1 - 20 z 149
Zoradit podľa:
Murár, pokladač

Murár, pokladač

700 € za mesiac

trebišov

Trebišov 20.04.2019
700 € za mesiac
Čašník/Servírka

Čašník/Servírka

570 € za mesiac

náplň práce: príprava alkoholických a nealkoholických nápojov. servírovanie pokrmov a nápojov, obsluha registračnej pokladnice a iné. výhody: zamestnanecké stravovanie, zamestnanecká zľava, pracovný čas umožňujúci až 15 dní voľna v mesiaci, trebišov

Trebišov 18.04.2019
570 € za mesiac
Terénny sociálny pracovník

náplň práce: - samostatne vyhľadáva, diagnostikuje a nachádza riešenie pre jednotlivcov a rodiny odkázané na pomoc v sociálnej oblasti, pre osoby so zdravotným postihnutím, nevládnych starších ľudí a ich opatrovateľov v rodine - poskytuje základné informácie (sociálne poradenstvo) v krízových situáciách a zabezpečuje potrebné sociálne služby - po dohode s klientom navrhuje formu sociálnej...

Trebišov 18.04.2019
Dohodou
Pracovník v klientskom centre (Trebišov)

náplň práce: do novootvoreného klientského centra v trebišove prijímame dvoch pracovníkov. pracovná náplň: - administratívne práce - kontakt s klientmi v klientskom centre - práca s databázou - príprava podkladov pre manažéra - archivácia - práca v kancelárii deň nástupu dohodou. v prípade záujmu prosím zaslať váš životopis mailom: adrian.kocsis@os.allianzsp.sk ponuka platná do...

Trebišov 18.04.2019
1000 € za mesiac
Referent pre regionálny rozvoj na zastupovanie

náplň práce: - vyhľadáva možnosti využitia rozvojových programov financovaných z nenávratných zdrojov v podmienkach mesta a mestských organizácií v aktuálnom programovacom období - vypracováva podklady potrebné k podaniu jednotlivých žiadostí a žiadosti na príslušné orgány štátnej správy...

Trebišov 18.04.2019
Dohodou
Právnik

Právnik

Dohodou

náplň práce: - právne poradenstvo pre oddelenia msú, poslancov msz - spracovanie, resp. kontrola zmlúv - problematika verejnej správy -právomoci primátora, viceprimátora, zastupiteľstva, vzájomné vzťahy medzi mestom a jeho organizáciami - kontrola podkladov určených na zasadnutia msz - účasť na msz - zastupovanie mesta v súdnych sporoch - poskytuje právne poradenstvo pri vypracúvaní všeobecne...

Trebišov 18.04.2019
Dohodou
Referent pre verejné obstarávanie

náplň práce: - výkon činností spojených s procesom verejného obstarávania - predpríprava a plánovanie verejných obstarávaní - príprava zadaných jednotlivých zákaziek - komplexná realizácia zadaných zákaziek (uskutočňovanie celého procesu vo) vrátane elektronického trhoviska - vyhotovovanie potrebnej dokumentácie z procesu - vybavovanie agendy týkajúcej sa revíznych postupov vo verejnom...

Trebišov 18.04.2019
Dohodou
Referent pre regionálny rozvoj

náplň práce: - vyhľadáva možnosti využitia rozvojových programov financovaných z nenávratných zdrojov v podmienkach mesta a mestských organizácií v aktuálnom programovacom období - vypracováva podklady potrebné k podaniu jednotlivých žiadostí a žiadosti na príslušné orgány štátnej správy...

Trebišov 18.04.2019
Dohodou
Pomocný pracovník do kuchyne

Pomocný pracovník do kuchyne

520 € za mesiac

náplň práce: prípravné práce v kuchyni, asistencia pri príprave jedál. starostlivosť o chod kuchyne a čistotu v spolupráci so šéfkuchárom., trebišov

Trebišov 18.04.2019
520 € za mesiac
Predavačka

Predavačka

3,71 € za hodinu

náplň práce: zodpovedá za prijímanie a vydávanie tovaru zo skladových priestorov predajne, zodpovedá za bezchybnosť hotovosti v pokladni, ak je zaradená na výkon práce v pokladni, stará sa o poriadok a čistotu v celej prevádzke a pred prevádzkou, dôsledne vykonáva práce spojené s hmotnou zodpovednosťou, riadi sa pokynmi zamestnanca povereného riadením mop, zúčastňuje sa na inventúrach - zodpovedá...

Trebišov 19.04.2019
3,71 € za hodinu
Personalista/ka

Personalista/ka

589,50 € za mesiac

náplň práce: personalistika: - komplexne spracúva personálnu agendu. administrácia pracovného pomeru v súlade do zákonníkom práce a zákonom o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone vo verejnom záujme. - zodpovedá za administratívu vyplývajúcu zo vzniku, zániku, zmeny v pracovno-právnych vzťahoch, vyhotovovanie návrhov na zaradenie zamestnanca. - vyhotovovanie pracovných zmlúv, dodatkov k...

Trebišov 19.04.2019
589,50 € za mesiac
Lektor - Automatizácia v automobilovom priemysle (TV)

náplň práce: - zodpovednosť za lektorovanie vzdelávacích modulov - zodpovednosť za realizáciu vzdelávacej aktivity - zodpovednosť za zabezpečenie kvality vzdelávania, zber spätnej väzby od účastníkov - spracovanie krátkych správ zo vzdelávacích aktivít - zodpovednosť za zabezpečenie podpory pri realizácií aktivít vzdelávania najmä počas praktickej časti s cieľom dosiahnutia kvality a...

Trebišov 19.04.2019
11 € za hodinu
Predavač

Predavač

560 € za mesiac

náplň práce: predavač/ka, trebišov

Trebišov 16.04.2019
560 € za mesiac
Obchodný zástupca, klientský poradca (Sečovce)

náplň práce: konzultačné a odborné poradenské služby v novootvorenej pobočke poisťovne uniqa poisťovňa a.s., pre klientov poisťovne, poskytovanie informácií klientom priamo na pobočke alebo u klienta, servis a predaj poistných produktov, administratívne úkony. výhody: - kancelária, telefón, počítač k dispozícii, - bezplatný prepracovaný systém zaškolenia a vedenia, - práca aj v oblasti ii. a iii. piliera., trebišov

Trebišov 22.04.2019
700 € za mesiac
Elektroinžinier projektant

Elektroinžinier projektant

900 € mesačne

náplň práce: vedenie skladovej evidencie, organizácia práce v sklade, organizácia skladu, objednávanie bežných položiek skladu, hodnotenie dodávateľov, trebišov

Trebišov 21.04.2019
900 € mesačne
Vodič kamiónu

Vodič kamiónu

480 € mesačne

náplň práce: vodič kamiónu vedenie a údržba nákladného motorového vozidla, evidencia dokladov súvisiacich s prepravou tovaru, trebišov

Trebišov 15.04.2019
480 € mesačne
Vodič kamiónu

Vodič kamiónu

480 € mesačne

náplň práce: vodič kamiónu vedenie a údržba nákladného motorového vozidla, evidencia dokladov súvisiacich s prepravou tovaru, trebišov

Trebišov 15.04.2019
480 € mesačne
Automechanik osobných motorových vozidiel

náplň práce: automechanik oprava a servis osobných motorových vozidiel, výmena pneumatík, trebišov

Trebišov 15.04.2019
520 € mesačne
Vodič cisternového vozidla (rozvoz múky)

náplň práce: - rozvoz múky z mlyna v trebišove po jednotlivých pekárňach (najmä prešov, košice) - prac. doba od 6,00 - 14,00 po - pia - zodpovednosť za vozidlo a kontrola jeho prevádzkyschopnosti - dodržiavanie pracovného rozvrhu a určenej trasy - kontrola naloženia vozidla a v prípade potreby pomoc so správnym rozdelením a zabezpečením nákladu v rámci stanovenej nosnosti vozidla - kontrola...

Trebišov 12.04.2019
3,28 € za hodinu
Predavač

Predavač

650 € za mesiac

náplň práce: predavač., trebišov

Trebišov 12.04.2019
650 € za mesiac
1 - 20 z 149
1 - 20 z 149