladaných do vo rozpočtármi. dokonalá znalosť rozpočtovania stavieb, vypracovanie cenových ponúk pre subdodávky a ponúk do výrobných konaní výhody: prémia do 70% základného platu mesačne, banská štiavnica

Banská Štiavnica 07.08.2019
1330 € mesačne
Vodič nákladného motorového vozidla

výhody: ubytovanie , vlastná doprava zamestnávateľa, banská štiavnica

Banská Štiavnica 07.08.2019
7 € za hodinu
Práca s koňom pri sústreďovaní drevnej hmoty

banská štiavnica

Banská Štiavnica 07.08.2019
640 € mesačne
Obsluha motorového vozíka

Obsluha motorového vozíka

3,59 € za hodinu

náplň práce: obsluha motorového vozíka v linke- hala na špeciálne spracovanie a skladovanie produktov rv výhody: príspevok na stravovanie+ prémie za vykonanú prácu, banská štiavnica

Banská Štiavnica 07.08.2019
3,59 € za hodinu
1 - 20 z 81
1 - 20 z 81