1 - 20 z 27
Zoradit podľa:
Učiteľ všeobecnovzdelávacích predmetov na II. stupni ZŠ

náplň práce: vyučovanie sjl a dej, poltár

Poltár 05.04.2019
828,50 € za mesiac
Vedúci výroby prevádzky

Vedúci výroby prevádzky

800 € za mesiac

náplň práce: - zaisťuje plnenie výrobného plánu v kusoch a sortimente na zverenom úseku - sleduje rozpracovanosť denných výrobných plánov a ich vysporiadanie (evidencia, vedenie záznamov, uloženie) - počas smeny sleduje a usmerňuje rozloženie pracovných síl s cieľom zabezpečiť rovnomernú výrobu a prijíma adekvátne opatrenia na zosúladenie stavu - sleduje poradie plnenia výrobných príkazov, v...

Poltár 25.04.2019
800 € za mesiac
Referent sekretariátu generálneho riaditeľa

náplň práce: - za zabezpečenie poštového styku zamestnávateľa, preberá, eviduje a zabezpečuje podanie poštových zásielok na poštovom úrade a eviduje poštu prostredníctvom programu žp soft registratúra - spracováva pracovný program generálneho riaditeľa - zabezpečuje a organizuje styk (návštevy) generálneho riaditeľa s okolím vo vnútri i mimo a.s. - eviduje a vybavuje administratívnu agendu...

Poltár 30.04.2019
692 € za mesiac
Elektromechanik

Elektromechanik

650 € za mesiac

náplň práce: zmenový údržbár výhody: možnosť zmeny pracovného pomeru na dobu neurčitú po uplynutí skúšobnej doby., poltár

Poltár 05.05.2019
650 € za mesiac
Mechanik počítačových sietí , Elektromechanik

náplň práce: zmenový údržbár výhody: možnosť zmeny pracovného pomeru na dobu neurčitú po uplynutí skúšobnej doby., poltár

Poltár 06.05.2019
650 € za mesiac
Prevádzkový elektrikár na ÚV Málinec

náplň práce: - údržba a oprava elektrických zariadení na úpravni málinec výhody: - uzatvorenie pracovnej zmluvy na rok, po ročnom osvedčení možnosť zmluvu uzatvoriť na dobu neurčitú. - 3. dôchodkový pilier - zamestnanecké benefity zo sociálneho fondu, poltár

Poltár 27.05.2019
600 € za mesiac
Vodič NA a traktorista

Vodič NA a traktorista

520 € za mesiac

náplň práce: pracovník vykonáva práce na mechanizmoch poľnohospodárskej výroby a nákladnej dopravy, poltár

Poltár 28.05.2019
520 € za mesiac
Účtovník

Účtovník

520 € za mesiac

náplň práce: účtovnícke práce, administratívne služby., poltár

Poltár 30.05.2019
520 € za mesiac
Pomocný pracovník

Pomocný pracovník

520 € za mesiac

náplň práce: pomocné práce, poltár

Poltár 02.04.2019
520 € za mesiac
Predavačka

Predavačka

520 € za mesiac

poltár

Poltár 04.06.2019
520 € za mesiac
Chovateľ HD

Chovateľ HD

520 € za mesiac

náplň práce: kompletná starostlivosť o zvieratá podľa pokynov nadriadeného, poltár

Poltár 10.04.2019
520 € za mesiac
Pomocný pracovník

Pomocný pracovník

520 € za mesiac

náplň práce: pomocné práce pri brúsení skla - umývanie, gumovanie, prehliadanie, balenie, poltár

Poltár 24.04.2019
520 € za mesiac
Traktorista

Traktorista

520 € za mesiac

náplň práce: pracovník vykonáva práce na mechanizmoch poľnohospodárskej výroby, riadenie a údržbu vozidla, poltár

Poltár 16.05.2019
520 € za mesiac
Pomocný agronóm

Pomocný agronóm

300 € za mesiac

náplň práce: vypomáha pri riadení, organizácii a koordinácii bežnej prevádzky úseku rastlinnej výroby na základe pokynov hlavného agronóma, poltár

Poltár 08.05.2019
300 € za mesiac
Predavač/predavačka - brigádnik

náplň práce: dokladanie tovaru do predajne, kontrola visačiek, poltár

Poltár 01.06.2019
3 € za hodinu
čašník

čašník

3,60 € za hodinu

náplň práce: čašník, poltár

Poltár 06.05.2019
3,60 € za hodinu
Predavač/ka

Predavač/ka

3,59 € za hodinu

náplň práce: predaj tovaru v obchode potravín práca s registračnou pokladnicou skladová evidencia výhody: hradené obedy, poltár

Poltár 17.05.2019
3,59 € za hodinu
sociálny pracovník

sociálny pracovník

od 624 € mesačne

náplň práce: sociálny pracovník - doprovod klientov na kultúrno-spoločenské aktivity - organizovanie voľnočasových aktivít klientov, tvorba a vypracovanie individuálnych rozvojových plánov klientov, poltár

Poltár 28.03.2019
od 624 € mesačne
učiteľ predprimárneho vzdelávania

náplň práce: učiteľ predprimárneho vzdelávania, poltár

Poltár 28.03.2019
Dohodou
učiteľ v predškolskom zariadení

náplň práce: učiteľ v predškolskom zariadení, poltár

Poltár 01.04.2019
od 668 € mesačne
1 - 20 z 27
1 - 20 z 27