1 - 11 z 11
Zoradit podľa:
Zdravotnícky asistent

Zdravotnícky asistent

942 € za mesiac

náplň práce: zdravotnícky asistent v zariadení - domov dôchodcov a domov sociálnych služieb., poltár

Poltár 10.10.2019
942 € za mesiac
Obrábač kovov

Obrábač kovov

800 € za mesiac

náplň práce: - sústružnícke a frézarske práce v rámci údržby technologického zariadenia výhody: pokiaľ uchádzač o uvedené pracovné miesto preukáže praktické skúsenosti a zručnosti, platové podmienky je možné upraviť., poltár

Poltár 17.10.2019
800 € za mesiac
Technológ

Technológ

800 € za mesiac

náplň práce: 1. z o d p o v e d á: v jednotlivých zmenách za operatívne riadenie výroby tvarových a netvarových výrobkov v zmysle detailno-technologických postupov, výrobných predpisov a platných receptúr • za spracovávanie technologickej dokumentácie • za zabezpečenie technologických podkladov pre výrobu 2. je o p r á v n e n ý • upozorňovať na skryté rezervy vo výrobných...

Poltár 25.10.2019
800 € za mesiac
Mechanik počítačových sietí , Elektromechanik

náplň práce: zmenový údržbár výhody: možnosť zmeny pracovného pomeru na dobu neurčitú po uplynutí skúšobnej doby., poltár

Poltár 01.11.2019
800 € za mesiac
Odborný zamestnanec Spoločného školského úradu

náplň práce: - zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva a ďalšiu administratívno-správnu činnosť z orgánov štátnej správy na orgány územnej samosprávy v zmysle ustanovení § 6 a § 7 zákona č. 596/2003 z. z. o štátnej správe a v školstve a školskej samospráve (ďalej „zákon“), - v rámci preneseného výkonu štátnej správy na úseku školstva okrem zriaďovania a...

Poltár 30.10.2019
744 € za mesiac
Vedúci/a oddelenia financí, daní a správy majetku mesta

poltár

Poltár 13.11.2019
744 € za mesiac
čašník

čašník

624 € mesačne

náplň práce: čašník - obsluha zákazníkov, - práca s pokladňou, poltár

Poltár 14.11.2019
624 € mesačne
pomocný pracovník v drevospracujúcej výrobe

náplň práce: pomocný pracovník v drevovýrobe, poltár

Poltár 07.11.2019
520 € mesačne
Pomocný pracovník v sociálnych službách

náplň práce: pomocné práce pri starostlivosti o staršie osoby a osoby so zdravotným postihnutím v zariadení pre seniorov., poltár

Poltár 29.10.2019
3,19 € za hodinu
Čašník/čašníčka

Čašník/čašníčka

3 € za hodinu

náplň práce: obsluhovanie zákazníkov v zariadení pohostinstva v obci cinobaňa, poltár

Poltár 30.10.2019
3 € za hodinu
Pracovník odd. inv. výstavby, riadenia projektov, ŽP a VO

poltár

Poltár 20.10.2019
Dohodou
1 - 11 z 11
1 - 11 z 11