Tanier zn. Johann Maresch, 19. storočie

#19851989
Cena: 39 €
Dátum: 19.09.2019
Lokalita: Trnava
Kontakt:

0905403680

Popis:

Johann Maresch, bol rakúsky a český podnikateľ a politik nemeckej národnosti z Ústí nad Labem, v 2. polovici 19. storočia poslanec Českého zemského snemu. Okolo roku 1841 sa spojil s obchodným partnerom Adolfom Baehrem, ktorý predtým vlastnil továreň v saskej Pirne na keramické tovar a záhradné trpaslíkmi. Potom, čo Adolf Baehr zomrel roku 1849 na tuberkulózu, oženil sa Johann Mareschi s jeho dcérou. Mali spolu desať detí. Jeho továreň na siderolitovou keramiku (oficiálny názov Johann Mareschi Thon- und Stein- gutwaren fabric in Aussig alebo Johann Mareschi Siderolith und Terracotta Fabrik) bola umiestnená v Ústí nad Labem, na rohu ulíc Teplitzerstrasse a Johannesstrasse. Tovar tu vyrábaný bol označovaný značkou B a M, okolo roku 1863 prešiel podnik na značku JM. Podnik mal rozsiahlu výrobu a vyvážal svoj tovar. Keramický trpaslík vyrábaný v Mareschově podniku cca od začiatku 80. rokov 19. storočia sa stal jedným zo symbolov Ústí nad Labem. Originálne kusy z produkcie tohto závodu patria medzi drahé zberateľské položky. Firmu neskôr v roku 1890 prevzal syn Ferdinand Maresch. Angažoval sa aj verejne, a to už počas revolučného roku 1848. Bol nemeckého, liberálneho zamerania. Podieľal sa na vzniku liste Aussiger Anzeiger a bol členom okresného zastupiteľstva. V 60. rokoch 19. storočia sa zapojil do zemskej politiky. V krajinských voľbách v marci 1867 bol zvolený na Český zemský snem za kúriu vidieckych obcí (obvod Děčín - Benešov - Česká Kamenice). Do snemu sa potom vrátil znova až vo voľbách roku 1878, teraz za veľkostatkárskej kúrii (nesvěřenecké veľkostatky). Bol členom takzvanej ústavnej strany (liberálno a centralisticky orientovaná, odmietajúci federalistickej aspirácie nenemeckých etník), respektíve jej šľachtické odnože, Strany ústavoverného veľkostatku.


KLIKNI AJ NA OSTATNÉ MOJE INZERÁTY!

Kontaktovať predávajúceho:

Mohlo by vás zaujímať: