1 - 20 z 87
Zoradit podľa:
Čašník

Čašník

750 € za mesiac

náplň práce: obsluha zákazníkov v hotelovej reštaurácii a kaviarni, príprava nápojov výhody: možnosť baristického a barmanského školenia, sabinov

Sabinov 23.08.2019
750 € za mesiac
Kuchár

Kuchár

950 € za mesiac

náplň práce: pripravovanie všetkých ponúkaných jedál (hlavné jedlá, polievky, šaláty, dressingy, oblohy). zodpovednosť za kvalitu pripravených pokrmov. dodržiavanie prísnych hygienických štandardov a čistoty na pracovisku., sabinov

Sabinov 23.08.2019
950 € za mesiac
pomocný kuchár/ka

pomocný kuchár/ka

520 € mesačne

náplň práce: príprava a varenie jedál. , sabinov

Sabinov 22.08.2019
520 € mesačne
pomocný kuchár/ka

pomocný kuchár/ka

520 € mesačne

náplň práce: príprava a varenie jedál. evidencia na úp min. 6 mesiacov alebo znevýhodnený uoz., sabinov

Sabinov 22.08.2019
520 € mesačne
Technológ farmaceutickej výroby

náplň práce: - kontrola procesov výroby v súlade s platnou dokumentáciou, - kontrola chodu všetkých technických a technologických zariadení, strojov a prístrojov potrebných k výrobe infúznych roztokov, - koordinácia procesov výroby, ktoré zahŕňajú prípravu vody na injekcie, sterilizáciu, správne označenia produktov, validáciu zariadení, písanie dokumentácie súvisiacej s prevádzkou...

Sabinov 22.08.2019
750 € za mesiac
Pedagogický asistent

sabinov

Sabinov 21.08.2019
Dohodou
Učiteľ predprimárneho vzdelávania (učiteľ materskej školy)

sabinov

Sabinov 21.08.2019
Dohodou
Farmaceutický laborant

Farmaceutický laborant

600 € za mesiac

náplň práce: - vydávanie voľno predajných liekov, zdravotníckych pomôcok a doplnkového sortimentu lekárne - poskytovanie odborného poradenstva pacientom o dodržiavaní správneho liečebného režimu a o prevencii ochorení - vykonávanie odborných činností pri príjme, kontrole a uchovávaní liečiv úzka spolupráca s farmaceutom pri výdaji liekov a možnosť podieľať sa na spracovaní...

Sabinov 20.08.2019
600 € za mesiac
Pomocník v kuchyni

náplň práce: pomocné praáce v kuchyni. výberové konanie bude dňa 5.9.2019 o 9.00 u zamestnávateľa. doniesť životopis., sabinov

Sabinov 19.08.2019
Dohodou
Údržbár

Údržbár

637 € za mesiac

náplň práce: starostlivosť o chod a riadnu prevádzku objektov a zariadení školy, sabinov

Sabinov 19.08.2019
637 € za mesiac
Operátor strojov v nábytkárskej výrobe

náplň práce: obsluha strojov a zariadení pri výrobe nábytku., sabinov

Sabinov 19.08.2019
650 € za mesiac
Špecialista riadenia kvality vo výrobe nábytku

náplň práce: riadi procesy kvality pri výrobe nábytku., sabinov

Sabinov 19.08.2019
750 € za mesiac
Školský logopéd

Školský logopéd

200 € za mesiac

náplň práce: 1. práca so žiakmi s narušenou komunikačnou schopnosťou /nks/ vykonanie depistáže základné diagnostické vyšetrenie nks zostavenie terapeutického plánu individuálna práca s deťmi s nks, zadávanie domácich úloh rozvíjanie sluchového vnímania a fonematickej diferenciácie (schopnosť rozlišovať hlásky) rozvíjanie motoriky artikulačných orgánov a jemnej motoriky korekcia...

Sabinov 17.08.2019
200 € za mesiac
Rozvozca autodielov

Rozvozca autodielov

600 € za mesiac

náplň práce: denný - ranný rozvoz autodielov na predom určené miesta zákazníkom., sabinov

Sabinov 18.08.2019
600 € za mesiac
Stavbyvedúci

Stavbyvedúci

900 € za mesiac

náplň práce: zodpovednosť za riadenie a koordinovanie činností na zverenej stavbe. prerozdeľovanie kompetencií podriadeným zamestnancom a stavebným majstrom. koordinovanie dodávateľov, subdodávateľov a dodávok materiálov. realizovanie stavebných prác v stanovených časových harmonogramoch, rozsahu a kvalite. kontrola dodržiavania stavebných postupov, bezpečnostných predpisov a kvality. ...

Sabinov 17.08.2019
900 € za mesiac
Klampiar, pokrývač striech

náplň práce: pokrývanie striech - škridlové strechy, plechové krytiny - klampiarske práce - pokrývačské práce - úprava plechov na požadované rozmery - povrchové úpravy striech - generálne opravy - kompletná práca spojená s montážou, sabinov

Sabinov 15.08.2019
5 € za hodinu
Všeobecný administratívny pracovník

náplň práce: všeobecný administratívny pracovník. evidovanie prijatej a odoslanej korešpondencie. prijímanie a evidovanie elektronickej pošty a telefonických hovorov. práca s interným informačným systémom spoločnosti. zabezpečovanie bežných kancelárskych potrieb a pracovných pomôcok. obsluha bežných kancelárskych zariadení (počítač, fax, kopírka). spracovávanie rôznych podkladov pre...

Sabinov 15.08.2019
624 € za mesiac
Administratívny pracovník

Administratívny pracovník

624 € za mesiac

náplň práce: administratívna činnosť, sabinov

Sabinov 15.08.2019
624 € za mesiac
Skladník

Skladník

650 € za mesiac

náplň práce: - výdaj a príjem materiálu zo skladu výrobného – fyzicky, systémovo - sklad farieb - evidencia/exspirácie/medzisklad farieb/odpisy farieb - kontrola, označenie, naskladnenie materiálu - výdaj materiálu zo skladu náradie a oopp - systémovo na osobné karty - prevody nakupovaného materiálu do výroby - kitovanie/kanban - predkladanie zlepšovacích návrhov a neustále zlepšovanie...

Sabinov 15.08.2019
650 € za mesiac
Projektový inžinier

Projektový inžinier

1000 € za mesiac

náplň práce: - navrhuje a koordinuje plány projektov interne aj externe - vedie internú / externú (zákaznícku) komunikáciu - poskytuje trvalé monitorovanie fáz projektu s cieľom splniť plán alebo v prípade potreby poskytnúť včasné nápravné opatrenia - pripravuje projektové správ pre klientov, manažment a iné - technický kontakt so zákazníkom počas prvej fázy sériovej výroby - prispieva k...

Sabinov 15.08.2019
1000 € za mesiac
1 - 20 z 87
1 - 20 z 87