1 - 20 z 306
Zoradit podľa:
Murár

Murár

600 € za mesiac

náplň práce: príprava betónu, malty, cementu a iných st. materiálov, rezanie a skracovanie tehál, panelov, muriva a iných stien na požadovanú veľkosť, výstavba, prerábanie, obkladanie, zatepľovanie bd (komínov, priečok, fasád), vkladanie izolácií proti pôsobeniu tepla a vlhkosti, pokladanie dlažieb, podláh v inter. a exteriér. priestoroch, dodržiavanie požadovanej kvality vykonaných prác., prešov

Prešov 16.10.2019
600 € za mesiac
Pomocný pracovník na stavbe budov

náplň práce: pomocné stavebné práce., prešov

Prešov 15.10.2019
580 € za mesiac
Kuchár/kuchárka

Kuchár/kuchárka

700 € za mesiac

náplň práce: príprava a výdaj jedál., prešov

Prešov 15.10.2019
700 € za mesiac
Vedúci montážneho a servisného oddelenia

náplň práce: -koordinácia pracovníkov montážneho a servisného oddelenia -každodenné zadelenie prác obidvoch oddelení -vyhodnocovanie vykonaných prác -prípravné práce jednotlivých zákazok -kontrola vykonaných prác montážneho a servisného oddelenia, prešov

Prešov 15.10.2019
2000 € za mesiac
Obchodník platobných terminálov pre Prešovský kraj

náplň práce: - aktívne vyhľadávanie a získavanie nových obchodných príležitostí - zodpovedá za plnenie mesačných plánov zvereného regiónu - zabezpečuje a vykonáva administratívne úlohy súvisiace s výkonom práce - starostlivosť o existujúcich zákazníkov vo zverenom regióne - návrh, schvaľovanie, monitoring a vyhodnocovanie obchodných príležitostí - aktívna analýza trhu a hľadanie...

Prešov 15.10.2019
900 € za mesiac
Klientsky pracovník pre novú pobočku AXA PO - Masarykova

náplň práce: - práca na pobočke spoločnosti axa, - starostlivosť o existujúcich a nových klientov, - komplexná správa osobných financií - riziká, investície, sporenia, dôchodky, hypotéky, úvery, - príprava návrhov a vypracovanie projektov pre klientov, - spracovanie príslušnej agendy, - vedenie pridelenej administratívy, - dodržiavanie firemnej stratégie a obchodnej politiky výhody: - zázemie...

Prešov 15.10.2019
1000 € za mesiac
Administratívny/a pracovník/čka v inžinieringu

náplň práce: • vedenie, vybavovanie a organizovanie administratívno-technickej agendy • komunikácia so zhotoviteľom projektovej dokumentácie, investorom a zhotoviteľom stavby • vybavovanie vyjadrení na dotknutých orgánoch štátnej správy • vybavovanie firemnej korešpondencie, elektronickej pošty a telefonických hovorov • evidencia, zakladanie, vyhľadávanie, archivácia dokumentov •...

Prešov 14.10.2019
832 € za mesiac
Vedúci prevádzky

Vedúci prevádzky

800 € za mesiac

náplň práce: zabezpečenie plynulého chodu výroby, zabezpečenie zvyšovania efektivity výroby, a zároveň požadovanej kvality , vedenie pridelených zamestnancov, a dohľad nad ich prácou, znalosť práce s počítačom, prešov

Prešov 14.10.2019
800 € za mesiac
Operátor výroby

Operátor výroby

680 € mesačne

náplň práce: operátor výroby. montáž a kompletizácia turbodúchadiel, kontrola komponentov, dodržiavanie procesov a pravidiel výroby, podávanie zlepšujúcich návrhov a nápadov, dodržiavanie štandardov bozp., prešov

Prešov 14.10.2019
680 € mesačne
Robotník HSV

Robotník HSV

520 € za mesiac

náplň práce: vykonáva jednoduché, pomocné, obslužné a dokončovacie práce pri výstavbe budov pod dohľadom a podľa pokynov kvalifikovaných zamestnancov s ručným náradím a strojným zariadením v stavebníctve; spolupracuje pri výkone náročnejších stavebných prác a manipuluje so stavebnými materiálmi., prešov

Prešov 14.10.2019
520 € za mesiac
Zámočník

Zámočník

6 € za hodinu

náplň práce: - meria a kontroluje dĺžkové rozmery a priemery tolerancií tvaru a polohy, - číta a používa technické podklady, - stanovuje pracovné kroky, prostriedky a metódy, - vyhľadáva poruchy a stanovuje kroky opravy, - montuje, demontuje výrobok, zvára a vykonáva skúšky funkčnosti, - eviduje technické údaje o priebehu a výsledkoch práce (opis denného výkonu). - dôsledne pripravuje...

Prešov 15.10.2019
6 € za hodinu
Cukrár/ka

Cukrár/ka

624 € mesačne

náplň práce: plnenie zákuskov, šľahanie hmôt a finálne dokončenie zákuskov. vhodní uoz na np praxou k zamestnaniu 2. , prešov

Prešov 14.10.2019
624 € mesačne
Pomocník v kuchyni

Pomocník v kuchyni

520 € mesačne

náplň práce: pomocné práce v kuchyni., prešov

Prešov 16.10.2019
520 € mesačne
Koordinátor v dennom stacionári

náplň práce: v dennom stacionári sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby ak jej stupeň odkázanosti je najmenej iii podľa prílohy č. 3 zákona 448/2008 z.z. o sociálnych službách a je odkázaná na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa. v dennom stacionári sa a) poskytuje 1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej...

Prešov 14.10.2019
650 € za mesiac
Manažér vzťahov s verejnosťou

náplň práce: 1. zodpovedá za prezentáciu činnosti gkch navonok pre budovanie vzťahov s verejnosťou a napĺňanie poslania charity. 2. zodpovedá za rozširovanie distribúcie pouličného časopisu cesta a starostlivosť o koordinátorov distribúcie a samotných distributérov časopisu cesta. výhody: • zmysluplnú prácu v cirkevnej organizácii, • sociálny a duchovný program., prešov

Prešov 16.10.2019
624 € za mesiac
Technik kontroly kvality v elektrotechnike

náplň práce: do nášho tímu hľadáme nového kolegu, ktorý: - zabezpečí výstupnú kontrolu našich výrobkov (po vizuálnej stránke), - zabezpečí zoradenie výrobkov a elektrotechniky, - vypomáha pri reklamačnom konaní výrobkov, - zabezpečí nastavenie výrobkov. výhody: k tomuto pracovnému miestu ponúkame: - plat v závislosti od pracovných skúseností, - rôzne druhy príspevkov nad rámec...

Prešov 14.10.2019
730 € za mesiac
Pracovník/-čka v čistiarni

náplň práce: práca v čistiarni a práčovni. obsluha strojov ale aj manuálne čistenie. výberové konanie sa uskutoční dňa 17.10.2019 o 9:00 hod., úpsvar prešov, miestnosť č. 64. priniesť životopis.

Prešov 16.10.2019
520 € mesačne
Stavebný/á kontrolór/ka

Stavebný/á kontrolór/ka

1040 € za mesiac

náplň práce: • oboznámenie sa s podkladmi, na základe ktorých sa pripravuje realizácia stavby najmä s projektovou dokumentáciou • kontrola dodržiavania podmienok stavebného povolenia a opatrení štátneho stavebného dohľadu po dobu realizácie stavby • bezodkladné informovanie investora o všetkých závažných okolnostiach majúcich dopad na priebeh a kvalitu realizovaných stavebných prác •...

Prešov 14.10.2019
1040 € za mesiac
Montážnik/montážnička

Montážnik/montážnička

624 € za mesiac

náplň práce: - príprava skompletizovania jednotlivých výrobkov - realizácia konečných úprav pri výrobe motívov - implementácia girlandových kobercov do vopred pripravených motívov - implementácia svetelných reťazí do vopred pripravených motívov - posledné úpravy pred exportom motívov - sezónna práca, prešov

Prešov 15.10.2019
624 € za mesiac
Stavebný/á kontrolór/ka

Stavebný/á kontrolór/ka

1040 € za mesiac

náplň práce: • oboznámenie sa s podkladmi, na základe ktorých sa pripravuje realizácia stavby najmä s projektovou dokumentáciou • kontrola dodržiavania podmienok stavebného povolenia a opatrení štátneho stavebného dohľadu po dobu realizácie stavby • bezodkladné informovanie investora o všetkých závažných okolnostiach majúcich dopad na priebeh a kvalitu realizovaných stavebných prác •...

Prešov 14.10.2019
1040 € za mesiac
1 - 20 z 306
1 - 20 z 306