1 - 20 z 209
Zoradit podľa:
Kuchár

Kuchár

520 € za mesiac

náplň práce: pomocné práce pri výdaji a príprave celodennej stravy, rožňava

Rožňava 17.06.2019
520 € za mesiac
Manažér obchodnej skupiny - Allianz Slovenská poisťovňa

náplň práce: riadenie obchodnej skupiny, motivácia a rozvoj finančných konzultantov., rožňava

Rožňava 15.06.2019
1500 € za mesiac
Učiteľ anglického jazyka a techniky na 2. stupni ZŠ s VJM

náplň práce: učiteľ anglického jazyka a techniky na 2. stupni zš s vyučovacím jazykom maďarským, rožňava

Rožňava 15.06.2019
759 € za mesiac
Vedúci odboru školstva

náplň práce: termín doručenia prihlášky je 2.7.2019. prihlášky zasielajte na adresu: mestský úrad rožňava šafárikova 29 048 01 rožňava na obálku napíšte „výberové konanie vedúci odboru školstva, kultúry, mládeže a športu msú v rožňave“. prihlášky uchádzačov musia obsahovať: - meno, priezvisko, dátum narodenia a adresu bydliska - overené kópie dokladov o vzdelaní, ...

Rožňava 14.06.2019
Dohodou
Banský údržbár

Banský údržbár

800 € za mesiac

náplň práce: - výkon funkcie - údržbár elektrických a strojných zariadení pri realizácii prác na povrchu a v podzemí, - prípravné, manipulačné, pomocné a súvisiace práce pri údržbe, montáži, demontáži a prevádzke zariadení (mobilných strojných aj statických zariadení) v rozsahu odbornej spôsobilosti, schopnosti pracovníka a platných osvedčení na výkon činnosti, - vykonávanie...

Rožňava 16.06.2019
800 € za mesiac
Vedúci odboru výstavby, územného plánovania, životného prostredia a pozemných komunikácií

náplň práce: prihlášky uchádzačov musia obsahovať: - meno, priezvisko, dátum narodenia a adresu bydliska - overené kópie dokladov o vzdelaní - osvedčenie o osobitnej odbornej spôsobilosti - štruktúrovaný životopis s prehľadom doterajšej praxe - súhlas na použitie osobných údajov v zmysle 18/2018 z.z. o ochrane- osobných údajov /vzor súhlasu so spracovaním osobných údajov sa nachádza na...

Rožňava 16.06.2019
Dohodou
Príslušník miestnej občianskej poriadkovej služby

náplň práce: - monitoruje a zabezpečuje bezpečnosť detí, hlavne počas ich odchodu do školy a zo školy, - zabezpečuje bezpečný prechod školopovinných detí cez cestu a upozorňuje deti na dodržiavanie pravidiel cestnej premávky, predovšetkým v súvislosti s pohybom po komunikácii a prechode cez cestu - dohliada na ochranu verejného a súkromného majetku pred poškodzovaním (znečisťovanie spoločných...

Rožňava 17.06.2019
520 € mesačne
Farmaceutický laborant

Farmaceutický laborant

650 € mesačne

náplň práce: príjem tovaru, preberanie tovaru, ocenenie tovaru, taxácia poukazov. výhody: stravovanie, rožňava

Rožňava 14.06.2019
650 € mesačne
Šička

Šička

750 € za mesiac

náplň práce: strojové šitie podľa predloženej metodiky a po dôkladnom zaškolení. výhody: príplatky k zárobku za kvalitu, príplatok za mimoriadny výkon, príplatok za flexibilitu, odmena za dochádzku, naturálna odmena, dovolenková odmena, vianočná odmena. zaujímavý sociálny program: starostlivosť o zamestnancov, zdravé pracovné prostredie, teplá strava, pracovná obuv, životné poistenie platené...

Rožňava 17.06.2019
750 € za mesiac
Učiteľ informatiky a slovenského jazyka a literatúry

náplň práce: učiteľ informatiky a slovenského jazyka a literatúry na 2. stupni zš s vyučovacím jazykom maďarským, rožňava

Rožňava 15.06.2019
759 € za mesiac
Administratívny pracovník v zdravotníctve

náplň práce: vykonáva prácu pri vedení zdravotnej dokumentácie, rožňava

Rožňava 11.06.2019
520 € za mesiac
Lekár bez špecializácie

Lekár bez špecializácie

1192,50 € za mesiac

náplň práce: liečenie a ošetrovanie pacientov, diagnostikovanie ochorení, poskytovanie kvalitnej lekárskej starostlivosti o pacientov výhody: práca v nemocnici, ktorá patrí do silnej a stabilnej siete nemocníc spoločnosti procare, a.s., svet zdravia, a.s., rožňava

Rožňava 11.06.2019
1192,50 € za mesiac
Lekár bez špecializácie

Lekár bez špecializácie

1192,50 € za mesiac

náplň práce: liečenie a ošetrovanie pacientov, diagnostikovanie ochorení, poskytovanie kvalitnej lekárskej starostlivosti o pacientov výhody: práca v nemocnici, ktorá patrí do silnej a stabilnej siete nemocníc spoločnosti procare, a.s., svet zdravia, a.s., rožňava

Rožňava 11.06.2019
1192,50 € za mesiac
Lekár špecialista, chirurg

Lekár špecialista, chirurg

2194,20 € za mesiac

náplň práce: - poskytuje a zabezpečuje komplexnú zdravotnú starostlivosť v súlade s koncepciou daného odboru na svojom úseku; - poskytuje a zabezpečuje konziliárnu zdravotnú starostlivosť – zdravotná starostlivosť poskytovaná u hospitalizovaných pacientov, má charakter rady, doporučenia, prípadne invazívneho výkonu; - poskytuje a zabezpečuje zdravotnícke výkony a postupy uskutočnené u pacientov...

Rožňava 11.06.2019
2194,20 € za mesiac
Lekár špecialista, pediater

Lekár špecialista, pediater

2194,20 € za mesiac

náplň práce: - poskytuje a zabezpečuje komplexnú zdravotnú starostlivosť v súlade s koncepciou daného odboru na svojom úseku; - poskytuje a zabezpečuje konziliárnu zdravotnú starostlivosť – zdravotná starostlivosť poskytovaná u hospitalizovaných pacientov, má charakter rady, doporučenia, prípadne invazívneho výkonu; - poskytuje a zabezpečuje zdravotnícke výkony a postupy uskutočnené u pacientov...

Rožňava 11.06.2019
2194,20 € za mesiac
Lekár špecialista, neurológ

Lekár špecialista, neurológ

2194,20 € za mesiac

náplň práce: - poskytuje a zabezpečuje komplexnú zdravotnú starostlivosť v súlade s koncepciou daného odboru na svojom úseku - poskytuje a zabezpečuje konziliárnu zdravotnú starostlivosť – zdravotná starostlivosť poskytovaná u hospitalizovaných pacientov, má charakter rady, doporučenia, prípadne invazívneho výkonu; - poskytuje a zabezpečuje zdravotnícke výkony a postupy uskutočnené u...

Rožňava 11.06.2019
2194,20 € za mesiac
Vedúci pracovník - stabilná práca

náplň práce: chceš riadiť a starať sa o tím 15-20 kolegov na pobočke? chceš pracovať priamo v rožňave a nedochádzať za prácou? rád sa pochváliš svojimi dosiahnutými výsledkami? hľadáš stabilnú prácu, kde si ťa zamestnávateľ bude vážiť a tvoj nadriadený ti bude venovať čas? hľadáš prácu s istotou dlhodobého a pravidelného zárobku? tak nám pošli životopis! čaká ťa práca...

Rožňava 11.06.2019
650 € za mesiac
Pomocný kuchár

Pomocný kuchár

520 € mesačne

náplň práce: pomocný kuchár, rožňava

Rožňava 10.06.2019
520 € mesačne
Čašník

Čašník

520 € mesačne

náplň práce: obsluha zákazníkov., rožňava

Rožňava 10.06.2019
520 € mesačne
Pomocný pracovník

Pomocný pracovník

520 € mesačne

náplň práce: pomocné inštalačné a stavebné práce. voľné pracovné miesto bude vytvorené s príspevkom úpsvar., rožňava

Rožňava 10.06.2019
520 € mesačne
1 - 20 z 209
1 - 20 z 209