Importy na www.avizo.sk


Generovanie zdrojového XML súboru

 1. Vygenerujte si XML šablónu kategórie do ktorej chcete naimportovať inzerát.
 2. V tejto šablóne doplňte požadovane údaje do atribútu value v elementoch.
 3. Atribúty id a value sú v elementoch field povinné, ostatné sú vysvetľujúce pomocné. Prosíme, neposielajte nám ich.
 4. Znaková sada je utf-8
 5. Jeden upload jedného XML súboru na jeden inzerát
 6. Je potrebné vyplniť element login a zadať meno aj heslo (o dĺžke aspoň 5 znakov) platného zaregistrovaného a aktivovaného firemného užívateľa na www.avizo.sk.
 7. Pokiaľ chcete len prepísať vami dávnejšie zadaný inzerát, vypľňte v elemente id_inzeratu atribút value s id-čkom vašeho existujúceho inzerátu. V pripade pridávania nového inzerátu s týmto elementom nemusite nič robiť.
 8. Vymazávanie existujúceho inzerátu podľa známeho ID sa vykonáva XML dokumentom vo formáte:
  		<data>
  			<login meno="" heslo="" />
  			<id_inzeratu value="0" />
  			<mazanie />
  		</data>
        
 9. Platnosť inzerátu je 31 dní od prvého podania (naimportovania). Po tejto dobe inzerát vyprší (expiruje) a ďalej je možné ho buď manuálne aktivovať cez klientsku zónu alebo ho znovu naimportovať ako nový inzerát.
 10. Pokiaľ má element zadaný atribút typ, tak hodnota jeho atribútu value musí byť tohto typu
  • Napríklad ak je zadaný typ string (textový reťazec) tak hodnota môže byť "avízo" (slovo) alebo aj 17.3 (desatinné číslo), obe hodnoty však budú spracované ako string.
 11. Možné typy:
  • string - reťazec ľubovoľných znakov (príklad qHš1)
  • text - dlhší text, napríklad obsiahly popis inzerovaného predmetu
  • int - celé čísla (príklad 125)
  • decimal - desatinné čísla, napríklad 12.54 alebo 44.9 (maximálna presnosť 2 desatinné miesta)
  • bool - logická hodnota (napríklad 1 alebo true alebo false alebo 0)
 12. Ak element obsahuje atribút ciselnik, treba zadať numerické ID hodnoty z číselníku.
  • Možné hodnoty číselníku sú v dokumente ktorého adresa (url) je v hodnote atribútu ciselnik.
  • Pri vypĺňaní value elementu zadajte hodnotu, ktorá sa nachádza v atribúte id príslušnej hodnoty v dokumente číselníku.
  • Formát číselníkového dokumentu je možné špecifikovať voliteľným URL atribútom format, na výber sú možnosti xml, json a php.
 13. Na nasledovnej stránke uploadnite vami upravený/vytvorený XML súbor.
 14. Daný súbor môžete aj priamo uploadnúť POST-om na stránku http://www.avizo.sk/inzeraty/server.php

Príklady odpovedí serveru na upload v rôznych situáciách:

Úspešné pridanie nového inzerátu
	<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
	<data>
		<result>
			OK
		</result>
		<id-inzeratu>
			12345678
		</id-inzeratu>
		<popis>
			Inzerat bol uspesne nahrany
		</popis>
	</data>
      
Úspešná úprava existujúceho inzerátu
	<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
	<data>
		<result>
			OK
		</result>
		<id-inzeratu>
			12345678
		</id-inzeratu>
		<popis>
			Inzerat bol uspesne prepisany
		</popis>
	</data>
      
Užívateľ nemá dostatočný počet kreditov (pozri aj cenník)
	<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
	<data>
		<errors>
			<error>
				nedostatocny kredit uzivatela na import inzeratu
                do zvolenej kategorie
			</error>
		</errors>
	</data>
      
Nesprávny login alebo heslo
	<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
	<data>
		<errors>
			<error>
				nespravne meno alebo heslo uzivatela
			</error>
		</errors>
	</data>
      
Pokus o import pod nefiremným užívateľom
	<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
	<data>
		<errors>
			<error>
				importovat mozu iba firemni uzivatelia
			</error>
		</errors>
	</data>
      
Pokus o upload nevalidného XML
	<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
	<data>
		<errors>
			<error>
				nevalidne xml
			</error>
		</errors>
	</data>
      
Pokus o import do nesprávnej kategórie
	<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
	<data>
		<errors>
			<error>
				nespravna kategoria
			</error>
		</errors>
	</data>