1 - 20 z 129
Zoradit podľa:
Pôrodná asistentka

Pôrodná asistentka

849,06 € za mesiac

náplň práce: samostatná odborná ošetrovateľská práca pri starostlivosti o tehotné ženy a šestonedieľky na gynekologicko-pôrodníckom oddelení., revúca

Revúca 20.05.2019
849,06 € za mesiac
Lekár

Lekár

1192,50 € za mesiac

náplň práce: výkon práce lekára - diagnostické a liečebné postupy, hodnotenie a interpretácia výsledkov vyšetrení, vedenie dokumentácie hospitalizovaných pacientov., revúca

Revúca 20.05.2019
1192,50 € za mesiac
Všeobecná sestra

Všeobecná sestra

849,06 € za mesiac

revúca

Revúca 20.05.2019
849,06 € za mesiac
Učiteľ

Učiteľ

828,50 € za mesiac

náplň práce: učiteľ matematiky pre ii. stupeň zš, revúca

Revúca 18.05.2019
828,50 € za mesiac
Čašník, servírka

Čašník, servírka

520 € mesačne

náplň práce: obsluha zákazníkov v pizzérii a na terase, udržiavanie poriadku na prevádzke, revúca

Revúca 17.05.2019
520 € mesačne
predávačka / časníčka

predávačka / časníčka

550 € mesačne

náplň práce: predavačka/čašníčka obsluha hostí v penzione lykovec v muráni, podľa potreby predaj tovaru v potravinách, revúca

Revúca 18.05.2019
550 € mesačne
Iný pomocný pracovník inde neuvedený

náplň práce: pomocné práce, revúca

Revúca 16.05.2019
520 € mesačne
riaditeľ/ka Modulovej materskej školy

náplň práce: riaditeľ/ka modulovej materskej školy, revúca

Revúca 16.05.2019
759 € mesačne
Technológ pre úpravu nerastných surovín

náplň práce: technológ-vypracovávanie technologickej dokumentácie, dohľad nad dodržiavaním technologických postupov, analyzovanie vzniknutých odchýliek a prijímanie opatrení na ich odstránenie, spolupráca s riadiacimi pracovníkmi jednotlivých prevádzok výhody: prémie od 10% do výšky 20% po splnení prémiových ukazovateľov, nadčasový príplatok, popoludňajší a nočný príplatok, vianočná...

Revúca 16.05.2019
632 € mesačne
Vedúci odboru správy informačného systému

náplň práce: riadenie a koordinácia práce zamestnancov odboru správy informačného systému, spravovanie informačných systémov, komunikácia so softvérovými a hardvérovými spoločnosťami, spravovanie dochádzkového systému výhody: bezhotovostný systém poskytovania stravy, príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie, príspevky zo sociálneho fondu na rôzne firemné akcie aj pre rodinných...

Revúca 16.05.2019
1125 € mesačne
Čašník, servírka

Čašník, servírka

680 € mesačne

náplň práce: obsluha hostí, uskutočňuje predaj za hotovosť, eviduje tovar, zastupuje recepčnú výhody: poukážky, odmena za odpracované roky, zamestnanecká strava, príplatky nad rámec zp ubytovanie, revúca

Revúca 16.05.2019
680 € mesačne
majster odbornej výchovy pre odbor krajčír

náplň práce: majster odbornej výchovy pre odbor krajčír výhody: zvýšená dotácia dovolenky, stravné lístky, revúca

Revúca 20.05.2019
Dohodou
Majster formovne

Majster formovne

688 € mesačne

náplň práce: riadenie samostatného technologického a ekonomického celku, v ktorom sa vyrábajú a pripravujú formy podľa požiadaviek strediska lisovňa. zodpovedanie za prideľovanie pracovných úloh, vedenie motivovanie a hodnotenie pracovného výkonu podriadených zamestnancov. kontrolovanie a dodržiavanie technologických postupov, bezpečnostných, protipožiarnych a hygienických predpisov. zodpovedanie za...

Revúca 16.05.2019
688 € mesačne
operátor výroby tehlovej prevádzky- lisiar

náplň práce: obsluha lisov a manipulátorov, ručné loženie stavív, kontrola kvality výliskov, výmena lisovacích foriem, odstraňovanie menších závad na lisoch výhody: bezhotovostný systém poskytovania stravy(0,80 eur za obed) príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie, príspevky zo sociálneho fondu na rôzne firemné akcie aj pre rodinných príslušníkov, príspevok pri narodení dieťaťa, dni...

Revúca 16.05.2019
2,80 € za hodinu
majster lisovne

majster lisovne

688 € mesačne

náplň práce: riadenie a organizovanie výrobného procesu v rámci pridelenej zmeny na stredisku lisovňa. zodpovedanie za prideľovanie pracovných úloh, plnenie dennej produkcie a zvyšovanie kvality a kvantity výrobkov. vedenie motivovanie a hodnotenie pracovného výkonu podriadených zamestnancov. kontrolovanie a dodržiavanie technologických postupov, bezpečnostných, protipožiarnych a hygienických predpisov....

Revúca 16.05.2019
688 € mesačne
Prevádzkový zámočník (údržbár)

náplň práce: zoraďovanie a údržba hydraulických lisov, oprava dopravných pásov- výmena ložísk, meranie posuvným meradlom, úzko spolupracuje s obsluhou strojných a technologických zariadení výhody: bezhotovostný systém poskytovania stravy, príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie, príspevky zo sociálneho fondu na rôzne firemné akcie aj pre rodinných príslušníkov, finančné benefity, dni...

Revúca 16.05.2019
3,38 € za hodinu
Kuchár (okrem šéfkuchára)

náplň práce: samostatná príprava všetkých jedál aj väčšieho rozsahu, je povinný poznať kalkulačné normy pre prípravu stravy, dodržiavať predajné normy predávaných tovarov, estetický vzhľad podávaných jedaál výhody: poukážky, odmena za odpracované roky, zamestnanecká strava, príplatky nad rámec zp ubytovanie, revúca

Revúca 16.05.2019
700 € mesačne
Čašník, servírka

Čašník, servírka

520 € mesačne

náplň práce: obsluha zákazníkov, revúca

Revúca 16.05.2019
520 € mesačne
Technológ pre úpravu nerastných surovín

náplň práce: vypracovávanie technologickej dokumentácie, dohľad nad dodržiavaním technologických postupov, analyzovanie vzniknutých odchýliek a prijímanie opatrení na ich odstránenie, spolupráca s riadiacimi pracovníkmi jednotlivých prevádzok výhody: bezhotovostný systém poskytovania stravy, príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie, príspevky zo sociálneho fondu na rôzne firemné akcie aj pre...

Revúca 16.05.2019
725 € mesačne
Riadiaci pracovník výroby - obsluha betonárne

náplň práce: obsluha riadenia betonárne pomocou pc, kontrola zásob, objednávanie materiálu na betonáreň, organizácia práce, organizácia vozidiel na nakládku betónu, revúca

Revúca 15.05.2019
3,83 € za hodinu
1 - 20 z 129
1 - 20 z 129