1 - 20 z 22
Zoradit podľa:
Učiteľ 2. stupeň ZŠ

náplň práce: vyučovanie všeobecno-vzdelávacích predmetov na druhom stupni zš, predmet slovenský jazyk a literatúra., gelnica

Gelnica 22.03.2019
Dohodou
Čašník / čašníčka

Čašník / čašníčka

od 680 € za mesiac

náplň práce: čašníčka v bare/ pizzerii la casata/hostinci na rázcestí v richnave s letnou terasou, ihriskom pre deti, kozubom a priestormi, v ktorých sa konajú rôzne akcie, stretnutia, schôdze, oslavy a kary. výhody: strava, výhodné plat. podmienky, mladý prac. kolektív,, gelnica

Gelnica 21.03.2019
od 680 € za mesiac
Opatrovateľ/Opatrovateľka

Opatrovateľ/Opatrovateľka

od 630 € za mesiac

gelnica

Gelnica 21.03.2019
od 630 € za mesiac
Sociálny pracovník

Sociálny pracovník

od 700 € za mesiac

náplň práce: - vedenie spisu prijímateľa sociálnej služby, - zodpovedná osoba za poskytovanie sociálnej služby, - poskytovanie sociálneho poradenstva, - vybavovanie bežnej korešpondencie, - komunikácia s úradmi a inštitúciami, - prihlasovanie aktív a pasív do dedičského konania, - komunikácia s prijímateľom sociálnej služby a kontaktnými osobami., gelnica

Gelnica 21.03.2019
od 700 € za mesiac
Pomocné práce pri pestovnej činnosti

náplň práce: pomocné práce pri pestovnej činnosti, gelnica

Gelnica 14.03.2019
od 3 € za hodinu
Špeciálny pedagóg

náplň práce: práca so žiakmi so zdravotným znevýhodnením, gelnica

Gelnica 13.03.2019
Dohodou
Predavač (Predavačka)

Predavač (Predavačka)

od 624 € za mesiac

náplň práce: predaj mäsa a mäsových výrobkov v maloobchodnej sieti. výhody: darčekové poukážky, interné školenia, gelnica

Gelnica 12.03.2019
od 624 € za mesiac
Obchodný poradca - Gelnica

Obchodný poradca - Gelnica

od 468 € za mesiac

náplň práce: - aktívne vyhľadávanie klientov a následná starostlivosť o nich. - konzultácie a analýza potrieb klienta s nájdením vhodného riešenia pri výbere poistného produktu. - poistné poradenstvo a vypracovávanie návrhov na poistenie. - príprava, uzatváranie poistných zmlúv životného a neživotného poistenia v príslušnom regióne obchodného miesta. - poskytovanie kvalitného servisu...

Gelnica 11.03.2019
od 468 € za mesiac
Predavač potravín

Predavač potravín

od 520 € mesačne

náplň práce: dokladanie tovaru, práca v pokladni, obsluha zakáznikov, gelnica

Gelnica 06.03.2019
od 520 € mesačne
Prevádzkový elektrikár

Prevádzkový elektrikár

od 820 € mesačne

náplň práce: oprava elektrických zariadení, strojov, lisov, rozvodných skríň výhody: ddp, služobný telefón, dodatková dovolenka, gelnica

Gelnica 01.03.2019
od 820 € mesačne
Špeciálny pedagóg

Špeciálny pedagóg

od 1000 € mesačne

náplň práce: činnosti vyplývajúce z pedagogicky znevýhodnených žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia., gelnica

Gelnica 01.03.2019
od 1000 € mesačne
Výrobný pracovník

Výrobný pracovník

od 3 € za hodinu

náplň práce: výroba a balenie bryndze a syrov fyzicky namáhavá práca, gelnica

Gelnica 01.03.2019
od 3 € za hodinu
výčapník

výčapník

od 600 € mesačne

náplň práce: obsluha hostí v pohostinstve športová 33, 056 01 gelnica - k-33 nutný dopredu telefónny kontakt.

Gelnica 01.03.2019
od 600 € mesačne
Kontrolŕ obce

Kontrolŕ obce

od 642 € mesačne

náplň práce: kontrolná činnosť obcev zmysle zákona 369/1990 z. z. o obecnom zriadení vk 19.02.2019 o 16,00 hod. obecný úrad prakmovce, gelnica

Gelnica 01.03.2019
od 642 € mesačne
Kuchár

Kuchár

od 5,50 € za hodinu

náplň práce: príprava hotových jedál nutný vopred telefónny kontakt č.t. 0918189572 výhody: vlastná doprava zamestnávateľa, gelnica

Gelnica 01.03.2019
od 5,50 € za hodinu
Strojárenský rpracovník  - brúsič

náplň práce: strojárenský robotník - brúsič, gelnica

Gelnica 27.02.2019
od 550 € mesačne
Predavačka

Predavačka

od 3,71 € za hodinu

náplň práce: zodpovedá za prijímanie a vydávanie tovaru zo skladových priestorov predajne, zodpovedá za bezchybnosť hotovosti v pokladni, ak je zaradená na výkon práce v pokladni, stará sa o poriadok a čistotu v celej prevádzke a pred prevádzkou, dôsledne vykonáva práce spojené s hmotnou zodpovednosťou, riadi sa pokynmi zamestnanca povereného riadením mop, zúčastňuje sa na inventúrach - zodpovedá...

Gelnica 20.02.2019
od 3,71 € za hodinu
Pomocný pracovník v lesníctve

náplň práce: pomocné práce pri pestovnej činnosti, gelnica

Gelnica 18.02.2019
od 3 € za hodinu
nástrojár

nástrojár

od 3,80 € za hodinu

náplň práce: príprava kovacieho náradia do výroby - skladanie dielcov podľa výkresovej dokumentácie, sústruženie dielov jednoduchých tvarov, ručné brúsenie dielov a pod. výhody: doplnkové dôchodkové poistenie, dodatková dovolenka, služovný telefón, gelnica

Gelnica 20.02.2019
od 3,80 € za hodinu
Kováč

Kováč

od 3,24 € za hodinu

náplň práce: práca strojárenskej povahy, obsluha kovacej linky a s tým spojené úlohy výhody: doplnkové dôchodkové poistenie, dodatková dovolenka, gelnica

Gelnica 20.02.2019
od 3,24 € za hodinu
1 - 20 z 22
1 - 20 z 22