1 - 20 z 566
Zoradit podľa:
Finančný konzultant

Finančný konzultant

1000 € za mesiac

náplň práce: náplň práce: - finančný konzultant v elitnej sieti - práca v agentúrnej kancelárii - sledovanie a dodržiavanie - obchodnej politiky, metodiky a interných oznámení pre obchodnú sieť - práca so štatistikami - starostlivosť o existujúcich klientov - práca s ľuďmi, pomoc a komplexné zabezpečenie financií a majetku - vytváranie analýz potrieb a finančných plánov - servis a...

Prešov 25.08.2019
1000 € za mesiac
Zdravotnícky asistent

Zdravotnícky asistent

600 € za mesiac

náplň práce: starostlivosť v pobytovom zariadení pre seniorov., prešov

Prešov 23.08.2019
600 € za mesiac
Zapisovateľ odberných miest elektriny a plynu - Prešov

náplň práce: elektronické zapisovanie odberných miest elektriny a plynu, vykonávanie optimalizácie cien energií, energetické poradenstvo, starostlivosť o klientov, akvizičná činnosť pre dodávateľa energií. výhody: - finančný náborový príspevok, - školiaci program na náklady spoločnosti, - kariérny postup, - stabilný nadštandardný príjem, - služobný automobil (možnosť aj na súkromné...

Prešov 24.08.2019
1000 € za mesiac
Opatrovateľ

Opatrovateľ

600 € za mesiac

náplň práce: opatrovateľská starostlivosť v pobytovom zariadení pre seniorov. výhody: zabezpečená strava, prešov

Prešov 23.08.2019
600 € za mesiac
Vedúci výroby

Vedúci výroby

1300 € za mesiac

náplň práce: - dohliadanie a koordinovanie činnosti výrobného procesu - plánovanie a organizovanie práce v prideleno úseku výrobného procesu - zabezpečovanie dodržiavanie pracovných a technologických postupov - vedenie prevádzkovej dokumentácii - vedenie, motivovanie , výber a ohodnocovanie podriadených zamestnancov - zabezpečovanie logistiky , vybavovanie objednávok - plánovanie výroby ...

Prešov 23.08.2019
1300 € za mesiac
Murár

Murár

620 € za mesiac

náplň práce: murárske práce,, prešov

Prešov 25.08.2019
620 € za mesiac
Pomocná kuchárka do ŠJ

náplň práce: pomocné práce v kuchyni., prešov

Prešov 25.08.2019
Dohodou
Vývojár softvéru / SW Developer Junior v jazyku Java

náplň práce: vyvoj softveru v jazyku java vyhodou znalosti: - java - javascript, html, css - git - maven - gradle - docker, prešov

Prešov 24.08.2019
1600 € za mesiac
Tesár

Tesár

620 € za mesiac

náplň práce: tesárske práce, debnenia, prešov

Prešov 25.08.2019
620 € za mesiac
Technik dokončovacieho spracovania (knihár)

náplň práce: spracovanie vytlačených hárkov do knižných väzieb, orezávanie kníh a časopisov, rezanie papiera na konkrétne formáty, obsluha jednotlivých postpress strojov a zariadení a ich základná údržba výhody: možnosť kariérneho rastu, prešov

Prešov 23.08.2019
520 € za mesiac
Údržbár - kurič - vodič

Údržbár - kurič - vodič

637 € za mesiac

náplň práce: drobné údržbárske, murárske, maliarske a remeselné práce, obsluha kotla na plynové kúrenie, vedenie motorového vozidla pre 14 osôb - minibus. výhody: dovolenka nad limit zákonníka práce, osobné ohodnotenie po 3 mesiacoch, príspevok zamestnávateľa na ddp- 3 pilier., prešov

Prešov 25.08.2019
637 € za mesiac
Predajca svietidiel a elektrospotrebného tovaru

náplň práce: aktívny predaj produktov a služieb zákazníkom a správa obchodno-predajných a organizačných činností výhody: stravné lístky nad rámec zákona, prešov

Prešov 24.08.2019
520 € za mesiac
Čašník/čašníčka

Čašník/čašníčka

800 € za mesiac

náplň práce: náplňou práce je príprava priestorov reštaurácie, obsluhovanie hostí, príprava a servírovanie nápojov. výhody: - hradená strava - príjemný kolektív, prešov

Prešov 25.08.2019
800 € za mesiac
Predajca svietidiel a elektrospotrebného tovaru (vedúci)

náplň práce: riadenie chodu maloobchodnej predajne a vedenie tímu predavačov s cieľom zabezpečiť stanovený plán predaja a spokojnosť zákazníkov. výhody: stravné listky nad rámec zákona, prešov

Prešov 24.08.2019
520 € za mesiac
Obsluha CNC ohraňovacieho lisu

náplň práce: obsluha cnc ohraňovacieho lisu. tvorba ohýbacích programov a samotné ohýbanie. výhody: stabilné pracovné miesto. zabezpečené stravovanie. zabezpečený pitný režim. plat v čistom 1000,- €, prešov

Prešov 23.08.2019
845 € za mesiac
koordinátor, správca

náplň práce: riadenie, plánovanie a zadeľovanie pracovníkov menších obecných služieb na jednotlivé práce, prideľovanie pracovného náradia, nákup a preberanie materiálu pre obec, pravidelné informovanie nadriadeného o vykonaných a plánovaných prácach, zabezpečenie pravidelnej údržby obecných pozemkov a budov, drobné stavebné práce, ďalšie práce podľa pokynov nadriadeného. , prešov

Prešov 22.08.2019
Dohodou
Všeobecný administratívny pracovník

náplň práce: - vybavovanie a organizovanie administratívno-technickej agendy v organizácii, - komunikácia s externým prostredím, evidencia a vybavovanie firemnej korešpondencie a telefonické hovory, - zhotovovanie zápisov z porád, stretnutí a rokovaní, -starostlivosť o bežný chod prevádzky, -jednoduché administratívne úkony, marketingová čínnosť a podobne., prešov

Prešov 23.08.2019
624 € za mesiac
Kuchár v školskej jedálni

náplň práce: - príprava jedál pre žiakov mš a zš, - normovanie jedál. výhody: v zmysle zákona č. 552/2003 z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 z.z., ktorým sa...

Prešov 23.08.2019
Dohodou
Asistent učiteľa v Súkromnej praktickej škole

náplň práce: práca pedagogického asistenta so žiakmi so zdravotným znevýhodnením. výhody: zabezpečenie stravovania., prešov

Prešov 22.08.2019
650 € za mesiac
predavačka

predavačka

3,60 € za hodinu

náplň práce: predaj potravín. potrebný preukaz zťp, vhodné pre osoby so zps nad 40%. zamestnávateľa kontaktovať na prevádzke od 16.00 do 22.00 hod. na predajni: fintická 1/a, prešov. potrebné hygienické minimum, kto nie je vyučený v odbore predavač.

Prešov 22.08.2019
3,60 € za hodinu
1 - 20 z 566
1 - 20 z 566