Často kladené otázky

Pre podanie inzerátu na www.avizo.sk je potrebná registrácia?

Podanie inzerátu je viazané na e-mailovú adresu prípadné je možné použiť prihlásenie cez služby Google, alebo sociálnu sieť Facebook (uvedené voľby prihlásenia sú súčasťou prihlasovacieho formulára).

Aký typ registrácie si mám vytvoriť?

Registrácia je rozdelená na firemný a občiansky profil. Firemný profil je určený pre fyzické osoby (podnikateľov) a právnické osoby (obchodné spoločnosti, štátne organizácie, družstvá a pod.).

* Poznámka - upozornenie: V prípade, ak je komerčná inzercia podávaná pod občianskym profilom bude profil pri kontrole bez upozornenia zmenený na firemný profil a inzerát môže byť vymazaný z portálu www.avizo.sk . Pri opakovanom podávaní komerčných inzerátov z občianskych profilov rovnakým užívateľom menením e-mailových adries môžu byť bez upozornenia deaktivované okrem inzerátov aj všetky registrácie daného užívateľa.

Ako môžem podať inzerát na portál www.avizo.sk?

Inzerát je možné podať po prihlásení na portál www.avizo.sk a výbere položky Pridať inzerát. Následne vyberiete sekciu podľa predmetu inzercie (portál obsahuje 4 hlavné sekcie – Auto-moto, Reality, Zamestnanie, Rubriky. Každá sekcia obsahuje k nim pridružené rubriky. Po výbere príslušnej sekcie a rubriky vyplníte formulár inzerátu (všetky položky formulára nie sú povinné pre vyplnenie. Vybrať môžete položky, ktoré sú pre Vás dôležité. Inzerát by mal obsahovať predmet inzercie, popis, cenu a telefonický kontakt). Po výbere položky Pokračovať je inzerát uložený v sekcii Moje inzeráty. Bezplatné inzeráty sa zobrazia na www.avizo.sk hneď po podaní. Platené inzeráty budú zobrazené až po prijatí spoplatnenej SMS správy

Ako priradím fotografie k inzerátu?

Fotografie môžete pridať pri podavaní inzerátu. Po vyplnení formulára na podanie a inzerátu a výbere položky Pokračovať sa Vám zobrazí hlásenie 3. krok: inzerát bol uložený (súčasťou tohto hlásenia sú aj odkazy. Z uvedených odkazov vyberiete položku Pridať fotky k tomuto inzerátu. Po výbere uvedenej položky vyberiete fotografie z adresára, kde sú fotografie uložené výberom položky Prehľadávať. Po výbere fotografií k inzerátu z adresára Vášho zariadenia (pc, tabletu, smart mobilu) vyberte položku Nahraj fotky. Fotografie by mali mať formát jpg, gif, png.

Dodatočné pridanie fotografií k inzerátu je možné po prihlásení na portál www.avizo.sk a výberom položky Moje inzeráty (položka sa nachádza vpravo hore - po ukazaní na zobrazený prihlasovací e-mail sa Vám zobrazí tzv. roletka, ktorej súčasťou je položka Moje inzeráty). V sekcii Moje inzeráty sa zobrazujú všetky podané inzeráty a pri nich sú zobrazené rôzne položky na spravovanie inzerátov. Vyberiete pri danom inzeráte položku Upraviť. Po jej výbere sa Vám otvorí formulár inzerátu. Súčasťou formulára sú aj položky na správu inzerátu (nachádzajú sa pod modrým nadpisom inzerátu). Vyberte položku Pridať fotky k tomuto inzerátu. Pridanie fotografií je rovnaké ako je popis v odseku vyššie. V tejto sekcii môžete meniť poradie už nahraných fotografií k inzerátu (šípkami posúvate fotografiu). Výberom položky Ulož poradie sa poradie fotografií uloží.

Ako môžem zaplatiť platený inzerát na www.avizo.sk ?

Platený online inzerát na www.avizo.sk je možné zaplatiť na základe vygenerovaného kódu, ktorý sa zobrazí po vybere položky Zaplatiť aktiváciu. Kód odošlete v rovnakom formáte prostredníctvom SMS správy na skrátené číslo, ktoré sa zobrazuje pri SMS kóde. Inzerát je zaplatený po prijatí potvrdzovacej SMS správy.

SMS platbu je možné realizovať na skrátené SMS číslo určené pre SR, iba na území SR prostredníctvom slovenských mobilných operátorov (Telefónica Slovakia, Slovak Telekom, Orange) a značkových (virtuálnych) operátorov pôsobiacich v sietiach slovenských mobilných operátorov (Tesco Mobile, Funfón, Swan Mobile).

Čo znamená položka Topnúť inzerát?

Položka Topnúť inzerát mení bežný inzerát na Top inzerát. Pozícia Top inzerátu sa posunie na najvyššie miesto v danej rubrike a 5 dní nemení pozíciu. Funkcia je spoplatnená formou SMS správy. SMS kód sa zobrazuje po výbere položky Topnúť inzerát.

Súčasťou tejto položky je aj informácia o dátume topnutia inzerátu a čas konca Top inzerátu. Po tomto dátume sa Top inzerát zmení na bežný inzerát.

Podmienky za akých možno uskutočniť SMS platbu za Top inzerát sú rovnaké ako sú uvedené pri platbe za inzerát.

Akú platnosť má inzerát podaný na www.avizo.sk ?

Platnosť online inzerátu na www.avizo.sk je 1 mesiac. Po uplynutí platnosti sa inzerát stane neaktívny a je viditeľný, iba v sekcii Moje inzeráty daného užívateľa, ktorý ho podal.

Zabudol som prihlasovacie heslo na portál www.avizo.sk ako mám postupovať?

Výberom položky Prihlásenie sa Vám zobrazí formulár, ktorého súčasťou je aj položka Zabudol som heslo. Po výbere uvedenej položky sa Vám zobrazí formulár s krokmi, ktoré sú potrebné na zmenu hesla.

  1. krok – zadáte e-mail a klinete na položku Poslať inštrukcie na môj e-mail.

  2. krok – pripojíte sa do Vašej e-mailovej schránky ( z portálu www.avizo.sk budete mať v doručenej pošte link s odkazom na formulár na zmenu hesla. Môže sa stať, že e-mail z portálu www.avizo.sk môže vyhodnotiť Vaša e-mailová služba ako nevyžiadanú poštu a v takýchto prípadoch nájdete e-mail z portálu www.avizo.sk v priečinku SPAM – Nevyžiadaná pošta.

  3. Kliknite na odkaz v e-mailovej správe a budete presmerovaný na www.avizo.sk na formulár na zmenu hesla. Zadáte 2x nové heslo a kliknite na položku OK. Heslo je následne zmenené.

Ďalšie funkcie portálu www.avizo.sk

Seckia Moje inzeráty:

Zobraz inzeráty:

Všetky – v sekcii sa zobrazia všetky inzeráty aktívne aj neaktívne.

Aktívne – zobrazia sa, iba inzeráty, ktoré sú uverejnené na www.avizo.sk .

Neaktívne – zobrazia sa neaktívne inzeráty, ktoré nie sú zobrazené na www.avizo.sk .

Správa inzerátov prostredníctvom položiek:

Deaktivovať všetky aktívne inzeráty: inzeráty sa nebudú zobrazovať na www.avizo.sk – viditeľné sú, iba v sekcii Moje inzeráty daného užívateľa.

Aktivovať všetky neaktívne: inzeráty, ktoré sa zobrazovali, iba v sekcii Moje inzeráty daného užívateľa budú viditeľné na stránke www.avizo.sk .

Vymazať všetky neaktívne inzeráty: všetky inzeráty, ktoré boli deaktivované, alebo im skončila platnosť budú trvalo vymazané zo sekcie Moje inzeráty.

Predĺžiť platnosť inzerátov: všetkým aktívnym inzerátom sa zmení dátum platnosti a posunie sa dátum platnosti inzerátov v ďaľšom mesiaci *(napr. inzerát, ktorý mal platnosť do 5.2. a bola inzerátom predĺžená platnosť 13.1. budú mať dátum konca platnosti 13.2.)

*Po známka: zmena dátumu neposúva inzerát na www.avizo.sk na pozície vyššie – mení, iba dátum v ktorom sa inzerát stane neaktívny.

Vymazať všetky inzeráty: vymaže všetky inzeráty (aktívne aj neaktívne) z portálu www.avizo.sk .

Posunúť aktívne inzeráty vyššie: aktívne inzeráty sa posunú na www.avizo.sk na vyššie pozície v rubrike pod posledný Top inzerát. Top inzeráty majú prednosť pred touto funkciou.

Sekcia profil:

Zobrazuje údaje užívateľa, ktoré zadal.

Verejné kontaktné informácie, ktoré zadá užívateľ do tejto časti formulára v profile budú viditeľné pod inzerátom na www.avizo.sk .

Zasielajte mi e-mailom komerčné informácie, informácie o novinkách a súťažiach – ak je v profile vyznačená táto časť užívateľ dostáva na zaregistrovaný e-mail aj newsletter z portálu www.avizo.sk .

Sekcia Zmeniť heslo: umožňuje zmeniť heslo na prístup na portál www.avizo.sk .

Doplňujúce informácie a upozornenia:

V prípade žiadosti o zmenu e-mailovej adresy registrovanej na www.avizo.sk je potrebné požiadať zaslaním žiadosti o zmenu e-mailovej adresy e-mailom na e-mail: reklamacie@avizo.sk , alebo helpdesk@avizo.sk .

Žiadosť musí byť odoslaná z e-mailovej adresy registrovanej na www.avizo.sk , ktorú užívateľ chce zmeniť. Užívateľ si sám nemôže zmeniť e-mail viazaný na registráciu na www.avizo.sk .

Vymazanie inzerátu bez upozornenia resp. deaktivácia užívateľa bez upozornenia:

ak užívateľ uverejňuje inzeráty s predmetom inzercie, ktoré sú v rozpore so Všeobecnými podmienkami portálu www.avizo.sk , alebo zákonmi SR (lieky, strelné zbrane, bločky, faktúry,vysvedčenia, stereoidy..) môže byť bez upozornenia okrem inzerátu deaktivovaná aj samotná registrácia.

Registrácia môže byť bez upozorneni zrušená aj v prípade, ak užívateľ opakovane inzeruje komerčnú inzerciu bezplatne prostredníctvom občianskych profilov.